[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Penningmeester

Verantwoordelijkheden en invulling

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de Release Party. De penningmeester is niet verantwoordelijk voor het werven van inkomsten, dat is de taak van het hoofd communicatie. Wel beheerst de penningmeester de uitgaven. De penningmeester draagt zorg voor de handeling van uit te betalen facturen en declaraties, administreert uitgaven en inkomsten, verzameld en bewaard bonnetjes die daarmee verbonden zijn, waakt dus over de kas en de financiele administratie. Als de Party is afgelopen maakt de penningmeester een financieel rapport.

Kwaliteiten

Persoonlijkheid Je vind nauwkeurig en precies werken leuk, en bent betrouwbaar. Je hebt geen moeite met een dienende rol, het is namelijk niet de bedoeling dat de penningmeester de party gaat sturen middels het beheersen van geldstromen.

Vaardigheden

Als je kan omgaan met eenvoudige boekhoudsoftware of het leuk lijkt dit te leren is dat een pre.

Tips

Financiën

Tijdens de gehele organisatie moet je alle relevante nota's en bonnen goed bewaren. Maak een rekenblad waar alle inkomsten en uitgaven in staan. Het is handig voor de boekhouding speciale financiele software te gebruiken zoals bijvoorbeeld KMyMoney of GCash. Ook posten die direct gesponsord worden kun je opnemen, dat zijn geen kosten, maar voor een volgende keer of iemand anders kan het een goede indicatie zijn. Om de transparantie van de financiën te waarborgen worden er geen donaties in contanten geaccepteerd, wie wil doneren kan dit doen via de rechtspersoon van Ubuntu-nl. Een uitzondering hierop is een donatiepot op de RP zelf. Zorg dat deze op een zichtbare en veilige plek staat. Maak achteraf een goed financieel verslag van de party en stel dat ter beschikking aan belanghebbenden. Zorg ook dat je dit verslag in deze wiki publiceert zodat je opvolger deze kan inzien om kostenposten e.d. te kunnen inschatten.

Voorbeeld van een financieel verslag

In en uit moeten onderaan bij totaal gelijk zijn.

Omschrijving

In

Uit

Toelichting

In kas startsaldo

€ 12,50

Restant vorige party

Drukkosten flyers

€ 512,00

€ 512,00

Gesponsord door drukkerij

Inkoop koffie en thee

€ 68,75

Donaties

€ 100,00

Van meneer van Dalen

..........

......

......

..........

......

......

..........

......

......

In kas eindsaldo

€ 35,10

Totaal

€ 6734,89

€ 6734,89

Planning

Deze planning kan als uitgangspunt genomen worden voor de organisatie van de RP. Het is de bedoeling dat gebruikers deze verbeteren en aanpassen zodat volgende edities van de RP kunnen profiteren van de ervaringen bij voorgaande edities. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Per week staat een sterretje als de corresponderende taak gaande is. Week nul is de week van de party, weken met een plusteken ervoor zijn na de party. De vier weken voor de party worden gereserveerd voor onvoorziene zaken, uitloop en taken die kort voor de party moeten plaatsvinden. Wanneer een bepaalde taak is afgerond, vervang dan het * door een x zodat iedereen kan zien wat er afgerond is.

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

0006

*

0005

*

0023

*

0008

*

0022

*

0009

*

*

*

*

0013

*

*

enz.

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

+1

+2

+3

0033

*

enz.

Taken

Iedere taak in het RP project heeft een uniek nummer van vier cijfers. Wanneer je een nieuwe taak wilt toevoegen, ga dan eerst naar deze pagina en voeg daar een nieuwe taak toe. Vervolgens copieer je de Taak Template naar de juiste plek en vult deze in. Tot slot voeg je ook een lijn voor deze taak in de bovenstaande planning toe.

Taak Template:

[nr. taak]

[titel]

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat

Taken Penningmeester

De verschillende taken die als uitgangspunt kunnen worden genomen voor het project. Het is de bedoeling dat deze aangepast worden algelang naar de ervaring.

0006

Doornemen Ubuntu gedragscode

tijd

5 min

acties

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.ubuntu-nl.org/ubuntunl/gedragscode

resultaat

goed gedrag?

