[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Reserve Voorzitter

Verantwoordelijkheden en invulling

Reserve Voorzitter

Als de voorzitter uitvalt wordt je geacht deze taak over te nemen. Je wordt natuurlijk niet zomaar in het diepe gegooid, maar zult uitgebreid gebriefd worden door de overige leden van het Kernteam Aansturing. Tijdens het project zal de voorzitter je wekelijks persoonlijk briefen over het wel en wee van het project en je de gegevens doorsturen die nodig zijn zodat je niet met lege handen staat mocht je de rol van voorzitter overnemen. Je mag overal meekijken, het is verstandig de vergaderingen van het Kernteam Aansturing bij te wonen en vragen te stellen. Je zal met alle egards behandeld worden. Want hoewel je waarschijnlijk verder niets hoeft te doen, is het wel heel belangrijk voor de rest van het team dat jouw backup er is. Je geeft het team zekerheid.

Hier kan je zien waar de voorzitter mee bezig is, en welke documenten er gemaakt worden.

Kwaliteiten

Persoonlijkheid

De voorzitter is iemand die goed kan luisteren en dat combineert met een hoog analytisch vermogen. Het is iemand die oog heeft voor details, maar zich niet in details laat meeslepen. De voorzitter houdt overzicht. De voorzitter straalt vertrouwen uit en wordt door anderen van nature gezien als een leider. Maar bovenal beschikt de voorzitter over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Het is iemand die niet makkelijk van stuk te brengen is.

Vaardigheden

Als een voorzitter ervaring heeft met de voorzittersrol of een leidinggevende functie, dan is dat een pre. Ook andere ervaringen waaruit organisatietalent blijkt pleiten voor. Om een goede voorzitter te zijn is geen diepgaande kennis van Ubuntu nodig.

Tips

Zorg ervoor dat je van de voorzitter bij briefings alle benodigde gegevens als telefoonnummers, contacten, planning enz. krijgt als er nieuwe zaken aan de orde komen. Bewaar deze goed zodat je wanneer je de taak over moet nemen je niet met lege handen staat.

Planning

Deze planning kan als uitgangspunt genomen worden voor de organisatie van de RP. Het is de bedoeling dat gebruikers deze verbeteren en aanpassen zodat volgende edities van de RP kunnen profiteren van de ervaringen bij voorgaande edities. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Per week staat een sterretje als de corresponderende taak gaande is. Week nul is de week van de party, weken met een plusteken ervoor zijn na de party. De vier weken voor de party worden gereserveerd voor onvoorziene zaken, uitloop en taken die kort voor de party moeten plaatsvinden. Wanneer een bepaalde taak is afgerond, vervang dan het * door een x zodat iedereen kan zien wat er afgerond is.

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

0006

*

0005

*

0023

*

0022

*

0009

*

*

*

*

enz.

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

+1

+2

+3

0023

enz.

Taken

Iedere taak in het RP project heeft een uniek nummer van vier cijfers. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Vervolgens copieer je de Taak Template naar de juiste plek en vult deze in. Tot slot voeg je ook een lijn voor deze taak in de bovenstaande planning toe.

Taak Template:

[nr. taak]

[titel]

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat

Taken Reserve Voorzitter

De verschillende taken die als uitgangspunt kunnen worden genomen voor het project. Het is de bedoeling dat deze aangepast worden algelang naar de ervaring.

0006

Doornemen Ubuntu gedragscode

tijd

5 min

acties

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.ubuntu-nl.org/ubuntunl/gedragscode

resultaat

goed gedrag?

0005

Inlezen verslagen voorgaande RP's

tijd

2 uur

acties

lezen

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.kletskous.com/2008/11/27/verslag-ubuntu-release-party-groningen/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/27/verslag-releaseparty-groningen-door-laacque/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/21/verslag-releaseparty-den-haag-door-double12/ http://bartek.blogsome.com/2007/10/

resultaat

weten waar je aan begint Smile :)

0023

Leren werken met de Wiki

tijd

2 uur

acties

lees de wiki-uitleg pagina van ubuntu-nl en wijzig daarna deze pagina zodanig dat de reeds uitgevoerde taken met een X worden aangegeven in de planning zodat iedereen kan zien dat ze zijn uitgevoerd

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Werken met de Wiki

resultaat

Je kan deze pagina aanpassen en je ervaringen er aan toevoegen. Daarnaast kan je de voortgang van het project aangeven in de planning op deze pagina

0022

1e teammeeting

tijd

nader te bepalen

acties

Iedereen neemt deel aan de 1e teammeeting. Deze is door de voorzitter georganiseerd met de bedoeling dat de verschillende teamleden elkaar op een leuke manier kunnen leren kennen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

fotos 1e teammeeting voorgaande edities

resultaat

ons kent ons

0009

ReleaseParty Brainstorm

tijd

4 weken

acties

Deeltaken: ........... nog in te vullen ......... Genereer ideeën met betrekking tot de Ubuntu RP. Betrek de gemeenschap daar zo veel mogelijk bij. Beperk je daarbij niet door je eigen kerngroep. Vorm na enige tijd met de kerngroep een beeld van welke ideeën betrekking hebben op jouw kerngroep en welke haalbaar en goed zijn. Maak hier een verslag van zodat de Kerngroep Aansturing aan het einde van de brainstorm een overzicht heeft van wat de verschillende kernteams in eerste instantie van plan zijn. Het Kernteam Aansturing kan vervolgens de haalbaarheid toetsen en het ambitieniveau van de RP vaststellen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Hier komen verwijzingen naar de verslagen van de ideeën van voorgaande RP's te staan.

resultaat

Het ambitieniveau van de RP kan worden vastgesteld

enz.

titel

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat


2022-09-08 16:55