[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Aanspreekpunt Locatie

Verantwoordelijkheden en invulling

Het aanspreekpunt locatie heeft een zware taak. Je neemt deel aan zowel de Kerngroep Vrijwilligers als de Kerngroep Locatie. Dit betekend een dubbele belasting. De nadruk binnen het Kernteam Inhoud voor jou ligt het praktische locatiebeheer. Je draagt zorg voor inrichting van de ruimte, de veiligheid van de locatie, lost tijdens de RP praktische problemen op (stroomvoorziening, verstopte wc enz.). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een aantal facilitaire diensten een garderobe, ontvangstcomité e.d. Dit doe je met behulp van een aantal vrijwilligers die je aanstuurt. Dit gebeurt volgens een gedetailleerd draaiboek waarin alle activiteiten, locaties, betrokken vrijwilligers, tijden e.d. zijn vastgelegd. Je neemt contact op met vrijwilligers, verdeelt taken, administreert gegevens, zorgt dat vrijwilligers van te voren al weten waar, wanneer, bij wie ze zich moeten melden, wat ze gaan doen, en wie ze kunnen bellen als er iets tussen komt. Je zorgt ook dat vrijwilligers naast de taak waarvoor ze zijn ingepland een aansluitend dagdeel beschikbaar zijn als backup in het geval andere vrijwilligers onverhoopt niet komen. Je zorgt ook dat het hoofd vrijwilligers jouw taak op de RP kan overnemen als je onverhoopt niet kan komen.

Kwaliteiten

Persoonlijkheid

Je hebt goede sociale en contactuele eigenschappen en vind het leuk om dingen te regelen en plannen. Je kan goed delegeren en bent niet bang om te improviseren. Het is heel belangrijk dat je mensen enthousiast kan maken om mee te doen.

Vaardigheden

Alle ervaringen waaruit praktisch organisatietalent blijkt zijn een pre.

Tips

Stel jezelf deze vragen

en hoe ervoor te zorgen dat dit allemaal is geregeld?

Ontvangstcomité

Het is handig bij de deur een ontvangstcomité te hebben. Zij wijzen mensen de weg, vangen sprekers op en kunnen badges, eventueel voorzien van naam, uitdelen aan iedereen die binnenkomt op de party. Op die manier kun je eenvoudig ervoor zorgen dat iedereen weet of je een Ubuntero en/of een computerliefhebber bent. Bij een grotere party is het verstandig zelf geen activiteiten uit te voeren op de dag zelf, je hebt als organisator je handen vol aan het regelwerk en eventuele noodsituaties.

Planning

Deze planning kan als uitgangspunt genomen worden voor de organisatie van de RP. Het is de bedoeling dat gebruikers deze verbeteren en aanpassen zodat volgende edities van de RP kunnen profiteren van de ervaringen bij voorgaande edities. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Per week staat een sterretje als de corresponderende taak gaande is. Week nul is de week van de party, weken met een plusteken ervoor zijn na de party. De vier weken voor de party worden gereserveerd voor onvoorziene zaken, uitloop en taken die kort voor de party moeten plaatsvinden. Wanneer een bepaalde taak is afgerond, vervang dan het * door een x zodat iedereen kan zien wat er afgerond is.

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

0006

*

0005

*

0023

*

0022

*

0009

*

*

*

*

0031

*

*

0032

*

*

*

*

enz.

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

+1

+2

+3

0032

*

*

0008

*

*

enz.

Taken

Iedere taak in het RP project heeft een uniek nummer van vier cijfers. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Vervolgens copieer je de Taak Template naar de juiste plek en vult deze in. Tot slot voeg je ook een lijn voor deze taak in de bovenstaande planning toe.

Taak Template:

[nr. taak]

[titel]

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat

Taken Aanspreekpunt Locatie

De verschillende taken die als uitgangspunt kunnen worden genomen voor het project. Het is de bedoeling dat deze aangepast worden algelang naar de ervaring.

