[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

In Aanbouw: Dit artikel is nog in aanbouw. Meer info...

Geschikt voor: Ubuntu, GNOME Ubuntu Server, opdrachtregel
Versie: 12.04 LTS

Maak reservekopiën van uw bestanden

Een probleem dat u af en toe kunt tegenkomen is dat u om een of andere reden onverwacht een deel van uw werk of van uw instellingen kunt verliezen. Er kunnen veel en uiteenlopende oorzaken van zulk gegevensverlies zijn; variërend van een stroomonderbreking, tot het per ongeluk wissen van een bestand. Het wordt sterk aanbevolen om regelmatig backups te maken van uw belangrijke bestanden zodat, mocht er een probleem optreden, u die bestanden niet definitief kwijt bent.

Het is verstandig om reservekopiën van uw bestanden buiten uw computer op te slaan; dat wil zeggen, u zou gebruik moeten maken van een of andere vorm van bestandsopslag welke niet voortdurend met uw computer is verbonden. Enkele mogelijkheden zijn:

Een eenvoudige manier om reservekopieën van uw bestanden te maken, is om ze met behulp van het standaard programma voor het beheer van bestanden naar een veilige plek (zie hierboven) te kopiëren.

Back-upprogramma's

Standaard Reserve kopieën maken

Ubuntu heeft standaard een eenvoudig programma voor het regelmatig maken van reservekopieën van persoonlijke bestanden. Dit programma kan worden ingesteld en gebruikt via Systeeminstellingen → Reservekopieën of door in de Dash te zoeken naar: Reservekopie.

Het programma kan goede reservekopieën (versleuteld, op een andere locatie en regelmatig) maken en is gebaseerd op het programma duplicity.

Mogelijkheden:

reservekopielocatie

Standaard wordt er een back-up gemaakt van de persoonlijke map (de Prullenbak en de map ~/Downloads worden genegeerd). Kies een bruikbare locatie voor opslag van de back-up.

Info (!) Kies bij voorkeur NIET voor opslag in een lokale map!

Planning

De back-up kan iedere week of iedere dag automatisch worden gemaakt volgens planning (zet de schuif op AAN). Er kan ook een bewaartermijn worden opgegeven:

Versleuteling

Tijdens het maken van de reservekopie wordt een optioneel wachtwoord gevraagd om de back-up te versleutelen. Dit wachtwoord is ook nodig voor herstel van de reservekopie!

verschillende methode

Back-upprogramma's maken vaak een archief van bestanden. Een andere veel gebruikte methode is het synchroniseren van bestanden.

archiveren

Een archief kan gebruikt worden voor documenten maar kan ook de back-up van een heel systeem bevatten. Een archief wordt veel gebruikt om gegevens langere tijd te bewaren en dan met name persoonlijke bestanden en documenten. Er kan optimaal gebruik gemaakt worden van compressie met gzip of bzip2. Een archief neemt minder ruimte in van een kopie van dezelfde bestanden. Zo kunnen vaak meerdere archieven worden opgeslagen van verschillende datums. Het standaard reservekopie-programma van Ubuntu maakt gebruik van archieven.

synchroniseren

Bij synchronisatie bevatten twee verschillende mappen op verschillende plaatsen dezelfde gegevens. Eventueel kan gekozen worden voor eenrichtingsynchronisatie om alleen nieuwe en gewijzigde bestanden toe te voegen aan de tweede map. Zo blijven gewiste bestanden aanwezig in de back-up. Synchronisatie is heel geschikt voor multimedia bestanden omdat deze vaak al compact zijn opgeslagen en geen gebruik gemaakt kan worden van extra compressie. Gegevens kunnen gesynchroniseerd worden met een map op een andere (usb)schijf of via het netwerk met een map op een andere computer. Een voorbeeld is rsync.

beeldbestand

Een derde techniek is een beeldbestand van een schijf (of schijfpartitie). Een beeldbestand is te vergelijken met een archief maar in plaats van mappen en bestanden wordt een hele partitie gekopieerd, byte voor byte.

Zie het artikel SchijfBeeldbestand

snapshot

De huidige situatie wordt als het ware snel "bevroren" in de tijd (Engelstalig: Snapshot). Veel gebruikt in virtuele omgevingen.

Terminalvenster

Linux bevat goede en betrouwbare programma's voor het maken van een back-up zoals tar, rsync, dd.

Dit zijn programma's die gebruikt kunnen worden in een Terminalvenster. Voordeel van een terminalvensteropdracht ten opzichte van een grafische schil is dat alle opties optimaal ingesteld kunnen worden.

Daartegenover staat dat een terminalvenster opdracht geen standaard instelling heeft, voor alles moet een optie worden ingetypt. Kijk zo nodig ook in het artikel "Werken met de terminal".

Archief

Voor het maken van een archief kan de opdracht tar worden gebruikt. De tar opdracht kan de omvang van een archief verkleinen met gzip of bzip2 compressie.

Een uitgebreidere uitleg van de tar opdracht, inclusief de opdracht om een back-up te maken, een back-up terug te plaatsen en een back-up te maken over het netwerk staat hier: TAR.

Rsync

Een rsync opdracht maakt een replica van gegevens door (alleen) de nieuwe en gewijzigde bestanden te kopiëren. Bij een gewijzigd bestand zal ook alleen het gewijzigde deel worden gekopieerd. Dit maakt rsync zeer geschikt voor het maken van een back-up op een netwerk server bijvoorbeeld een Openssh-server. Rsycnc is bijzonder geschikt voor synchronisatie van persoonlijke mappen.

Een uitgebreidere uitleg van de rsync opdracht is hier: Rsync.

Tips

Hieronder vindt u enkele algemene tips over hoe u goede backups bewaart.

Meer informatie:


CategoryVeiligheid CategoryWerkenMetUbuntu

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:56