[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

PulseAudio geschikt maken voor het netwerk

Geschikt voor: Ubuntu, GNOME
Versie: 10.04 LTS, 10.10, 11.04

In Ubuntu wordt PulseAudio gebruikt als platform voor audio. PulseAudio maakt het afspelen, opnemen en beheren van audiobronnen mogelijk. PulseAudio is een geluidsserver, die audio accepteert van clients. Bijvoorbeeld, een mediaspeler als Totem is een client die geluid verstuurt naar de server.

Een nuttige eigenschap van PulseAudio is de netwerktransparantie. Dit houdt in, dat PulseAudio audiobronnen over het netwerk kan accepteren. Dit gebeurt over het native protocol van PulseAudio, dat over TCP gaat. Dit artikel gaat in op het configureren van PulseAudio, zodanig dat het mogelijk wordt om vanaf een client audio af te spelen op een PulseAudio-server op het netwerk. Elke Ubuntu-installatie is in principe een PulseAudio-server.

Er wordt verwacht dat u over enkele basisvaardigheden beschikt, zoals het starten van programma's en het installeren van softwarepakketten in Ubuntu.

De client geschikt maken

Op de client dient het pakket paprefs geïnstalleerd te worden. Dit is een grafisch hulpmiddel om diverse mogelijkheden van PulseAudio in te stellen. Start het programma na de installatie door naar PulseAudio voorkeuren te zoeken in de Dash onder Ubuntu 11.04, of door naar Systeem → Voorkeuren → PulseAudio Voorkeuren te gaan in oudere Ubuntu-versies. De opdracht in de terminal van Pulseaudio Voorkeuren is paprefs.

Vervolgens dient op het eerste tabblad de optie Maak ontdekbare PulseAudio-netwerkgeluidsapparaten zichtbaar aangezet te worden door een vinkje te plaatsen. Verder hoeft er niets in dit venster ingesteld te worden, druk op Sluiten.

pulse1.png

Pulseaudio Voorkeuren is gestart

Nu de client is ingesteld om PulseAudio-servers op het netwerk bruikbaar te maken, kan de server worden ingesteld.

De server geschikt maken

Ook op de server is het nodig om PulseAudio Voorkeuren te installeren. Nu dient er op het tabblad Netwerk Server het volgende ingesteld te worden:

pulse2.png

Deze instellingen maken de server zichtbaar op het netwerk

De optie Zet netwerktoegang aan voor locale geluidsapparaten zorgt dat clients op afstand toegang hebben tot de PulseAudio-server op deze machine. De optie Sta andere machines op het LAN toe om locale geluidsapparaten te ontdekken kondigt de aanwezige geluidshardware aan op het netwerk via zeroconf.

De optie Vereis geen authenticatie is optioneel. Wanneer deze is uitgeschakeld, dient het bestand ~/.pulse-cookie op de server gekopieerd te worden naar ~ op de client, in beide gevallen in de persoonlijke map van de gebruiker die PulseAudio draait. Indien het bestand al aanwezig is op de client, dient het vervangen te worden. Zonder het overzetten van deze cookie accepteert de server de netwerkverbindingen niet.

Afronden en testen

Als alles goed is ingesteld, is het nu alleen nog maar nodig om op de client de nieuwe geluidsuitvoer in te stellen. Dit kan door Geluidsvoorkeuren op het geluidspictogram rechtsboven te kiezen en op Geluidsvoorkeuren… te klikken, of door gnome-volume-control uit te voeren in de terminal.

Open nu het tabblad Uitvoer. In de lijst met uitvoerapparaten horen nu de geluidsapparaten van de server te staan. Selecteer het apparaat van de server om deze te activeren. Dit kan ook terwijl er al audio wordt afgespeeld. Het geluid hoort nu uit de luidsprekers van de server te klinken.

pulse3.png

De nieuwe uitvoer is ingesteld

Merk op dat onder het tabblad Invoer ook de beschikbare invoerapparaten van de server gebruikt kunnen worden voor opname. Zo kan een microfoon die op de server is aangesloten, op de client gebruikt worden.

pulse4.png

Ook de invoer wordt gedeeld

Tevens kan met Geluidsvoorkeuren op de server onder het tabblad Hardware het hardwareprofiel gekozen worden voor de gedeelde geluidsapparaten. Zo kan een geluidskaart die surroundgeluid of digitale uitvoer ondersteunt, daarvoor geconfigureerd worden.

pulse5.png

Maak surroundgeluid over het netwerk mogelijk door het juiste profiel te kiezen

Resultaat

Nu zou het mogelijk moeten zijn om bijvoorbeeld uw muziekcollectie af te spelen op het mediacenter in de woonkamer vanaf een andere computer. Zo hoeft u niet uw gehele muziekcollectie over te zetten, hetgeen alleen maar tijd en ruimte kost. U kunt geluid van Youtube afspelen op een andere computer, of de line-in van een laptop op zolder via het netwerk opnemen.

Probleemoplosser

Wanneer de gedeelde uitvoerapparaten niet in de lijst verschijnen, kan het nodig zijn om op de client en/of de server PulseAudio te herstarten. Dit kan met de opdracht pulseaudio -k. Opnieuw aanmelden of herstarten heeft hetzelfde effect.

Wanneer een firewall actief is op de server, dient deze correct te worden ingesteld voor het gebruik van PulseAudio wanneer dit nog niet gebeurd is. De opdracht sudo ufw allow 4713 zal PulseAudio-verkeer van alle hosts toestaan. Zie man ufw voor meer instelmogelijkheden.

Tevens moet de router het gebruik van zeroconf toestaan. Dit wordt vaak aangeduid als zeroconf, mDNS of DNS-SD. Daarnaast moet Avahi gestart zijn op zowel de client als de server. Indien dit niet het geval is, voer dan de opdracht sudo service avahi-daemon start uit.

Let op: Het wordt afgeraden om over een Wi-Fi-netwerk op deze manier audio te streamen, omdat een constante en stabiele verbinding nodig is. Elk TCP-pakket moet succesvol aankomen en een ontvangstbevestiging (ACK) terugsturen, wil het geluid zonder haperingen afgespeeld worden.

De configuratie beschreven in dit artikel is succesvol getest op een 100Mbps-netwerk met op zowel de client als de server Ubuntu 11.04 met PulseAudio 1:0.9.22+stable-queue-24-g67d18-0ubuntu3.1. Eerdere versies van Ubuntu zouden in principe ook toepasbaar kunnen zijn op dit artikel, zolang PulseAudio maar geïnstalleerd is. Aangezien er vergeleken met eerdere versies veel veranderd is in de grafische interface van Ubuntu, dienen de hier genoemde stappen waarschijnlijk van geen nut in eerdere Ubuntu-versies. Indien u geen andere optie heeft dan een oude Ubuntu-versie te gebruiken, zult u dus waarschijnlijk handmatig configuratiebestanden moeten bewerken. Dit artikel dekt die werkwijze niet.


CategoryMultimedia CategoryNetwerkenEnServers

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:56