[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Release Party Vacatures

Wie willen er al mee doen? Klik hier!

voorzitter

De functie

De voorzitter van de ReleaseParty organisatie draagt de eindverantwoordelijkheid voor het organisatorische verloop van het project. Dit betekent dat de voorzitter voornamelijk een organiserende en controlerende rol heeft en zich zo min mogelijk met inhoudelijke zaken bezighoud. Dit laatste om te voorkomen dat er een belangenconflict ontstaat waarbij de voorzitter inhoudelijk betrokken is, en zo als eindverantwoordelijke geen onpartijdige positie meer kan innemen in belang van het project als geheel. De voorzitter start het project op met het werven van mensen voor de verschillende rollen binnen het ReleaseParty team en het organiseren van een eerste plenaire bijeenkomt waar de teamleden elkaar beter kunnen leren kennen. Wanneer het project gestart is zal de voorzitter verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de Kerngroep Aansturing waar naast de voorzitter nog een penningmeester en de hoofden van de overige kerngroepen deel van uitmaken. In de controlerende rol bespreekt de voorzitter binnen de Kerngroep Aansturing de voortgang van de activiteiten van de verschillende kerngroepen en maakt eventuele bijsturing bespreekbaar. Eindverantwoordelijkheid dragen betekent ook dat wanneer er binnen een kerngroep geen consensus gevormd kan worden, en ook de kerngroep aansturing niet tot consensus kan komen dat dan de voorzitter een laatste oordeel zal vellen. De voorzitter is draagt natuurlijk ook de voorzittersrol bij de plenaire vergaderingen, en de vergaderingen van de Kerngroep Aansturing.

Wij vragen

Iemand die goed kan luisteren en dat combineert met een hoog analytisch vermogen. Je hebt oog voor details, maar verliest je er niet in. Als voorzitter hou je bovenal het overzicht. Je straalt vertrouwen uit en wordt door anderen van nature gezien als een leider. Maar bovenal beschikt je over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Je bent niet makkelijk van stuk te brengen.

Wanneer je ervaring hebt met de voorzittersrol of een leidinggevende functie, dan is dat een pre. Ook andere ervaringen waaruit organisatietalent blijkt pleiten voor. Om een goede voorzitter te zijn is geen diepgaande kennis van Ubuntu nodig.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina voorzitter ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!

penningmeester

De functie

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de Release Party. De penningmeester is niet verantwoordelijk voor het werven van inkomsten, dat is de taak van het hoofd communicatie. Wel beheerst de penningmeester de uitgaven. De penningmeester draagt zorg voor de handeling van uit te betalen facturen en declaraties, administreert uitgaven en inkomsten, verzameld en bewaard bonnetjes die daarmee verbonden zijn, waakt dus over de kas en de financiele administratie. Als de Party is afgelopen maakt de penningmeester een financieel rapport.

Wij vragen

Iemand die nauwkeurig en precies werken leuk vind, en betrouwbaar is. Je hebt geen moeite met een dienende rol, het is namelijk niet de bedoeling dat de penningmeester de party gaat sturen middels het beheersen van geldstromen.

Als je kan omgaan met eenvoudige boekhoudsoftware of het leuk lijkt dit te leren is dat een pre.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina penningmeester ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!

hoofd inhoud

De functie

Als hoofd inhoud ben je verantwoordelijk voor wat er voor de bezoekers van de ReleasePary te beleven is. De nadruk binnen het Kernteam Inhoud ligt voor jou ligt inhoudelijk op het zoeken en onderhouden van contacten met sprekers. Samen met de coördinator inhoud draag je zorg voor inhoudelijk gedegen en samenhangende presentaties. Daarnaast stuur je de Kerngroep Inhoud aan, organiseert vergaderingen, meetings enz. Je bent binnen de Kerngroep Aansturing de vertegenwoordiger van de Kerngroep Inhoud. Dit betekend dat je vragen, besluiten e.d. van je kerngroep doorspeelt naar de Kerngroep Aansturing, en ideeën die in de Kerngroep Aansturing worden geopperd, en beslissingen die daar worden genomen doorgeeft binnen je kerngroep.

