[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Hoofd Locatie

Verantwoordelijkheden en invulling

Het hoofd locatie draagt de eindverantwoordlijkheid voor het beheer van de locatie. Een goede locatie is van groot belang voor het succes van een RP. Binnen de Kerngroep Locatie ligt de nadruk voor het hoofd op het vinden van geschikte locaties. Binnen de Kerngroep Locatie zullen de verschillende opties geëvalueerd worden waarna een voorstel wordt voorgedragen aan de Kerngroep Aansturing. Wanneer deze akkoord zijn zal je als hoofd locatie zorgen dat hierover afspraken komen vast te liggen. Als hoofd locatie ben je binnen de Kerngroep Aansturing de vertegenwoordiger van de Kerngroep Locatie. Dit betekend dat je vragen, besluiten e.d. van je kerngroep doorspeelt naar de Kerngroep Aansturing, en ideeën die in de Kerngroep Aansturing worden geopperd, en beslissingen die daar worden genomen doorgeeft binnen je eigen kerngroep.

Kwaliteiten

Persoonlijkheid

Je hebt goede communicatieve en contactuele eigenschappen en bent niet bang om verantwoordelijkheid te nemen.

Vaardigheden

Mocht je ervaring hebben met het opstellen van of aangaan van contracten dan is dat een pre.

Tips

Doel bepalen

Als eerste stap is het belangrijk te bepalen wat je doelen zijn. Voor wie is de party bedoeld, wat zijn de gewenste activiteiten, hoe groot is de doelgroep et cetera. De omvang wordt bepaald door de doelstelling, daarmee wordt de grootte van de locatie bepaald en daarmee ook de tijd die nodig is om alles te organiseren. Dus in een zeer vroeg stadium moet je weten wat je wel en niet wilt. Dit dient in het Kernteam Aansturing besproken te worden.

Stel jezelf deze vragen

Bovenstaande vragen geven aan wat voor locatie je nodig hebt, of er meerdere ruimtes moeten zijn, of er internet moet zijn, stroom, tafels en stoelen en gelegenheid voor eten en drinken. Aantal toiletten, kapstokken etc. zijn eveneens afhankelijk van het aantal bezoekers.

Locatie bepalen

De locatie bepaal je het best met de volgende voorwaarden in gedachten:

Planning

Deze planning kan als uitgangspunt genomen worden voor de organisatie van de RP. Het is de bedoeling dat gebruikers deze verbeteren en aanpassen zodat volgende edities van de RP kunnen profiteren van de ervaringen bij voorgaande edities. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Per week staat een sterretje als de corresponderende taak gaande is. Week nul is de week van de party, weken met een plusteken ervoor zijn na de party. De vier weken voor de party worden gereserveerd voor onvoorziene zaken, uitloop en taken die kort voor de party moeten plaatsvinden. Wanneer een bepaalde taak is afgerond, vervang dan het * door een x zodat iedereen kan zien wat er afgerond is.

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

0006

*

0005

*

0004

*

0023

*

0003

*

0022

*

0009

*

*

*

*

0013

*

*

0031

*

*

0032

*

*

*

*

enz.

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

+1

+2

+3

0032

*

*

0033

*

enz.

Taken

Iedere taak in het RP project heeft een uniek nummer van vier cijfers. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Vervolgens copieer je de Taak Template naar de juiste plek en vult deze in. Tot slot voeg je ook een lijn voor deze taak in de bovenstaande planning toe.

Taak Template:

[nr. taak]

[titel]

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat

Taken Hoofd Locatie

De verschillende taken die als uitgangspunt kunnen worden genomen voor het project. Het is de bedoeling dat deze aangepast worden algelang naar de ervaring.

0006

Doornemen Ubuntu gedragscode

tijd

5 min

acties

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.ubuntu-nl.org/ubuntunl/gedragscode

resultaat

goed gedrag?

0005

Inlezen verslagen voorgaande RP's

tijd

2 uur

acties

lezen

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.kletskous.com/2008/11/27/verslag-ubuntu-release-party-groningen/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/27/verslag-releaseparty-groningen-door-laacque/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/21/verslag-releaseparty-den-haag-door-double12/ http://bartek.blogsome.com/2007/10/

resultaat

weten waar je aan begint Smile :)

0004

Aanmaken draad in forum voor overleg locatie

tijd

20 minuten

acties

maken duidelijke beschrijving van doel draad, en het voorstellen van de kerngroepleden die zullen deelnemen in deze draad, alsmede het uitnodigen van de community om deel te nemen. Dit als eerste bericht posten in het forum. Mail sturen naar de andere kerngroepleden met de uitnodiging ideeën e.d. hier te bespreken zodat de community betrokken kan blijven bij de ontwikkelingen en met voorstellen, kritiek e.d. kan komen

wie

hoofd locatie

benodigdheden

verwijzingen

forum draad Kerngroep Locatie 2007 (voorbeeld, klopt niet)

resultaat

0023

Leren werken met de Wiki

tijd

2 uur

acties

lees de wiki-uitleg pagina van ubuntu-nl en wijzig daarna deze pagina zodanig dat de reeds uitgevoerde taken met een X worden aangegeven in de planning zodat iedereen kan zien dat ze zijn uitgevoerd

