[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Voorzitter

Verantwoordelijkheden en invulling

De voorzitter van de ReleaseParty organisatie draagt de eindverantwoordelijkheid voor het organisatorische verloop van het project. Dit betekent dat de voorzitter voornamelijk een organiserende en controlerende rol heeft en zich zo min mogelijk met inhoudelijke zaken bezighoud. Dit laatste om te voorkomen dat er een belangenconflict ontstaat waarbij de voorzitter inhoudelijk betrokken is, en zo als eindverantwoordelijke geen onpartijdige positie meer kan innemen in belang van het project als geheel. De voorzitter start het project op met het werven van mensen voor de verschillende rollen binnen het ReleaseParty team en het organiseren van een eerste plenaire bijeenkomt waar de teamleden elkaar beter kunnen leren kennen. Wanneer het project gestart is zal de voorzitter verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de Kerngroep Aansturing waar naast de voorzitter nog een penningmeester en de hoofden van de overige kerngroepen deel van uitmaken. In de controlerende rol bespreekt de voorzitter binnen de Kerngroep Aansturing de voortgang van de activiteiten van de verschillende kerngroepen en maakt eventuele bijsturing bespreekbaar. Eindverantwoordelijkheid dragen betekent ook dat wanneer er binnen een kerngroep geen consensus gevormd kan worden, en ook de kerngroep aansturing niet tot consensus kan komen dat dan de voorzitter een laatste oordeel zal vellen. De voorzitter is draagt natuurlijk ook de voorzittersrol bij de plenaire vergaderingen, en de vergaderingen van de Kerngroep Aansturing.

Kwaliteiten

Persoonlijkheid

De voorzitter is iemand die goed kan luisteren en dat combineert met een hoog analytisch vermogen. Het is iemand die oog heeft voor details, maar zich niet in details laat meeslepen. De voorzitter houdt overzicht. De voorzitter straalt vertrouwen uit en wordt door anderen van nature gezien als een leider. Maar bovenal beschikt de voorzitter over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Het is iemand die niet makkelijk van stuk te brengen is.

Vaardigheden

Als een voorzitter ervaring heeft met de voorzittersrol of een leidinggevende functie, dan is dat een pre. Ook andere ervaringen waaruit organisatietalent blijkt pleiten voor. Om een goede voorzitter te zijn is geen diepgaande kennis van Ubuntu nodig.

Tips

Datum bepalen

De party moet zo snel mogelijk na de release van de nieuwe versie gepland worden. Wacht je te lang dan is het geen "release" party meer.

Let op de volgende zaken:

Voorzitten Vergaderingen

Het voorzitten van vergaderingen van de Kerngroep Aansturing en de plenaire vergaderingen moet goed worden voorbereid. Hier komt nog het een en ander met betrekking tot dit onderwerp.

Planning

Deze planning kan als uitgangspunt genomen worden voor de organisatie van de RP. Het is de bedoeling dat gebruikers deze verbeteren en aanpassen zodat volgende edities van de RP kunnen profiteren van de ervaringen bij voorgaande edities. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Per week staat een sterretje als de corresponderende taak gaande is. Week nul is de week van de party, weken met een plusteken ervoor zijn na de party. De vier weken voor de party worden gereserveerd voor onvoorziene zaken, uitloop en taken die kort voor de party moeten plaatsvinden. Wanneer een bepaalde taak is afgerond, vervang dan het * door een x zodat iedereen kan zien wat er afgerond is.

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

0007

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0006

*

0001

*

*

*

*

*

*

*

*

0005

*

0002

*

0023

*

0011

*

*

*

*

0015

*

0012

*

*

0010

*

0014

*

0022

*

0009

*

*

*

*

0013

*

*

enz.

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

+1

+2

+3

0007

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0033

*

enz.

Taken

Iedere taak in het RP project heeft een uniek nummer van vier cijfers. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Vervolgens copieer je de Taak Template naar de juiste plek en vult deze in. Tot slot voeg je ook een lijn voor deze taak in de bovenstaande planning toe.