Wij vragen

Iemand die contactueel sterk is en mensen weet te inspireren en betrekken. Je staat open voor ideeën maar verliest daarbij niet de realiteit uit het oog, je trekt duidelijke grenzen als dat nodig is. Je kan goed delegeren en bent een echte teamplayer.

Wanneer je een netwerk hebt binnen de Ubuntu en/of open-source wereld is dit een grote pre. Je hebt zowieso ervaring met Ubuntu, linux in het algemeen en open-source en draait daar al een tijdje in mee.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina hoofd inhoud ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!

hoofd locatie

De functie

Het hoofd locatie draagt de eindverantwoordlijkheid voor het beheer van de locatie. Een goede locatie is van groot belang voor het succes van een RP. Binnen de Kerngroep Locatie ligt de nadruk voor het hoofd op het vinden van geschikte locaties. Binnen de Kerngroep Locatie zullen de verschillende opties geëvalueerd worden waarna een voorstel wordt voorgedragen aan de Kerngroep Aansturing. Wanneer deze akkoord zijn zal je als hoofd locatie zorgen dat hierover afspraken komen vast te liggen. Als hoofd locatie ben je binnen de Kerngroep Aansturing de vertegenwoordiger van de Kerngroep Locatie. Dit betekend dat je vragen, besluiten e.d. van je kerngroep doorspeelt naar de Kerngroep Aansturing, en ideeën die in de Kerngroep Aansturing worden geopperd, en beslissingen die daar worden genomen doorgeeft binnen je eigen kerngroep.

Wij vragen

Iemand met goede communicatieve en contactuele eigenschappen, en je bent niet bang om verantwoordelijkheid te nemen.

Mocht je ervaring hebben met het opstellen van of aangaan van contracten dan is dat een pre.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina hoofd locatie ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren? Klik hier!

hoofd vrijwilligers

De functie

Als hoofd vrijwillgers draag je de eindverantwoordelijkheid voor het vrijwilligersbeleid. Je zorgt ervoor dat vrijwilligers een leuke dag hebben en niet overbelast worden. Je inventariseert de behoefte aan vrijwilligers van de verschillende kerngroepen, en bent aanspreekpunt voor overige de kerngroepen als het om vrijwilligers gaat. De directe aansturing van vrijwilligers op de RP wordt gedaan door het aanspreekpunt locatie en de coöridinator activiteiten. Als hoofd vrijwilligers zorg je dat je hun taak over kan nemen wanneer dat nodig mocht zijn. Samen met de overige leden van de Kerngroep Vrijwilligers maak je een gedetailleerd draaiboek voor de RP. Daarnaast stuur je de Kerngroep Vrijwilligers aan, organiseert vergaderingen, meetings enz. Je bent binnen de Kerngroep Aansturing de vertegenwoordiger van de Kerngroep Vrijwilligers. Dit betekend dat je vragen, besluiten e.d. van je kerngroep doorspeelt naar de Kerngroep Aansturing, en ideeën die in de Kerngroep Aansturing worden geopperd, en beslissingen die daar worden genomen doorgeeft binnen je kerngroep.

Wij vragen

Iemand die contactueel sterk is en mensen weet te inspireren en betrekken. Je bent een echte teamplayer. Je hebt goede sociale en contactuele eigenschappen en vind het leuk om dingen te regelen en plannen. Je kan goed delegeren en bent niet bang om te improviseren. Je staat open voor ideeën maar verliest daarbij niet de realiteit uit het oog, je trekt duidelijke grenzen als dat nodig is.

