[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Network File System (NFS)

Linux kent het Network File System (NFS) voor het delen van mappen en bestanden over een netwerkverbinding.

Beveiliging

Dit artikel beschrijft de minimale stappen voor het opzetten van een eenvoudig NFS netwerk. De beveiliging van NFS zoals beschreven in dit artikel is slechts gebaseerd op het Linux gebruikersnummer (UID) en groepsnummer (GID). Er wordt niet gevraagd om een wachtwoord.

Kijk voor mogelijkheden voor aanvullende beveiliging en gebruikersbeheer in het Engelstalige artikel: SettingUpNFSHowTo.

Server

Client

Ubuntu

Gebruik

Of, in het voorbeeld van een gedeelde schijf:

Of, de regel in fstab in het voorbeeld van de gedeelde schijf:

Windows

In bepaalde versies van Windows (bijvoorbeeld Windows 10 Pro) is de NFS client een optioneel onderdeel.

Druk op de Windows-toets en tik in Windows-onderdelen

Vink Client voor NFS aan en druk op OK

Verkenner

Met NFS gedeelde mappen kunnen eenvoudig worden gekoppeld via Verkenner → Netwerk. Klik met de rechter muisknop op een gedeelde map om deze te openen of te koppelen aan een schijfletter.

Windows opdrachtpromt

Met NFS gedeelde mappen kunnen ook via een Windows opdrachtpromt worden gekoppeld.

Druk op de Windows-toets en tik in cmd om een opdrachtprompt te openen. Er zijn hiervoor geen speciale (administrator) rechten nodig.

mount
Gebruik de mount opdracht om een met NFS gedeelde map te koppelen.

In het voorbeeld met een gedeelde schijf:

umount
Gebruik de umount opdracht om een met NFS gedeelde map te ontkoppelen.

In het voorbeeld hierboven, waar X als schijfletter is gebruikt:

Rechten

In de Windows verkenner kan via de rechter muisknop → Eigenschappen → NFS-kenmerken rechten worden ingesteld.

Gebruiker

De Windows NFS client gebruikt standaard een anoniem account (nobody of UID -2)

Met een aanpassing van het Windows register (regedit) kan de Windows NFS client worden gekoppeld aan de UID en GID van een (één) Ubuntu gebruikersnaam.

Ubuntu gebruikt voor de 1e (hoofd-) gebruikers UID=1000 en GID=1000.

Voeg 2 nieuwe registerwaarde toe aan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ClientForNFS\CurrentVersion\Default:
"AnonymousGid"=dword:000003e8 (1000)
"AnonymousUid"=dword:000003e8 (1000)

Meer informatie

Engelstalig:


CategoryNetwerkenEnServers

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:55