[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

In Aanbouw: Dit artikel is nog in aanbouw. Meer info...

Introductie

Ubuntu schijfkopiebestanden (ISO's) zijn ontworpen om, met behulp van GRUB 2, direct van de harde schijf te starten zonder dat een gebrande CD/DVD nodig is. Hiermee kan de gebruiker de installatie CD/DVD uitproberen of op een harde schijf installeren.

Behalve Ubuntu schijfkopiebestanden, kunnen ook andere Linux-distributies en populaire rescue CD's direct worden opgestart vanaf een ISO schijfkopiebestand.

Dit artikel geeft aanwijzingen om:

Kijk voor menukeuzes om andere op linux gebaseerde besturingssystemen en opstartbare CD's te gebruiken bij Voorbeelden menukeuzes

Schijfkopiebestand downloaden

downloaden

Ubuntu CD/DVD 's kunnen worden gedownload van de Ubuntu-NL website. De Desktop versie is beschikbaar in 32-bits en 64-bits versies. De 32-bits versie (-i386) zal draaien op een 64-bits computer, maar een 64-bits versie (-amd64) kan niet worden gebruikt op een 32-bits computer. Er zijn ook Server versies.

locatie schijfkopiebestand

De Ubuntu standaard downloadlocatie is normaal gesproken de Downloads map van de gebruiker maar een ISO schijfkopiebestand kan ook worden opgeslagen op het bureaublad of een willekeurige andere locatie.

De officiële bestandsnaam voor de Desktop versies van Ubuntu heeft de notatie ubuntu-XX.XX-desktop-amd64.iso voor de 64-bits versie en ubuntu-XX.XX-desktop-i386.iso voor de 32-bits versie, waarbij XX.XX het versienummer is (12.04, 12.10, enz.).

schijfkopiebestand opslaan

Sla het schijfkopiebestand op een andere partitie als de ruimte beperkt is.

Sluit het schijfkopiebestand eventueel uit van de back-up.

Het verkennen van een schijfkopiebestand

Er zijn verschillende methoden om de inhoud van het ISO schijkopiebestand te bekijken om de namen van systeem mappen en bestanden te bepalen. Voor de GRUB 2 menukeuze zijn de twee bestanden van belang, de kernel vmlinuz en initrd.lz. Op een standaard Ubuntu schijfkopiebestand bevinden deze bestanden zich in de map casper.

Op andere Linux schijfkopiebestanden kunnen deze bestanden zich in andere mappen bevinden en een andere naam hebben (vmlinuz0, initramfs, enz.). Merk op dat sommige niet-Ubuntu schijfkopiebestanden een initrd bestand bevatten met een .gz extensie in plaats van de .lz extensie.

Archiefbeheer

Archiefbeheer is een grafische interface om de inhoud een schijfkopiebestand te inspecteren. Archiefbeheer kan worden gestart door:

Terminalvenster

Een schijfkopiebestand kan worden aangekoppeld in een terminalvenster om de inhoud te bekijken met terminalopdrachten of met Nautilus. Om een schijfkopiebestand te koppelen in een terminalvenster:

 1. Start een Linux besturingsssyteem
 2. Maak eventueel een koppelpunt of gebruik een bestaand koppelpunt
 3. Koppel het schijfkopiebestand
  • Bijvoorbeeld: sudo mount -o loop /home/gebruikersnaam/Downloads/ubuntu-12.10-desktop-amd64-nl.iso /mnt/iso/

 4. Start een bestandsbeheer programma om het schijfkopiebestand via het koppelpunt te onderzoeken
  • sudo mkdir /mnt/iso # Optioneel - een bestaand koppelpunt kan ook worden gebruikt
   sudo mount -o loop /<pad>/<schijkopiebestandsnaam>.iso /mnt/iso
   gksu nautilus /mnt/iso
   sudo umount /mnt/iso # Na het schijfkopiebestand te hebben bekeken

GRUB Terminal

Met de terminal functie in GRUB 2 kan de inhoud van partities en schijfkopiebestanden worden bekeken. Start de terminal functie door in het GRUB 2 menu op de toets c te drukken. De volgende GRUB 2 opdrachten kunnen van pas komen:

Om een schijfkopiebestand te koppelen in de GRUB terminal, bepaal de locatie van het schijfkopiebestand en geeft de opdracht:

loopback loop (hdX,Y)/<pad>/<schijfkopiebestandsnaam.iso>

Bijvoorbeeld:

Eenmaal gekoppeld met bovenstaande GRUB 2 opdracht kan de inhoud worden bekeken met een ls opdracht. Het schijfkopiebestand is gekoppeld aan "(loop)".

ls (loop)/

Toont de hoofdmap van het schijfkopiebestand

ls (loop)/casper

Op een Ubuntu schijfkopiebestand toont dit vmlinuz en initrd.lz en andere bestanden.