Vaardigheden

Alle ervaringen waaruit praktisch organisatietalent blijkt zijn een pre.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina hoofd vrijwilligers ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!

hoofd communicatie

De functie

Als hoofd communicatie ben je verantwoordelijk voor het gezicht van de RP dat de buitenwereld te zien krijgt. De nadruk binnen de Kerngroep Communicatie ligt voor jou op het zoeken van, en onderhouden van contacten met sponsors. Daarnaast stuur je de Kerngroep Communicatie aan, organiseert vergaderingen, meetings enz. Je bent binnen de Kerngroep Aansturing de vertegenwoordiger van de Kerngroep Communicatie. Dit betekend dat je vragen, besluiten e.d. van je kerngroep doorspeelt naar de Kerngroep Aansturing, en ideeën die in de Kerngroep Aansturing worden geopperd, en beslissingen die daar worden genomen doorgeeft binnen je kerngroep.

Wij vragen

Iemand met commercieel inzicht, goede communicatieve en contactuele eigenschappen. Je bent niet bang om verantwoordelijkheid te nemen.

Wanneer je een netwerk hebt binnen de Ubuntu en/of open-source wereld, en dan met name de professionele partijen, is dit een grote pre. Je hebt zowieso ervaring met Ubuntu, linux in het algemeen en open-source en draait daar al een tijdje in mee.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina hoofd communicatie ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!

coördinator activiteiten

De functie

De coördinator activiteiten heeft een zware taak. Je neemt deel aan zowel de Kerngroep Vrijwilligers als de Kerngroep Inhoud. Dit betekend een dubbele belasting. De nadruk binnen het Kernteam Inhoud voor jou ligt op de activiteiten die plaatsvinden op de RP waar de bezoekers aan deelnemen. Hierbij kan je denken aan een installatieteam, workshops en dergelijke. Hiervoor draag je de hoofdverantwoordelijkheid zowel wat betreft organisatie als uitvoering ervan. De activiteiten vinden plaat met inzet van vrijwilligers die je op de dag zelf aanstuurt. Dit gebeurt volgens een gedetailleerd draaiboek waarin alle activiteiten, locaties, betrokken vrijwilligers, tijden e.d. zijn vastgelegd. Je neemt contact op met vrijwilligers, verdeelt taken, administreert gegevens, zorgt dat vrijwilligers van te voren al weten waar, wanneer, bij wie ze zich moeten melden, wat ze gaan doen, en wie ze kunnen bellen als er iets tussen komt. Je zorgt ook dat vrijwilligers naast de taak waarvoor ze zijn ingepland een aansluitend dagdeel beschikbaar zijn als backup in het geval andere vrijwilligers onverhoopt niet komen. Je zorgt ook dat het hoofd vrijwilligers jouw taak op de RP kan overnemen als je onverhoopt niet kan komen.

Wij vragen

Iemand met goede sociale en contactuele eigenschappen. Je vind het leuk om dingen te regelen en plannen. Je kan goed delegeren en bent niet bang om te improviseren. Het is heel belangrijk dat je mensen enthousiast kan maken om mee te doen.

Alle ervaringen waaruit organisatietalent blijkt zijn een pre.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina coördinator activiteiten ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!

coördinator presentaties

De functie

De coördinator presentaties is samen met het hoofd inhoud verantwoordelijk voor de presentaties. Je denk na over wat het publiek zal aanspreken, wat 'nieuwswaarde' heeft en dergelijke. Op de RP praat je de verschillende presentaties aan elkaar en zorgt voor een samenhangend geheel zonder te veel overlap. Je test beamers en andere presentatieapparatuur, en test dit met de verschillende presentaties van de sprekers zodat het allemaal soepel verloopt.

