[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Werken met de Terminal

Geschikt voor: Ubuntu, GNOME Kubuntu, KDE Xubuntu, XFCE Ubuntu Server, opdrachtregel
Versie: Vanaf 12.04 LTS

Waarom?

Linux heeft verschillende grafische interfaces waarmee u door wat muisklikken veel kan bereiken zonder veel documentatie te lezen. De traditionele Unix omgeving waar Linux (en dus Ubuntu) op gebouwd is werkt met ingetypte opdrachtregels. Dit is nog steeds de snelste en krachtigste manier om met Linux te werken maar vereist enige tijd om te begrijpen hoe deze opdrachtregels werken.

Soms, met name voor systeem configuratie taken, is het beter om een terminalvenster te gebruiken.

Iedere Ubuntu gebruiker heeft wel eens ergens iets gelezen als

sudo asjemenou iets -w -a -t ~/IetsmetLetters_en_streepjes.punt

Vaak wordt er aangenomen dat hiervoor bekend is hoe het terminalvenster werkt. En zo lastig is het niet om een terminalvenster te openen en iets te typen! Maar het helpt als u:

Dit artikel

Start een terminalvenster

Ubuntu Unity

Unity is de standaard werkomgeving van Ubuntu 12.04. Maakt u nog geen gebruik van Unity maar Gnome, kijk dan verderop.

De eenvoudigste manier om een terminalvenster te openen is met de "zoeken" na het indrukken van de dash (knop linksboven in het scherm). Maar u kan ook op de dash drukken en kiezen voor "Meer toepassingen" en vervolgens "meer resultaten weergeven" in het onderdeel "Geïnstalleerd". Een derde manier is om voor "Meer toepassingen" te kiezen en dan in de rechterbovenhoek "Alle applicaties" te gebruiken. U ziet dan een lijst waarin u kan kiezen voor "Hulpmiddelen" en dan "Terminalvenster".

De manieren om in Unity een terminalvenster te starten zijn:

Gnome

Gnome is de klassieke werkomgeving in Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin) en de standaard werkomgeving in oudere versies zoals Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx).

Toepassingen menuHulpmiddelenTerminalvenster.

Terminal.png

Xfce (Xubuntu)

Applications menuAccessoiriesTerminal.

XTerminal.png

KDE (Kubuntu)

KMenuSysteemTerminal (Konsole).

Konsole.png

Terminal opdrachten

sudo

Opdrachten voor Bestandsbeheer

Opdrachten voor systeem informatie

naam@ubuntu-nl:~$ du /boot
224   /boot/grub
13108  /boot
naam@ubuntu-nl:~$ du -sh /boot
13M   /boot

naam@ubuntu-nl:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:  Ubuntu 12.04
Release:    12.04
Codename:    precise

Een nieuwe gebruiker toevoegen

Map structuur

De hoofdmap, de map waar alle mappen inzitten, heet / (enkel een schuinestreep-teken).

Deze hoofdmap bevat de volgende submappen:

$ cat /proc/cpuinfo   # geeft informatie over de cpu
$ cat /proc/meminfo   # geeft informatie over het interne geheugen gebruik

De Terminal staat u toe om alles te veranderen en verbeteren in uw eigen map, niet in mappen van andere gebruikers of in systeem mappen (hiervoor kan sudo worden gebruikt).

Opties

Hoe een opdracht werkt is vaak te beïnvloeden door een optie aan de opdracht mee te geven. Bijvoorbeeld bij de ls opdracht om een lijst van de aanwezige bestanden op te vragen. Aan de ls opdracht kan de -s optie worden meegegeven. "ls -s" zal per bestand ook de bestandsgrote tonen. Een andere optie is de -h optie om de uitvoer ("human readable") te tonen in kilobytes (K), megabytes (M) of gigabytes (G).

Meerdere opties kunnen worden gegroepeerd. Dus "ls -sh" is dezelfde opdracht als "ls -s -h". Ook kennen opties soms een lange en een korte notatie. "ls --size --human-readable" is ook dezelfde opdracht.