Maak GRUB 2 Menukeuze

Het is eenvoudige hiervoor een GRUB menukeuze toe te voegen aan bestand /etc/grub.d/40_custom.

 1. Open bestand /etc/grub.d/40_custom als beheerder met een tekst editor
  • gksu gedit /etc/grub.d/40_custom
 2. Voeg een menukeuze to.
 3. Sla het gewijzigde bestand op.
 4. Update het GRUB 2 menu.
  • sudo update-grub

voorbeeld menukeuze

Het volgende is een voorbeeld GRUB menukeuze voor Ubuntu 12.10's 64-bit schijfkopiebestand opgeslagen in de Downloads map van de gebruiker op sda5.

details menukeuze

De menukeuze hierboven is als volgt opgebouwd:

 1. menuentry (menukeuze)

  • De titel van de menukeuze (de tekst tussen aanhalingstekens) wordt bepaald door de gebruiker. De regel moet eindigen met {

 2. set isofile

  • Een variabele gebruiken voor de 'isofile' is niet vereist maar vereenvoudigt het creëren van meerdere menukeuzes.
  • De set isofile regel moet de exacte naam en locatie van het schijfkopiebestand bevatten

 3. loopback

  • The loopback regel bevat nu de exacte locatie van het schijfkopiebestand. In dit voorbeeld is het schijfkopiebestand opgeslagen in de Downloads map van de gebruiker.

  • X is het schijfstationnummer, te starten met 0; Y is het partitienummer welke start met 1
   • sda5 wordt geschreven als (hd0,5); sdb1 als (hd1,1)
   Andere voorbeelden van opslaglocaties:
   • (hd0,5)/boot/$isofile

    Opgeslagen in de normale /boot partitie van het systeem op sda5

    (hd0,6)/$isofile

    Opgeslagen in een aparte schijfkopiebestand-partitie op sda6

    (hd0,7)/username/Downloads/$isofile

    Opgeslagen op een aparte home partitie op sda7

    (hd1,2)/iso/$isofile

    Opgeslagen in de /iso map op de sdb2 data partitie

 4. linux

  • Deze regel is specifiek voor de Ubuntu familie van schijfkopiebestanden. Andere Linux distributies en schijfkopiebestanden kunnen gebruik maken van andere bestandsnamen, mappen en parameters.
 5. initrd

  • Ook deze regel is specifiek voor Ubuntu. Andere systemen gebruiken soms initrd.gz in plaats van initrd.lz.

Warning /!\ Als het schijfkopiebestand is opgeslagen op een partitie die anders is geformateerd kan het nodig zijn een module specifiek voor dit formaat te laden o GRUB toegang heeft. Voeg in dat geval een regels toe direct achter de menuentry met het benodigde formaat (ntfs, reiserfs, enz.):

Meer informatie over het maken van eigen menukeuzes in GRUB 2 ga naar Grub2/EigenMenuKeuzes.

Schijfkopiebestand opstarten

Als er een eigen menukeuze is gemaakt en GRUB 2 is bijgewerkt (update-grub) zal deze regel getoond worden in het GRUB 2 menu tijdens het opstarten.

Ga naar de eigen menukeuze en druk op ENTER of F10 om de computer van het schijfkopiebestand te starten

schijfkopiebestand starten zonder GRUB menukeuze

Hoewel GRUB 2 goed moet zijn geïnstalleerd, is het niet noodzakelijk om een menukeuze te hebben om van het schijfkopiebestand op te starten. Opstarten kan ook door op een GRUB 2 opdrachtregel zelf de opdrachten te typen zoals beschreven in het voorbeeld menukeuze (met uitzondering van de menuentry regel).

 1. Type 'c' als het GRUB menu word getoond voor een opdrachtregel.
 2. Type iedere regel (met uitzondering van de menuentry regel) in op de opdrachtregel en druk op ENTER.

