[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Hoofd Inhoud

Verantwoordelijkheden en invulling

Als hoofd inhoud ben je verantwoordelijk voor wat er voor de bezoekers van de ReleasePary te beleven is. De nadruk binnen het Kernteam Inhoud ligt voor jou ligt inhoudelijk op het zoeken en onderhouden van contacten met sprekers. Samen met de coördinator inhoud draag je zorg voor inhoudelijk gedegen en samenhangende presentaties. Daarnaast stuur je de Kerngroep Inhoud aan, organiseert vergaderingen, meetings enz. Je bent binnen de Kerngroep Aansturing de vertegenwoordiger van de Kerngroep Inhoud. Dit betekend dat je vragen, besluiten e.d. van je kerngroep doorspeelt naar de Kerngroep Aansturing, en ideeën die in de Kerngroep Aansturing worden geopperd, en beslissingen die daar worden genomen doorgeeft binnen je kerngroep.

Kwaliteiten

Persoonlijkheid

Je bent contactueel sterk en weet mensen te inspireren en betrekken. Je staat open voor ideeën maar verliest daarbij niet de realiteit uit het oog, je trekt duidelijke grenzen als dat nodig is. Je kan goed delegeren en bent een echte teamplayer.

Vaardigheden

Wanneer je een netwerk hebt binnen de Ubuntu en/of open-source wereld is dit een grote pre. Je hebt zowieso ervaring met Ubuntu, linux in het algemeen en open-source en draait daar al een tijdje in mee.

Tips

Sprekers uitnodigen

Als publiekstrekker is het altijd goed om een aantal sprekers uit te nodigen. Zorg voor relevante sprekers, ze moeten iets hebben met Ubuntu, Open Source, automatisering, Linux of andere zaken die raakvlakken hebben met Ubuntu. Het kan handig zijn een zogenaamde dagvoorzitter te hebben, iemand die de verschillende sprekers aan elkaar praat. Een dagvoorzitter heeft vooraf veel informatie nodig m.b.t. de diverse sprekers, de namen, functies, levensloop en het onderwerp zijn belangrijk om iemand goed te kunnen aankondigen.

Zorg er voor dat er diversiteit is voor wat betreft de onderwerpen, niemand wil een hele dag of middag naar meerdere varianten op een thema luisteren. Laat eventueel de sprekers hierin vooraf met elkaar afstemmen. Zorg er voor dat er geen al te spraakmakende personen als spreker zijn. Geef mensen geen springplank voor ongepaste zaken, dat schaadt Ubuntu en je party. Pas op voor overdaad. Te veel sprekers is niet goed, als je aanbod te groot is kun je de sprekers ook een volgende keer uitnodigen.

Zorg voor voldoende pauze tussen de sprekers door, mensen willen even wat drinken, eten, plassen en demonstraties van Ubuntu bekijken. Zorg dat na een pauze iedereen weer tijdig weet dat een spreker begint, niets is vervelender dan geloop en gepraat als je staat te presenteren. Indien mogelijk moet je de ruimte voor demonstraties en installaties scheiden van de ruimte waar sprekers hun praatje houden. Een spreker verdient een woord van dank en een kleinigheid. Een Ubuntu gerelateerd artikel is een leuke attentie voor de gedane moeite. Zorg dat de sprekers voor en na hun praatje goed opgevangen worden, wijs iemand aan die de sprekers opwacht en begeleid, stel ze voor aan de andere sprekers en promoot op die manier de Ubuntu zaak. Wanneer nodig moet een spreker ook naar een openbaar vervoergelegenheid gebracht of verwezen worden.

Vraag sprekers vooraf hun presentatie ter beschikking te stellen en wat er voor ze nodig is om de presentatie te geven. Stuur alle sprekers enkele dagen voor de party een laatste e-mail waarin je ze vraagt een laatste keer te bevestigen dat ze komen. Stuur ze een routebeschrijving en het complete programma, zodat ze weten waar en wanneer ze verwacht worden. Geef ze je telefoonnummer(s) en wees bereikbaar voor noodgevallen.

Planning

Deze planning kan als uitgangspunt genomen worden voor de organisatie van de RP. Het is de bedoeling dat gebruikers deze verbeteren en aanpassen zodat volgende edities van de RP kunnen profiteren van de ervaringen bij voorgaande edities. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Per week staat een sterretje als de corresponderende taak gaande is. Week nul is de week van de party, weken met een plusteken ervoor zijn na de party. De vier weken voor de party worden gereserveerd voor onvoorziene zaken, uitloop en taken die kort voor de party moeten plaatsvinden. Wanneer een bepaalde taak is afgerond, vervang dan het * door een x zodat iedereen kan zien wat er afgerond is.

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

0006

*

0005

*

0016

*

0023

*

0019

*

0022

*

0009

*

*

*

*

0013

*

*

enz.

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

+1

+2

+3

0033

*

enz.

Taken

Iedere taak in het RP project heeft een uniek nummer van vier cijfers. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Vervolgens copieer je de Taak Template naar de juiste plek en vult deze in. Tot slot voeg je ook een lijn voor deze taak in de bovenstaande planning toe.

