[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Coördinator Activiteiten

Verantwoordelijkheden en invulling

De coördinator activiteiten heeft een zware taak. Je neemt deel aan zowel de Kerngroep Vrijwilligers als de Kerngroep Inhoud. Dit betekend een dubbele belasting. De nadruk binnen het Kernteam Inhoud voor jou ligt op de activiteiten die plaatsvinden op de RP waar de bezoekers aan deelnemen. Hierbij kan je denken aan een installatieteam, workshops en dergelijke. Hiervoor draag je de hoofdverantwoordelijkheid zowel wat betreft organisatie als uitvoering ervan. De activiteiten vinden plaat met inzet van vrijwilligers die je op de dag zelf aanstuurt. Dit gebeurt volgens een gedetailleerd draaiboek waarin alle activiteiten, locaties, betrokken vrijwilligers, tijden e.d. zijn vastgelegd. Je neemt contact op met vrijwilligers, verdeelt taken, administreert gegevens, zorgt dat vrijwilligers van te voren al weten waar, wanneer, bij wie ze zich moeten melden, wat ze gaan doen, en wie ze kunnen bellen als er iets tussen komt. Je zorgt ook dat vrijwilligers naast de taak waarvoor ze zijn ingepland een aansluitend dagdeel beschikbaar zijn als backup in het geval andere vrijwilligers onverhoopt niet komen. Je zorgt ook dat het hoofd vrijwilligers jouw taak op de RP kan overnemen als je onverhoopt niet kan komen.

Kwaliteiten

Persoonlijkheid

Je hebt goede sociale en contactuele eigenschappen en vind het leuk om dingen te regelen en plannen. Je kan goed delegeren en bent niet bang om te improviseren. Het is heel belangrijk dat je mensen enthousiast kan maken om mee te doen.

Vaardigheden

Alle ervaringen waaruit organisatietalent blijkt zijn een pre.

Tips

Nog in te vullen

Activiteiten op de Party

Wanneer de party wat groter is dan alleen een "Meet & Greet", is het verstandig goed na te denken over de mogelijke activiteiten. Deze moeten allemaal iets van doen hebben met Ubuntu natuurlijk.

Enkele opties zijn

Catering

Wanneer je een kantine of catering faciliteit hebt is dit geen probleem, maar als je zelf voor eten en drinken moet zorgen, moet je dat tijdig goed voorbereiden. Bedenk hoeveel mensen er zouden kunnen komen, bepaal de benodigde hoeveelheid eten en drinken en koop zoveel mogelijk op tijd in. Spullen die kunnen bederven moet je vlak vooraf inkopen, laat de leverancier vooraf weten als je bijvoorbeeld 300 broodjes wilt komen kopen. Na afloop van een party willen bezoekers wel eens in groepen uit eten gaan, zorg dat je informatie hebt over eetgelegenheden die hiervoor in aanmerking komen. Wanneer mensen eten en drinken willen kopen, zullen ze je vragen waar dat kan, kijk vooraf goed waar supermarkten etc. in de buurt zijn, informeer je over sluitingstijden, zodat je iedereen goed kunt informeren hierover. De deelnemers aan een lunch of diner zullen een financiële bijdrage moeten leveren. Maak een intekenlijst en incasseer het geld hiervoor. Dit kun je doen bij aankomst, maar ook eerder. Gebruik de lijst om je inkopen te plannen.

Planning

Deze planning kan als uitgangspunt genomen worden voor de organisatie van de RP. Het is de bedoeling dat gebruikers deze verbeteren en aanpassen zodat volgende edities van de RP kunnen profiteren van de ervaringen bij voorgaande edities. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Per week staat een sterretje als de corresponderende taak gaande is. Week nul is de week van de party, weken met een plusteken ervoor zijn na de party. De vier weken voor de party worden gereserveerd voor onvoorziene zaken, uitloop en taken die kort voor de party moeten plaatsvinden. Wanneer een bepaalde taak is afgerond, vervang dan het * door een x zodat iedereen kan zien wat er afgerond is.

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

0006

*

0005

*

0023

*

0022

*

0009

*

*

*

*

enz.

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

+1

+2

+3

0008

*

*

enz.

Taken

Iedere taak in het RP project heeft een uniek nummer van vier cijfers. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Vervolgens copieer je de Taak Template naar de juiste plek en vult deze in. Tot slot voeg je ook een lijn voor deze taak in de bovenstaande planning toe.

Taak Template:

[nr. taak]

[titel]

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat

Taken Coordinator Activiteiten

De verschillende taken die als uitgangspunt kunnen worden genomen voor het project. Het is de bedoeling dat deze aangepast worden algelang naar de ervaring.

0006

Doornemen Ubuntu gedragscode

tijd

5 min

acties

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.ubuntu-nl.org/ubuntunl/gedragscode en http://www.ubuntu.com/community/leadership-conduct

resultaat

goed gedrag?

0005

Inlezen verslagen voorgaande RP's

tijd

2 uur

acties

lezen

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.kletskous.com/2008/11/27/verslag-ubuntu-release-party-groningen/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/27/verslag-releaseparty-groningen-door-laacque/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/21/verslag-releaseparty-den-haag-door-double12/ http://bartek.blogsome.com/2007/10/

resultaat

weten waar je aan begint Smile :)

0023

Leren werken met de Wiki

tijd

2 uur

acties

lees de wiki-uitleg pagina van ubuntu-nl en wijzig daarna deze pagina zodanig dat de reeds uitgevoerde taken met een X worden aangegeven in de planning zodat iedereen kan zien dat ze zijn uitgevoerd

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Werken met de Wiki

resultaat

Je kan deze pagina aanpassen en je ervaringen er aan toevoegen. Daarnaast kan je de voortgang van het project aangeven in de planning op deze pagina

0022

1e teammeeting

tijd

nader te bepalen

acties

Iedereen neemt deel aan de 1e teammeeting. Deze is door de voorzitter georganiseerd met de bedoeling dat de verschillende teamleden elkaar op een leuke manier kunnen leren kennen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

fotos 1e teammeeting voorgaande edities

resultaat

ons kent ons

0009

ReleaseParty Brainstorm

tijd

4 weken

acties

Deeltaken: ........... nog in te vullen ......... Genereer ideeën met betrekking tot de Ubuntu RP. Betrek de gemeenschap daar zo veel mogelijk bij. Beperk je daarbij niet door je eigen kerngroep. Vorm na enige tijd met de kerngroep een beeld van welke ideeën betrekking hebben op jouw kerngroep en welke haalbaar en goed zijn. Maak hier een verslag van zodat de Kerngroep Aansturing aan het einde van de brainstorm een overzicht heeft van wat de verschillende kernteams in eerste instantie van plan zijn. Het Kernteam Aansturing kan vervolgens de haalbaarheid toetsen en het ambitieniveau van de RP vaststellen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Hier komen verwijzingen naar de verslagen van de ideeën van voorgaande RP's te staan.

resultaat

Het ambitieniveau van de RP kan worden vastgesteld

0008

Draaiboek maken

tijd

veel

acties

wie

kerngroep vrijwilligers in samenspraak met coordinator presentaties

benodigdheden

verwijzingen

Hier komt een link naar het draaiboek van voorgaande RP's

resultaat

enz.

titel

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat


2022-09-08 16:55