Wij vragen

Iemand die niet bang is om in de spotlight te staan, en een goed gevoel voor humor heeft.Je bent geïnteresseerd in de achtergronden van open-source, linux, Ubuntu e.d. en ziet het als een uitdaging om als regisseur een goed verhaal neer te zetten.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina coördinator presentaties ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!

aanspreekpunt locatie

De functie

Het aanspreekpunt locatie heeft een zware taak. Je neemt deel aan zowel de Kerngroep Vrijwilligers als de Kerngroep Locatie. Dit betekend een dubbele belasting. De nadruk binnen het Kernteam Inhoud voor jou ligt het praktische locatiebeheer. Je draagt zorg voor inrichting van de ruimte, de veiligheid van de locatie, lost tijdens de RP praktische problemen op (stroomvoorziening, verstopte wc enz.). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een aantal facilitaire diensten een garderobe, ontvangstcomité e.d. Dit doe je met behulp van een aantal vrijwilligers die je aanstuurt. Dit gebeurt volgens een gedetailleerd draaiboek waarin alle activiteiten, locaties, betrokken vrijwilligers, tijden e.d. zijn vastgelegd. Je neemt contact op met vrijwilligers, verdeelt taken, administreert gegevens, zorgt dat vrijwilligers van te voren al weten waar, wanneer, bij wie ze zich moeten melden, wat ze gaan doen, en wie ze kunnen bellen als er iets tussen komt. Je zorgt ook dat vrijwilligers naast de taak waarvoor ze zijn ingepland een aansluitend dagdeel beschikbaar zijn als backup in het geval andere vrijwilligers onverhoopt niet komen. Je zorgt ook dat het hoofd vrijwilligers jouw taak op de RP kan overnemen als je onverhoopt niet kan komen.

Wij vragen

Iemand met goede sociale en contactuele eigenschappen en die het leuk vind om dingen te regelen en plannen. Je kan goed delegeren en bent niet bang om te improviseren. Het is heel belangrijk dat je mensen enthousiast kan maken om mee te doen.

Alle ervaringen waaruit praktisch organisatietalent blijkt zijn een pre.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina aanspreekpunt locatie ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!

ontwerper locatie

De functie

Als ontwerper locatie draag je zorg voor de organisatie van de verschillende activiteiten in de ruimte en een aansprekende inrichting. Dit alles zodanig dat mensen elkaar niet in de weg lopen, er veilige vluchtwegen zijn waar geen kabels mogen liggen of objecten worden geplaatst, en er genoeg ruimte is om de activiteiten te laten plaatsvinden zonder dat ze elkaar in de weg zitten. Dit alles in nauwe samenspraak met de coördinator activiteiten en de coördinator presentaties. Verder overleg je met de brandweer over de veiligheid van het locatieplan en zorgt dat deze akkoord zijn.

Wij vragen

Iemand met een goed ruimtelijk inzicht. Je vind het leuk om na te denken over inrichting van ruimtes, en je kan plattegronden lezen en maken.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina ontwerper locatie ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!

coördinator promotiemateriaal

De functie

De coördinator promotiemateriaal is verantwoordelijk voor de inhoud van het promotiemateriaal. Bij deze taak is het van belang regelmatig contact te zoeken met andere leden van het RP team die te maken hebben met wat er zoal op de party gaat gebeuren. Daarnaast ben je samen met de vormgever verantwoordelijk voor de productie en verspreiding van het promotiemateriaal.

Wij vragen

Iemand met commercieel inzicht en die zich goed kan inleven in wat anderen willen. Je weet hoe je anderen ergens enthousiast voor krijgt.

Je beheersing van de Nederlandse taal is uitstekend.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina coördinator promotiemateriaal ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!

vormgever

De functie

Als vormgever ben je verantwoordelijk voor een herkenbare RP. Dit betekend dat je zorgt voor een eenheid, een huisstijl. Emails die teamleden versturen, de website, briefpapier, een speciale RP cd van Ubuntu, de aankleding van het evenement, de promotieposter, overal zullen mensen elementen herkennen van de RP huisstijl. Je zorgt voor de vormgeving van promotiemateriaal als folders, posters e.d. Dit betekend niet dat je dit allemaal helemaal alleen doet, je betrekt er de Ubuntu community zo veel mogelijk bij. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een wedstrijd voor een cd-ontwerp e.d. Wel zorg je ervoor dat deze community inbreng aansluit bij één huisstijl. Samen met de coördinator promotiemateriaal ben je verantwoordelijk voor de productie en verspreiding van het promotiemateriaal.