Taak Template:

[nr. taak]

[titel]

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat

Taken Hoofd Inhoud

De verschillende taken die als uitgangspunt kunnen worden genomen voor het project. Het is de bedoeling dat deze aangepast worden algelang naar de ervaring.

0006

Doornemen Ubuntu gedragscode

tijd

5 min

acties

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.ubuntu-nl.org/ubuntunl/gedragscode

resultaat

goed gedrag?

0005

Inlezen verslagen voorgaande RP's

tijd

2 uur

acties

lezen

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.kletskous.com/2008/11/27/verslag-ubuntu-release-party-groningen/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/27/verslag-releaseparty-groningen-door-laacque/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/21/verslag-releaseparty-den-haag-door-double12/ http://bartek.blogsome.com/2007/10/

resultaat

weten waar je aan begint Smile :)

0016

Aanmaken draad in forum voor overleg Inhoud RP

tijd

20 minuten

acties

maken duidelijke beschrijving van doel draad, en het voorstellen van de kerngroepleden die zullen deelnemen in deze draad, alsmede het uitnodigen van de community om deel te nemen. Dit als eerste bericht posten in het forum. Mail sturen naar de andere kerngroepleden met de uitnodiging ideeën e.d. hier te bespreken zodat de community betrokken kan blijven bij de ontwikkelingen en met voorstellen, kritiek e.d. kan komen

wie

hoofd inhoud

benodigdheden

verwijzingen

forum draad Kerngroep Inhoud 2007 (voorbeeld, klopt niet)

resultaat

0023

Leren werken met de Wiki

tijd

2 uur

acties

lees de wiki-uitleg pagina van ubuntu-nl en wijzig daarna deze pagina zodanig dat de reeds uitgevoerde taken met een X worden aangegeven in de planning zodat iedereen kan zien dat ze zijn uitgevoerd

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Werken met de Wiki

resultaat

Je kan deze pagina aanpassen en je ervaringen er aan toevoegen. Daarnaast kan je de voortgang van het project aangeven in de planning op deze pagina

0019

Organiseren 1e vergadering Kerngroep Inhoud

tijd

2 uur

wie

hoofd inhoud

acties

voorbereiden onderwerpen, maken afspraken voor tijdstip enz.

benodigdheden

verwijzingen

Agenda en Notulen 2007 (Voorbeeld, klopt niet!)

resultaat

0022

1e teammeeting

tijd

nader te bepalen

acties

Iedereen neemt deel aan de 1e teammeeting. Deze is door de voorzitter georganiseerd met de bedoeling dat de verschillende teamleden elkaar op een leuke manier kunnen leren kennen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

fotos 1e teammeeting voorgaande edities

resultaat

ons kent ons

0009

ReleaseParty Brainstorm

tijd

4 weken

acties

Deeltaken: ........... nog in te vullen ......... Genereer ideeën met betrekking tot de Ubuntu RP. Betrek de gemeenschap daar zo veel mogelijk bij. Beperk je daarbij niet door je eigen kerngroep. Vorm na enige tijd met de kerngroep een beeld van welke ideeën betrekking hebben op jouw kerngroep en welke haalbaar en goed zijn. Maak hier een verslag van zodat de Kerngroep Aansturing aan het einde van de brainstorm een overzicht heeft van wat de verschillende kernteams in eerste instantie van plan zijn. Het Kernteam Aansturing kan vervolgens de haalbaarheid toetsen en het ambitieniveau van de RP vaststellen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Hier komen verwijzingen naar de verslagen van de ideeën van voorgaande RP's te staan.

resultaat

Het ambitieniveau van de RP kan worden vastgesteld

0013

Vastleggen ambitinievau RP

tijd

acties

De leden van de kerngroep aansturing reflecteren op het resultaat van de brainstorm. De voorzitter organiseert een vergadering van het Kernteam Aansturing waarin de RP Brainstorm verslagen van de verschillende kerngroepen besproken en geëvalueerd worden. Aan de hand hiervan zal het ambitieniveau van de RP worden vastgelegd. Dit betekend dat er wordt nagedacht over de doelgroepen, wie dit zijn en met hoevelen deze zijn, het soort van activiteiten enz. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld binnen de verschillende kerngroepen en naar de gemeenschap die betrokken was bij de Brainstorm.

wie

Kernteam Aansturing

benodigdheden

verwijzingen

Notulen ambitievergadering vorige edities. (zijn er nog niet)

resultaat

De verschillende hoofden van de kernteams hebben grofweg een idee van wat voor een party het gaat worden. Er is een schifting gemaakt van ideeën die haalbaar worden geacht, en ideeën die (voorlopig) in de ijskast worden gezet.

0033

Locatie kiezen

tijd

acties

Kies uit de verschillende geschikte locaties aangeleverd door de Kerngroep Locatie de meest geschikte locatie.

wie

Kerngroep Aansturing

benodigdheden

locatieverslagen

verwijzingen

resultaat

locatiekeuze

enz.

titel

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat


2022-09-08 16:55