Rechten

Met een "-l" optie toont de ls opdracht ook de rechten bestanden en mappen. Voorbeeld:

naam@ubuntu-nl:~$ ls -l
total 16
-rw-r--r-- 1 naam naam 814 2009-06-04 23:25 server.crt
-rw-r--r-- 1 naam naam 631 2009-06-04 23:25 server.csr
-rw-r--r-- 1 naam naam 887 2009-06-04 23:24 server.key
-rw-r--r-- 1 naam naam 963 2009-06-04 23:24 server.key.secure

De 1e kolom (10 posities) met de letters 'r' en 'w' (soms ook 'x') geeft informatie over de bestandsrechten.

Deze kolom is opgebouwd uit 3 delen. De 1e drie posities tonen de rechten voor de eigenaar, de volgende drie posities voor de "groepsrechten" en de laatste drie tonen de rechten voor "overige" gebruikers.

bit

eigenaar

groep

overige

-

rwx

rwx

rwx

r staat voor leesrechten (Engels: Read) w staat voor schrijfrechten (Engels: Write) x staat voor uitvoerrechten (Engels: eXecute).

De letter x bij een map toont de rechten om deze map binnen te gaan (cd opdracht).

De 1e positie heeft de letter d als het een mapnaam betreft. Deze 1e positie kan soms ook een andere letter bevatten voor bijzondere bestanden.

Rechten kunnen met een terminalvenster opdracht chmod worden gewijzigd. Het wijzigen van rechten kan alleen van bestanden en mappen waarvan de gebruiker de eigenaar is. Zoniet, dan is het wijzigen van rechten alleen mogelijk door gebruik van sudo voorafgaand aan de chmod opdracht.

De chmod opdracht kent 2 vormen:

chmod met letters

Bij het gebruik van letters kunnen rechten worden toegekend met een plus ("+") teken en worden afgenomen met een minus ("-") teken. Geef voorafgaand aan dit teken op voor WIE (u=eigenaar(user),g=groep,o=overigen,a=allen) en na dit teken WELKE rechten (r, w of x). Voorbeelden:

Neem lees- en schrijfrechten AF van andere gebruikers (groepsleden en overige gebruikers) dan de eigenaar van het bestand server.key:

chmod go-rw server.key

Geef iedereen leesrechten op bestand server.crt:

chmod a+r server.crt

Maak een tekstbestand met terminalopdrachten uitvoerbaar:

chmod +x script.txt

Info (!) de terminalopdrachten uit dit tekstbestand kunnen dan (als een programma) worden uitgevoerd met de opdracht:

./script.txt

chmod met cijfers

De chmod opdracht kan ook met cijfers werken. Bijvoorbeeld:

Geef alleen lees- en schrijfrechten aan de eigenaar van server.key:

chmod 600 server.key

Geef iedereen leesrechten op bestand server.crt:

chmod 666 server.crt

De achtergrond achter deze cijfer methode valt buiten dit artikel.

"Man" en hulp

Info (!) man opdracht, info opdracht en opdracht --help zijn de belangrijkste opdrachten voor hulp in een terminalvenster.

Bijna alle terminalvenster opdrachten en Linux programma's hebben een man (Engels voor manual, handleiding) bestand. Om dat bestand te tonen kan de opdracht "man opdracht" worden gebruikt. De man pagina geeft uitleg over de werking en te kiezen opties. Soms geeft de man aan het einde een voorbeeld of een verwijzing naar meer informatie. Bijvoorbeeld de opdracht "man ls" toont de manual (Engelstalige handleiding) voor de ls opdracht.

Navigeer door de man pagina met de pijltjes naar beneden en omhoog of met de PageDown en PageUp toetsen. Sluit de man pagina met "q"

"man man" toont de man pagina van de man opdracht zelf. Een goede inleiding tot de man informatie!

"man intro" geeft een Engelstalige introductie voor het gebruik van terminalopdrachten.

Heel veel opdrachten kennen ook de optie -help (of kortweg --h) voor een korte beschrijving van de opdrachten de de opties voor deze opdracht. Bijvoorbeeld "ls --help" (de ls opdracht kent geen korte notatie van --help, de -h opties heeft hier een andere functie!).