Taak Template:

[nr. taak]

[titel]

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat

Taken Voorzitter

De verschillende taken die als uitgangspunt kunnen worden genomen voor het project. Het is de bedoeling dat deze aangepast worden algelang naar de ervaring.

0007

Briefen Reserve Voorzitter

tijd

20 min per week

acties

Neem op een vast tijdstip iedere week even de tijd om samen te vatten wat er de afgelopen week is gebeurt. Verzamel eventuele gegevens die overgedragen moeten worden aan de reserve Voorzitter zodat deze niet met lege handen staat wanneer jouw taak overgenomen zou moeten worden. Neem vervolgens contact op met de reserve voorzitter, spreek dit even door en mail de gegevens door.

wie

voozitter

benodigdheden

verwijzingen

resultaat

Een goede backup.

0006

Doornemen Ubuntu gedragscode

tijd

5 min

acties

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.ubuntu-nl.org/ubuntunl/gedragscode en http://www.ubuntu.com/community/leadership-conduct

resultaat

goed gedrag?

0001

Opstarten Project RP

tijd

8 weken

wie

voorzitter

acties

deeltaken: 0002 0005 enz.

benodigdheden

zie deeltaken

verwijzingen

resultaat

Er is een projectteam gevormd, en er is een eerste bijeenkomst geweest waar iedereen elkaar beter heeft kunnen leren kennen.

0005

Inlezen verslagen voorgaande RP's

tijd

2 uur

acties

lezen

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.kletskous.com/2008/11/27/verslag-ubuntu-release-party-groningen/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/27/verslag-releaseparty-groningen-door-laacque/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/21/verslag-releaseparty-den-haag-door-double12/ http://bartek.blogsome.com/2007/10/

resultaat

weten waar je aan begint Smile :)

0002

Publiceren Vacatures

tijd

2 uur

acties

Op het forum bekend maken van vacatures voor de verschillende rollen van het RP team. Daarbij verwijzen naar de vacaturepagina op de wiki waar precies staat wat het inhoud te solliciteren, wat er gevraagd wordt aan informatie en een verwijzing naar de pagina waar de verschillende rollen beschreven worden. Daarnaast geschikte mensen persoonlijk een uitnodiging sturen om eens te kijken op de pagina met vacatures. Duidelijk aangeven binnen welke termijn er gesolliciteerd moet worden.

wie

benodigdheden

link naar pagina met deelnemers RP teams voorgaande edities (Deze pagina is er nog niet)

verwijzingen

Vacatures

resultaat

0023

Leren werken met de Wiki

tijd

2 uur

acties

lees de wiki-uitleg pagina van ubuntu-nl en wijzig daarna deze pagina zodanig dat de reeds uitgevoerde taken met een X worden aangegeven in de planning zodat iedereen kan zien dat ze zijn uitgevoerd

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Werken met de Wiki

resultaat

Je kan deze pagina aanpassen en je ervaringen er aan toevoegen. Daarnaast kan je de voortgang van het project aangeven in de planning op deze pagina

0011

Toevoegen Sollicitanten

tijd

10 min per sollicitant

acties

Wanneer er een sollicitatie binnenkomt voeg dan de sollicitant toe aan de lijst.

wie

voorzitter

benodigdheden

verwijzingen

lijst

resultaat

De lijst met sollicitanten wordt groter, en mogelijke gegadigden kunnen zien wie er allemaal al in bepaalde teams willen meedraaien. Dit werkt motiverend voor mensen die er ook over denken om mee te doen. Daarnaast kunnen gegadigden dan meteen zien welke vacatures nog helemaal open zijn.

