[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 24 mei 2012

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

Publiek deel vergadering

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: johanvd, gijsbert, sense, leoquant,

Afwezige raadsleden: Ronnie, Thomas.

Raadsdeel

  1. Actiepunten bespreken.

actielijst doornemen met de raad.

* De belangrijkste punten van de voortgangsrapportages maandelijks op de internationale rapportage te plaatsen. Sense.

* De belangrijkste punten van de voortgangsrapportages maandelijks op de nationale rapportage te plaatsen. Krijgen de contactpersonen een cronjob mail van Thomas?

* Contact opnemen met Cees, documentatieteam om te overleggen over de integratie wiki in nieuwe website thema. Gijsbert. Forumdiscussie opstarten over het meer betrekken van de gemeenschap bij de raadsvergadering, en met name het publieke deel ervan. Gijsbert.

  1. Langslopen voortgang verschillende teams

Niet gedaan.

Publieke deel

  1. Publiek deel nog nodig?
    • Opmerking, op de nieuwe website kunnen mensen van het forum in twee klikken bij de agenda van de meeting zijn. Dit maakt de vergadering in ieder geval veel makkelijker te vinden. Wellicht dat dat in de toekomst bijdraagt aan meer participatie in de meetings.
    • Gijsbert start een forumdiscussie op over het meer betrekken van de gemeenschap bij de raadsvergadering, en met name het publieke deel ervan. Weinig, tot geen animo. Helaas.

Discussie en agenda

a) discussie stukken mailinglijst. Doel: bereiken van de leden tijdens/voor verkiezingen. Eventueel polsen of men nog betrokken wil worden in dit proces. De inschrijving voor de mailinglijst was slecht. Heel veel stemgerechtigden reageren ook niet op persoonlijke mail. 22 leden hebben wat van zich laten horen en hebben zich ingeschreven. Minder dan de helft van het team. Punt van zorg? Zegt dit iets, of niets over de betrokkenheid van leden?

b) Het is tijd om het aantal stemgerechtigden uit te breiden. Via welke stappen doen we dit? En wanneer? Wat mij betreft maken we het het team =stemgerechtigden= moderated, en kunnen leden zich opgeven bij de raad om zich als gerechtigde op te geven. De raad beslist of iemand kan worden toegevoegd. Dat zou eens paar maand kunnen, of eens per kwartaal. We zouden ook op "voordracht" kunnen werken. Via de mailinglijst heeft lang niet iedereen van de raad gereageerd. Dat is jammer, omdat we discussies via de raadmeetings zoveel mogelijk willen voorkomen.

c) Hoelang nemen de bestaande leden deel aan het launchpad team? Zijn er ook leden bij die feitelijk niet meer "mee doen" aan het project Ubuntu-Nl. Na het volgende mandaat van twee jaar, volgend jaar april, verdient dit aandacht imho. Of is eens lid van het team, forever lid?

d) JFL bot en de community server. Dit loopt niet goed. Kan commandoline worden toegevoegd aan het com. server team? Verschillende workshops liepen zo niet via JFL. Dit omdat niemand aanwezig was om de bot op te starten/herstarten.

e) wvvttk leoquant. Verkiezingen. Is het nodig om bij tussentijdse verkiezingen het hele, formele "circus" weer op te tuigen? Voorstel 1 bij nog een half jaar of korter te gaan: geen vervanging zoeken. Inwerk periode is vrij lang, en vereist veel tijd en inspanning voor nieuwe kandidaten. Voorstel 2 bij nog langer dan 1 jaar, of 1 jaar te gaan zal vanaf nu de raad zelf op zoek gaan naar kandidaten, en die benaderen uit de stemgerechtigden lijst. Ingaand vanaf 2013.

Log

Log van de vergadering : http://communityserver.ubuntu-nl.org/mwanzobot/log9583469015745.html

Actielijst

Actielijst

1) Actiepunt: johanvd en Cees gaan na overleg JFL ondersteunen.

2) Actiepunt: we wachten de verkiezingen/kandidaatstelling af, verdere acties zijn mogelijk.

3) Communiceren met de stemgerechtigden verloopt via launchpad, en niet via een aparte mailinglijst zoals is opgezet.

Overzicht van de vergaderingen


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen


2022-09-08 16:55