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Werken met de Wiki

resultaat

Je kan deze pagina aanpassen en je ervaringen er aan toevoegen. Daarnaast kan je de voortgang van het project aangeven in de planning op deze pagina

0003

Organiseren 1e vergadering Kerngroep Locatie

tijd

2 uur

wie

hoofd locatie

acties

voorbereiden onderwerpen, maken afspraken voor tijdstip enz.

benodigdheden

verwijzingen

Agenda en Notulen 2007 (Voorbeeld, klopt niet!)

resultaat

0022

1e teammeeting

tijd

nader te bepalen

acties

Iedereen neemt deel aan de 1e teammeeting. Deze is door de voorzitter georganiseerd met de bedoeling dat de verschillende teamleden elkaar op een leuke manier kunnen leren kennen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

fotos 1e teammeeting voorgaande edities

resultaat

ons kent ons

0009

ReleaseParty Brainstorm

tijd

4 weken

acties

Deeltaken: ........... nog in te vullen ......... Genereer ideeën met betrekking tot de Ubuntu RP. Betrek de gemeenschap daar zo veel mogelijk bij. Beperk je daarbij niet door je eigen kerngroep. Vorm na enige tijd met de kerngroep een beeld van welke ideeën betrekking hebben op jouw kerngroep en welke haalbaar en goed zijn. Maak hier een verslag van zodat de Kerngroep Aansturing aan het einde van de brainstorm een overzicht heeft van wat de verschillende kernteams in eerste instantie van plan zijn. Het Kernteam Aansturing kan vervolgens de haalbaarheid toetsen en het ambitieniveau van de RP vaststellen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Hier komen verwijzingen naar de verslagen van de ideeën van voorgaande RP's te staan.

resultaat

Het ambitieniveau van de RP kan worden vastgesteld

0013

Vastleggen ambitinievau RP

tijd

acties

De leden van de kerngroep aansturing reflecteren op het resultaat van de brainstorm. De voorzitter organiseert een vergadering van het Kernteam Aansturing waarin de RP Brainstorm verslagen van de verschillende kerngroepen besproken en geëvalueerd worden. Aan de hand hiervan zal het ambitieniveau van de RP worden vastgelegd. Dit betekend dat er wordt nagedacht over de doelgroepen, wie dit zijn en met hoevelen deze zijn, het soort van activiteiten enz. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld binnen de verschillende kerngroepen en naar de gemeenschap die betrokken was bij de Brainstorm.

wie

Kernteam Aansturing

benodigdheden

verwijzingen

Notulen ambitievergadering vorige edities. (zijn er nog niet)

resultaat

De verschillende hoofden van de kernteams hebben grofweg een idee van wat voor een party het gaat worden. Er is een schifting gemaakt van ideeën die haalbaar worden geacht, en ideeën die (voorlopig) in de ijskast worden gezet.

0031

Vaststellen randvoorwaarden locatie

tijd

acties

Inventariseer de ruimtebehoefte, bereikbaarheid, voorzieningen enz. die de verschillende activiteiten e.d. nodig hebben. Neem hiervoor contact op met de andere teamleden en ga uit van het ambitieniveau van de RP zoals vastgesteld door de Kerngroep Aansturing. Stel een lijst op met randvoorwaarden (w.o. kosten) waaraan een locatie voor deze RP moet voldoen.

wie

Kerngroep Locatie

benodigdheden

verwijzingen

Links naar randvoorwaarden voorgaande edities.

resultaat

Lijst met randvoorwaarden voor Locatie

0032

Locaties zoeken

tijd

acties

Zoek een aantal alternatieve locaties die aan de randvoorwaarden voldoen. Zorg dat de community hiervan op de hoogte is, en nodig ze uit mee te denken, zoeken. Maak verslagen van een aantal geschikte locaties zodat de Kerngroep Aansturing over genoeg informatie beschikt om een besluit te kunnen nemen over de locatie.

wie

Kerngroep Locatie

benodigdheden

verwijzingen

locatieverslagen voorgaande edities

resultaat

locatieverslagen

0033

Locatie kiezen

tijd

acties

Kies uit de verschillende geschikte locaties aangeleverd door de Kerngroep Locatie de meest geschikte locatie.

wie

Kerngroep Aansturing

benodigdheden

locatieverslagen

verwijzingen

resultaat

locatiekeuze

enz.

titel

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:55