[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Inleiding

In Linux (en Unix in het algemeen) is er altijd een SuperGebruiker met de naam Root, vergelijkbaar met Administrator bij een Windows systeem. Deze supergebruiker heeft alle (bestandssysteem) rechten en kan alles. De SuperGebruiker gebruiken voor het dagelijkse werk kan mede daarom gevaarlijk zijn. Door een typefout in een commando kan het hele systeem vernietigd worden! Beperk het gebruik daarom, zoveel als mogelijk, tot het uitvoeren van een (1) specifieke taak. Bij uitzondering zijn de rechten van de SuperGebruiker, Root, nodig, normaal voldoen de rechten van een gewone gebruiker.

In Ubuntu is standaard de Root toegang geblokkeerd. Er is simpelweg geen Root wachtwoord dus kan er niet worden aangemeld als SuperGebruiker Root of de opdracht su worden gebruikt. Maar de SuperGebruiker, Root, bestaat wel en het is mogelijk om programma's uit tevoeren met Root rechten. Hiervoor wordt sudo gebruikt. Met sudo kunnen (gemachtigde) gebruikers bepaalde programma's als SuperGebruiker Root draaien zonder het root wachtwoord te kennen. Door de Ubuntu installatieprocedure wordt de standaard de eerste gebruiker gemachtigd om sudo te gebruiken.

Door in een terminalvenster sudo te gebruiken vóór een opdracht wordt deze opdracht uitgevoerd als SuperGebruiker Root en de bijbehorende rechten.Voor grafische programma's die root rechten vereisen, gebruikt u de grafische variant van sudo (gksudo, kdesudo). Als sudo naar een wachtwoord vraagt, geef dan het normale gebruikerswachtwoord, er is geen apart Root wachtwoord.

Info (!) Bij het typen van het wachtwoord wordt NIETS getoond op het scherm.

Voor- en nadelen

Voordelen van het gebruik van sudo

Nadelen van het gebruik van sudo

Hoewel het gebruik van sudo, zeker voor een desktopcomputer, veel voordelen heeft zijn er ook een paar nadelen:

Gebruik

sudo

Om sudo in een terminalvenster te gebruiken type sudo vóór de werkelijke opdracht :

Voorbeeld 1

sudo chown naam:naam /home/naam/*

Voorbeeld 2

sudo /etc/init.d/networking restart

Voorbeeld 3

sudo nano /etc/fstab

wachtwoord

Bij het gebruik van sudo, wordt om het wachtwoord gevraagd. Standaard wordt het wachtwoord 15 minuten lang onthouden. Daarna wordt opnieuw om het wachtwoord gevraagd.

Standaard wordt het wachtwoord NIET getoond op het scherm als het wordt ingetypt, zelfs geen sterretjes (******) of zo. Dit is om te voorkomen dat iemand over je schouder meekijkt en het aantal tekens van het wachtwoord kan zien. Voor nieuwe gebruikers is dit soms verwarrend.

Om bij het intoetsen van het wachtwoord sterretjes op het scherm te krijgen kan je de sudo configuratie aanpassen:

sudo visudo

(toets nog éénmaal het sudo wachtwoord zonder sterretjes in)

Zoek naar de regel met de tekst:

Defaults env_reset

Wijzig dit in:

Defaults env_reset,pwfeedback

Druk op Ctrl + X, gevolgd door Y en Enter.

Vanaf nu worden er sterretjes (******) getoond bij het intoetsen van het sudo wachtwoord.

geen wachtwoord

De vraag om een sudo wachtwoord kan eventueel geheel worden uitgeschakeld. Op zichzelf is dit geen veiligheidsrisico maar er is GEEN WAARSCHUWING bij het gebruik van sudo en daarom niet aan te raden voor onervaren gebruikers.

sudo visudo

Voeg onderaan de regel toe (gebruik je eigen gebruikersnaam):

gebruikersnaam ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Druk op Ctrl + X, gevolgd door Y en Enter.

Grafisch sudo

Er wordt om het wachtwoord gevraagd in het terminalvenster. Type het wachtwoord in (je ziet niet dat je iets intypt).

Geef dan een opdracht (zonder sudo ervoor), bijvoorbeeld:

of

Sluit na het sluiten van het grafische programma het terminalvenster af:

Ubuntu versies tot en met 12.04:

Gebruik gksudo (of kdesudo op Kubuntu) om een programma uit te voeren als supergebruiker, root.

De toetscombinatie Alt-F2 kan gebruikt worden om in de grafische desktop een (gksudo) programma te starten.

De gksudo opdracht vraagt om het wachtwoord, stelt HOME=/root in en kopieert .Xauthority naar een tijdelijke map. Hierdoor wordt voorkomen dat er bestanden in de Persoonlijke map worden gemaakt waarvan root de eigenaar is.

Voorbeeld:

gksudo gedit /etc/fstab

of

kdesudo kate /etc/X11/xorg.conf

Gebruikers

Sta andere gebruikers toe om sudo te gebruiken

Met Gebruikersaccount kunnen andere gebruikers mede-beheerder worden gemaakt zodat deze ook sudo kunnen gebruiken.

gebruikersaccount.png

Klik eerst op ontgrendelen in de rechter bovenhoek om wijzigingen te kunnen maken. Er wordt dan om een beheerwachtwoord gevraagd.

Direct bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker kan het account-type Beheerder worden gegeven en het account-type van bestaande gebruikers kan worden gewijzigd.

beheerdertoevoegen.png

Om een andere gebruiker ook het recht te geven sudo te gebruiken moet deze lid zijn van een speciale gebruikersgroep.

In een terminalvenster kan dit (vanaf Precise Pangolin, 12.04) gedaan worden met een opdracht (vervang "naam" door de gebruikersnaam).

sudo adduser naam sudo

Gebruik sudo met een andere gebruikersnaam

Gebruik dit NIET om Root te worden.

sudo -i -u andere_naam

Om bijvoorbeeld gebruiker amanda te worden:

sudo -i -u amanda

Het wachtwoord dat wordt gevraagd is het eigen wachtwoord, niet van amanda.

Gebruiker root

Activeer de gebruiker root

Waarschuwing Het is eigenlijk nooit nodig de root gebruiker te activeren. De rechten van de root gebruiker zijn te gebruiken met sudo of gksudo. Eventueel kan in een terminalscherm als root gebruiker worden gewerkt met de volgende opdracht:

sudo -i

Info <!> Het activeren van de gebruiker root wordt AFGERADEN en is op eigen risico!

Gebruik een passwd opdracht om de gebruiker root te activeren door een wachtwoord te geven.

Info <!> Inloggen in de grafische omgeving als gebruiker root kan leiden tot ernstige problemen.

Uitschakelen gebruiker root

Als om enige reden de gebruiker root is geactiveerd met een wachtwoord kan deze toegang weer worden uitgeschakeld met de terminalopdracht:

sudo passwd -dl root

Overige informatie

Misvattingen

Vraag om het sudo wachtwoord

Als een wachtwoord voor sudo wordt gegeven blijft dit 15 minuten geldig. Om bij een volgende keer altijd (dus ook binnen deze 15 minuten) weer om het wachtwoord te vragen kan de volgende opdracht worden gebruikt:

sudo -k

Meer bronnen

Engelstalig:


CategoryWerkenMetUbuntu CategoryVeiligheid

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:56