0006

Doornemen Ubuntu gedragscode

tijd

5 min

acties

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.ubuntu-nl.org/ubuntunl/gedragscode en http://www.ubuntu.com/community/leadership-conduct

resultaat

goed gedrag?

0005

Inlezen verslagen voorgaande RP's

tijd

2 uur

acties

lezen

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.kletskous.com/2008/11/27/verslag-ubuntu-release-party-groningen/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/27/verslag-releaseparty-groningen-door-laacque/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/21/verslag-releaseparty-den-haag-door-double12/ http://bartek.blogsome.com/2007/10/

resultaat

weten waar je aan begint Smile :)

0023

Leren werken met de Wiki

tijd

2 uur

acties

lees de wiki-uitleg pagina van ubuntu-nl en wijzig daarna deze pagina zodanig dat de reeds uitgevoerde taken met een X worden aangegeven in de planning zodat iedereen kan zien dat ze zijn uitgevoerd

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Werken met de Wiki

resultaat

Je kan deze pagina aanpassen en je ervaringen er aan toevoegen. Daarnaast kan je de voortgang van het project aangeven in de planning op deze pagina

0022

1e teammeeting

tijd

nader te bepalen

acties

Iedereen neemt deel aan de 1e teammeeting. Deze is door de voorzitter georganiseerd met de bedoeling dat de verschillende teamleden elkaar op een leuke manier kunnen leren kennen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

fotos 1e teammeeting voorgaande edities

resultaat

ons kent ons

0009

ReleaseParty Brainstorm

tijd

4 weken

acties

Deeltaken: ........... nog in te vullen ......... Genereer ideeën met betrekking tot de Ubuntu RP. Betrek de gemeenschap daar zo veel mogelijk bij. Beperk je daarbij niet door je eigen kerngroep. Vorm na enige tijd met de kerngroep een beeld van welke ideeën betrekking hebben op jouw kerngroep en welke haalbaar en goed zijn. Maak hier een verslag van zodat de Kerngroep Aansturing aan het einde van de brainstorm een overzicht heeft van wat de verschillende kernteams in eerste instantie van plan zijn. Het Kernteam Aansturing kan vervolgens de haalbaarheid toetsen en het ambitieniveau van de RP vaststellen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Hier komen verwijzingen naar de verslagen van de ideeën van voorgaande RP's te staan.

resultaat

Het ambitieniveau van de RP kan worden vastgesteld

0031

Vaststellen randvoorwaarden locatie

tijd

acties

Inventariseer de ruimtebehoefte, bereikbaarheid, voorzieningen enz. die de verschillende activiteiten e.d. nodig hebben. Neem hiervoor contact op met de andere teamleden en ga uit van het ambitieniveau van de RP zoals vastgesteld door de Kerngroep Aansturing. Stel een lijst op met randvoorwaarden (w.o. kosten) waaraan een locatie voor deze RP moet voldoen.

wie

Kerngroep Locatie

benodigdheden

verwijzingen

Links naar randvoorwaarden voorgaande edities.

resultaat

Lijst met randvoorwaarden voor Locatie

0032

Locaties zoeken

tijd

acties

Zoek een aantal alternatieve locaties die aan de randvoorwaarden voldoen. Zorg dat de community hiervan op de hoogte is, en nodig ze uit mee te denken, zoeken. Maak verslagen van een aantal geschikte locaties zodat de Kerngroep Aansturing over genoeg informatie beschikt om een besluit te kunnen nemen over de locatie.

wie

Kerngroep Locatie

benodigdheden

verwijzingen

locatieverslagen voorgaande edities

resultaat

locatieverslagen

0008

Draaiboek maken

tijd

veel

acties

wie

kerngroep vrijwilligers in samenspraak met coordinator presentaties

benodigdheden

verwijzingen

Hier komt een link naar het draaiboek van voorgaande RP's

resultaat

enz.

titel

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat


2022-09-08 16:55