0015

Plannen 1e teammeeting

tijd

?

acties

Plan in week nr. 29 een eerste informele teammeeting waarbij alle teamleden aanwezig zijn. Het is de bedoeling elkaar beter te leren kennen. Een activiteit zou leuk zijn, bijv. bowlen (wedstrijd met verschillende kernteams tegen elkaar?), een etentje oid. Mensen maken makkelijker contact als ze ergens mee bezig zijn. Zorg dat de sollicitanten zo spoedig mogelijk er van op de hoogte zijn dat ze hier verwacht worden, en geef duidelijk de datum en tijd door zodat ze er al ruim van te voren rekening mee kunnen houden.

wie

voorzitter

benodigdheden

verwijzingen

tips van vorige voorzitters

resultaat

ons kent ons

0012

Samenstellen Ubuntu RP team

tijd

acties

Er wordt bepaald wie er mee gaan doen in het RP organisatie team. De voorzitter organiseert de besluitvorming. Wie hierbij betrokken worden moet nog worden vastgesteld.

wie

voorzitter

benodigdheden

verwijzingen

resultaat

Een RP team

0010

RP Brainstorm forumonderdeel toevoegen

tijd

acties

Kijk of het te regelen is dat er tijdelijk voor de RP Brainstorm een nieuw forumonderdeel kan worden gemaakt waar leden van de Ubuntu gemeenschap draden kunnen openen om er hun ideeën voor de RP te ventileren en bespreken.

wie

voorzitter

benodigdheden

hulp van het Ubuntu forum team

verwijzingen

resultaat

0014

Organiseren 1e vergadering Kerngroep Aansturing

tijd

2 uur

wie

voorzitter

acties

voorbereiden onderwerpen, maken afspraken voor tijdstip enz.

benodigdheden

verwijzingen

Agenda en Notulen 2007 (Voorbeeld, klopt niet!)

resultaat

0022

1e teammeeting

tijd

nader te bepalen

acties

Iedereen neemt deel aan de 1e teammeeting. Deze is door de voorzitter georganiseerd met de bedoeling dat de verschillende teamleden elkaar op een leuke manier kunnen leren kennen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

fotos 1e teammeeting voorgaande edities

resultaat

ons kent ons

0009

ReleaseParty Brainstorm

tijd

4 weken

acties

Deeltaken: ........... nog in te vullen ......... Genereer ideeën met betrekking tot de Ubuntu RP. Betrek de gemeenschap daar zo veel mogelijk bij. Beperk je daarbij niet door je eigen kerngroep. Vorm na enige tijd met de kerngroep een beeld van welke ideeën betrekking hebben op jouw kerngroep en welke haalbaar en goed zijn. Maak hier een verslag van zodat de Kerngroep Aansturing aan het einde van de brainstorm een overzicht heeft van wat de verschillende kernteams in eerste instantie van plan zijn. Het Kernteam Aansturing kan vervolgens de haalbaarheid toetsen en het ambitieniveau van de RP vaststellen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Hier komen verwijzingen naar de verslagen van de ideeën van voorgaande RP's te staan.

resultaat

Het ambitieniveau van de RP kan worden vastgesteld

0013

Vastleggen ambitinievau RP

tijd

acties

De leden van de kerngroep aansturing reflecteren op het resultaat van de brainstorm. De voorzitter organiseert een vergadering van het Kernteam Aansturing waarin de RP Brainstorm verslagen van de verschillende kerngroepen besproken en geëvalueerd worden. Aan de hand hiervan zal het ambitieniveau van de RP worden vastgelegd. Dit betekend dat er wordt nagedacht over de doelgroepen, wie dit zijn en met hoevelen deze zijn, het soort van activiteiten enz. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld binnen de verschillende kerngroepen en naar de gemeenschap die betrokken was bij de Brainstorm.

wie

Kernteam Aansturing

benodigdheden

verwijzingen

Notulen ambitievergadering vorige edities. (zijn er nog niet)

resultaat

De verschillende hoofden van de kernteams hebben grofweg een idee van wat voor een party het gaat worden. Er is een schifting gemaakt van ideeën die haalbaar worden geacht, en ideeën die (voorlopig) in de ijskast worden gezet.

0033

Locatie kiezen

tijd

acties

Kies uit de verschillende geschikte locaties aangeleverd door de Kerngroep Locatie de meest geschikte locatie.

wie

Kerngroep Aansturing

benodigdheden

locatieverslagen

verwijzingen

resultaat

locatiekeuze

enz.

titel

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat


2022-09-08 16:56