Zoeken naar "Man" pagina's

Als het niet duidelijk is welke opdracht of programma gebruikt kan worden kunnen de man pagina's worden doorzocht.

man -k zoekterm zoekt naar zoekterm. Bijvoorbeeld "man -k wireless" geeft opdrachten die iets met "wireless" te maken hebben.

Tips

Fraaie "Man" Pagina's

Gebruikers met Konqueror kunnen de man pagina's op een hele fraaie manier lezen door het adres man:/opdracht met Konqueror te bezoeken.

Opdrachten plakken

Vaak wordt voorgesteld een (complexe) terminalvenster-opdracht te knippen en te plakken in het terminalvenster. Maar ctrl+v werkt niet!

Toch is de oplossing eenvoudig: de middelste muisknop. Bij een muis met een wiel is het wiel de middelste knop. Bij een muis met 2 knoppen kunnen beide knoppen tegelijk worden ingedrukt. Alternatief is in de menubalk Bewerken → Plakken te gebruiken of Shift+Insert.

Bespaar typewerk

pijltje omhoog of ctrl+p

Blader terug door eerder ingegeven opdrachten.

pijltje omlaag of ctrl+n

Blader vooruit door eerder ingegeven opdrachten.

Enter

Voer een met bladeren gevonden opdracht uit (Ctrl+c breekt het bladeren af)

tab

Een hele nuttige toets! Het vult opdrachten of bestandsnamen aan. Zijn er meerdere mogelijkheden dan worden deze getoond als nogmaals op tab wordt gedrukt.

ctrl+r

Zoekt in eerder ingegeven opdrachten. Type het eerste deel van de opdracht tot de eerder ingegeven opdracht is gevonden. Druk op Enter om de opdracht nogmaals uit te voeren.

history

De history opdracht toont een lijst met de eerder ingegeven opdrachten. Voor iedere opdracht wordt een nummer n gegeven. Type !n om deze opdracht uit te voeren. Gebruik "history | less" om door de lijst met opdrachten te bladeren. Gebruik "history | grep zoekterm" om de opdrachten te filteren.

Tekst wijzigen

De muis werkt niet in een terminalvenster. Gebruik de toetsen pijltje naar links en rechts om met de aanwijzer over de opdrachtregel te gaan om de opdracht te wijzigen.

Op de plaats van de aanwijzer kan ingetypte tekst worden ingevoegd, om eerder ingetypte tekst te overschrijven druk op de Ins toets.

ctrl+a of Home

Verplaats de aanwijzer naar het begin van de regel.

ctrl+e or End

Verplaats de aanwijzer naar het einde van de regel.

ctrl+b

Verplaats de aanwijzer naar het einde van het woord.

ctrl+k

Wis de rest van de opdrachtregel.

ctrl+u

Wis de opdrachtregel tot aan de aanwijzer.

ctrl+w

Wis het woord voor de aanwijzer.

Meer terminalvensters

Een opdracht voor de terminalvenster kan ook via Alt+F2 worden opgegeven.

Er kunnen meerdere terminalvenster gelijktijdig worden geopend. In meerdere vensters of als tabblad.

tools

“Goed gereedschap is het halve werk”

nano

Een eenvoudig terminalvensterprogramma om tekstbestanden te maken of te wijzigen is nano.

Midnight Commander

Midnight Commander, mc, is een kloon van het bekende Norton Commander (nc). Men kan heel veel commando's via menu's uitvoeren. Het werken via een menu is handig als men alle opdrachten nog niet precies weet te typen. Omdat er 2 mappen gelijktijdig afgebeeld worden is het eenvoudig om mappen en bestanden te verplaatsen (functietoets F6) of te kopiëren (F5). Dit is ook te gebruiken voor netwerkbestanden via ftp of ssh of voor windows computers via smb en ook voor ingepakte bestanden.

Installeer Midnight Commander (uit de Universe pakketbron) met de opdracht:

Tijdens het gebruik van mc kunnen nog steeds commando's worden ingegeven en uitgevoerd op de onderste regel.

Het pakket bevat een ingebouwde bestandeditor, mcedit, die met functietoets F4 gebruikt kan worden maar ook zelfstandig. Bijvoorbeeld:

Meer Informatie


CC-BY-SA

CategoryWerkenMetUbuntu

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:56