Wij vragen

Iemand die creatief is, flexibel en goed in opdracht kan werken. Vakmanschap en dienstbaarheid zijn meer kenmerkend voor je creativiteit dan autonoom kunstenaarschap,

Je kan creaties laten zien waaruit je vaardigheden blijken.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina vormgever ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!

Reserve Voorzitter

De functie

Als de voorzitter uitvalt wordt je geacht deze taak over te nemen. Je wordt natuurlijk niet zomaar in het diepe gegooid, maar zult uitgebreid gebriefd worden door de overige leden van het Kernteam Aansturing. Tijdens het project zal de voorzitter je wekelijks persoonlijk briefen over het wel en wee van het project en je de gegevens doorsturen die nodig zijn zodat je niet met lege handen staat mocht je de rol van voorzitter overnemen. Je mag overal meekijken, het is verstandig de vergaderingen van het Kernteam Aansturing bij te wonen en vragen te stellen. Je zal met alle egards behandeld worden. Want hoewel je waarschijnlijk verder niets hoeft te doen, is het wel heel belangrijk voor de rest van het team dat jouw backup er is. Je geeft het team zekerheid.

Wij vragen

De voorzitter is iemand die goed kan luisteren en dat combineert met een hoog analytisch vermogen. Het is iemand die oog heeft voor details, maar zich niet in details laat meeslepen. De voorzitter houdt overzicht. De voorzitter straalt vertrouwen uit en wordt door anderen van nature gezien als een leider. Maar bovenal beschikt de voorzitter over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Het is iemand die niet makkelijk van stuk te brengen is.

Als een voorzitter ervaring heeft met de voorzittersrol of een leidinggevende functie, dan is dat een pre. Ook andere ervaringen waaruit organisatietalent blijkt pleiten voor. Om een goede voorzitter te zijn is geen diepgaande kennis van Ubuntu nodig.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina reserve voorzitter ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!

Eerste Reserve

De functie

Wanneer er een teamlid uitvalt, dan wordt je als eerste gevraagd deze rol over te nemen. Je wordt natuurlijk niet zomaar in het diepe gegooid, maar je zult uitgebreid bijgestaan worden door de overige leden van jouw nieuwe kernteam die je zullen inwerken. Je mag tijdens het project overal meekijken en vergaderingen bijwonen. Je zult met alle egards behandeld worden. Want hoewel je waarschijnlijk niets hoeft te doen, is het wel heel belangrijk voor de rest van het team dat jouw backup er is. Je geeft het team zekerheid.

Wij vragen

Iemand die flexibel is, makkelijk leert, en niet bang is om verantwoordelijkheid te nemen.Daarnaast is het belangrijk dat je goed kan improviseren en geen totale nieuweling meer bent bij Ubuntu.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina eerste reserve ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!

Tweede Reserve

De functie

Wanneer er een teamlid uitvalt, en de eerste algemene reserve is onverhoopt niet in staat om in te vallen, dan wordt jij gevraagd deze rol over te nemen. Je wordt natuurlijk niet zomaar in het diepe gegooid, maar je zult uitgebreid bijgestaan worden door de overige leden van jouw nieuwe kernteam die je zullen inwerken. Je mag tijdens het project overal meekijken en vergaderingen bijwonen. Je zult met alle egards behandeld worden. Want hoewel je waarschijnlijk niets hoeft te doen, is het wel heel belangrijk voor de rest van het team dat jouw backup er is. Je geeft het team zekerheid.

Wij vragen

Iemand die flexibel is, makkelijk leert, en niet bang is om verantwoordelijkheid te nemen.Daarnaast is het belangrijk dat je goed kan improviseren en geen totale nieuweling meer bent bij Ubuntu.

Wij bieden

Meer informatie

Wiki pagina tweede reserve ReleaseParty

neem contact op met: ...... (email)

Reageren?

Klik hier!


2022-09-08 16:56