  • Als geen berichten worden gegeven nadat op ENTER is gedrukt is de opdracht succesvol uitgevoerd.
 3. Nadat de laatste regel is gegeven type boot en ENTER.

 4. Er kan altijd worden teruggegaan naar het GRUB 2 hoofmenu door te drukken op ESC.

Op deze manier starten is niet blijvend. De opdrachten moeten na een herstart opnieuw worden gegeven om weer van het schijfkopiebestand te starten.

problemen met menukeuze

Er zijn verschillende redenen waarom een menukeuze niet kan worden gebruikt om van een schijfkopiebestand te starten. Bij een Ubuntu schijfkopiebestanden de meest voor de hand liggende oorzaak is een onjuist pad of een typefout in de naam van het schrijfkopiebestand.

De volgende stappen kunnen helpen een probleem op te lossen:

 1. Controleer de bestandnaam
 2. Controleer het pad. * In de GRUM terminal kan worden gezocht naar de juiste partitie en schijfkopiebestand.
  • Met een GRUB opdrachtregel kan worden gezocht naar de juiste partitie en schijfkopiebestand.
   • Type "ls (hdX,Y)/" of "ls (hdX,Y)/<pad>" om de inhoud van een partitie of map te bekijken.

   • Koppel het schijfkopiebestand met een "loopback loop" opdracht en bekijk de inhoud met "ls (loop)/".
   • Als alternatief kan de inhoud van het schijfkopiebestand worden bekeken in een werken systeem op de manier zoals hierboven beschreven in Het verkennen van het schijfkopiebestand.

 3. Gebruik geen aanhalingstekens op extra spaties in de menuregels.
 4. Probeer de menuregels (behalve de title regel) op een GRUB opdrachtregel te typen en kijk of er een foutmelding komt die kan helpen

 5. Als het schijfkopiebestand wel lijkt te starten maar de start mislukt kan mogelijk het initrd bestand niet worden gevonden of kan een kernel opties op de linux regel fout zijn.

 6. Voor niet-Ubuntu keuzes kan het samenstellen van de linux regel ingewikkeld zijn.

Installeer Ubuntu van een schijfkopiebestand

Ubuntu kan op de harde schijf worden geïnstalleerd nadat is opgestart van een schijfkopiebestand. Een CD/DVD is niet nodig. Een internetverbinding is aanbevolen maar niet verplicht.

Gebruik de volgende stappen om Ubuntu te installeren van een schijfkopiebestand.

 1. Download het gewenste schijfkopiebestand.
 2. Sla het op de gewenste lokatie op.
 3. Maak een GRUB 2 menukeuze en werk het GRUB configuratiebestand bij (update-grub).
 4. Start van het schijfkopiebestand op via het GRUB menu.
  • Opmerking: Als er veel RAM geheugen is kan de toram optie worden gebruikt. Hierdoor start het systeem in geheugen en kan het schijfkopiebestand van /isodevice worden ontkoppeld tijdens de installatie. Om dit te proberen:

  • Druk op 'e' in het GRUB menu om de menukeuze te wijzigen en voeg toram aan het einde van de juiste linux regel:

linux /casper/vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/<ISO-name.iso> noprompt noeject toram --

Als er eenmaal gestart is in de Ubuntu LiveCD desktop omgeving:

Voorbeelden menukeuzes

GRUB 2 kan vele op Linux gebaseerde besturingssystemen en "rescue" CD's opstarten. De bestandsnamen, opslaglokaties en kernel opties kunnen afwijken en het kan lastig zijn de juiste opdrachten te bepalen om het schijfkopiebestand op te starten.

Er is een (Engelstalige) voorbeeldpagina met goed werkende menukeuzeregels voor schijfkopiebestanden van populaire Linux distributies en "rescue" CD's.

Als er geen voorbeeld is voor een bepaalde schijfkopiebestand kunnen de juiste regels voor een menukeuze worden bepaald door zelf het schijfkopiebestand te onderzoeken zoals beschreven in Het verkennen van een schijfkopiebestand

Alternatief voor het starten van schijfkopiebestanden

Er is ook applicaties die een schijfkopiebestand kunnen installeren op een harde schijf. Deze applicaties kopiëren de benodigde bestanden en maken hiervoor een menukeuze. Een voorbeeld hiervan is de applicatie UNetbootin.

Links


CC-BY-SA

CategoryOverig


2022-09-08 16:55