0005

Inlezen verslagen voorgaande RP's

tijd

2 uur

acties

lezen

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

http://www.kletskous.com/2008/11/27/verslag-ubuntu-release-party-groningen/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/27/verslag-releaseparty-groningen-door-laacque/ http://prikbord.ubuntu-nl.org/blog/2008/11/21/verslag-releaseparty-den-haag-door-double12/ http://bartek.blogsome.com/2007/10/

resultaat

weten waar je aan begint Smile :)

0023

Leren werken met de Wiki

tijd

2 uur

acties

lees de wiki-uitleg pagina van ubuntu-nl en wijzig daarna deze pagina zodanig dat de reeds uitgevoerde taken met een X worden aangegeven in de planning zodat iedereen kan zien dat ze zijn uitgevoerd

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Werken met de Wiki

resultaat

Je kan deze pagina aanpassen en je ervaringen er aan toevoegen. Daarnaast kan je de voortgang van het project aangeven in de planning op deze pagina

0008

Doornemen financieel rapport vorige RP's

tijd

2 uur

acties

Bekijk nauwkeurig de financiele rapporten van voorgaande RP's en maak een afweging of er kostenposten zijn die misschien niet gemaakt zouden hoeven worden, of die onevenredig groot beslag leggen op de middelen.

wie

benodigdheden

verwijzingen

Hier komen verwijzingen naar de financiele rapporten van voorgaande RP's en als die er zijn spreadsheets of bestanden van financiele software als KMyMoney of GCash

resultaat

Inzicht in de financieen van een RP

0022

1e teammeeting

tijd

nader te bepalen

acties

Iedereen neemt deel aan de 1e teammeeting. Deze is door de voorzitter georganiseerd met de bedoeling dat de verschillende teamleden elkaar op een leuke manier kunnen leren kennen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

fotos 1e teammeeting voorgaande edities

resultaat

ons kent ons

0009

ReleaseParty Brainstorm

tijd

4 weken

acties

Deeltaken: ........... nog in te vullen ......... Genereer ideeën met betrekking tot de Ubuntu RP. Betrek de gemeenschap daar zo veel mogelijk bij. Beperk je daarbij niet door je eigen kerngroep. Vorm na enige tijd met de kerngroep een beeld van welke ideeën betrekking hebben op jouw kerngroep en welke haalbaar en goed zijn. Maak hier een verslag van zodat de Kerngroep Aansturing aan het einde van de brainstorm een overzicht heeft van wat de verschillende kernteams in eerste instantie van plan zijn. Het Kernteam Aansturing kan vervolgens de haalbaarheid toetsen en het ambitieniveau van de RP vaststellen.

wie

alle teamleden

benodigdheden

verwijzingen

Hier komen verwijzingen naar de verslagen van de ideeën van voorgaande RP's te staan.

resultaat

Het ambitieniveau van de RP kan worden vastgesteld

0013

Vastleggen ambitinievau RP

tijd

acties

De leden van de kerngroep aansturing reflecteren op het resultaat van de brainstorm. De voorzitter organiseert een vergadering van het Kernteam Aansturing waarin de RP Brainstorm verslagen van de verschillende kerngroepen besproken en geëvalueerd worden. Aan de hand hiervan zal het ambitieniveau van de RP worden vastgelegd. Dit betekend dat er wordt nagedacht over de doelgroepen, wie dit zijn en met hoevelen deze zijn, het soort van activiteiten enz. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld binnen de verschillende kerngroepen en naar de gemeenschap die betrokken was bij de Brainstorm.

wie

Kernteam Aansturing

benodigdheden

verwijzingen

Notulen ambitievergadering vorige edities. (zijn er nog niet)

resultaat

De verschillende hoofden van de kernteams hebben grofweg een idee van wat voor een party het gaat worden. Er is een schifting gemaakt van ideeën die haalbaar worden geacht, en ideeën die (voorlopig) in de ijskast worden gezet.

0033

Locatie kiezen

tijd

acties

Kies uit de verschillende geschikte locaties aangeleverd door de Kerngroep Locatie de meest geschikte locatie.

wie

Kerngroep Aansturing

benodigdheden

locatieverslagen

verwijzingen

resultaat

locatiekeuze

enz.

titel

tijd

acties

wie

benodigdheden

verwijzingen

resultaat


2022-09-08 16:55