[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Toelichtingen bij de forumregels

Algemeen

Iedere forumregel is opgesteld met een doel. Wanneer het handhaven van een regel in een bepaalde situatie niet bijdraagt aan dit doel, dan kunnen moderators in onderling overleg besluiten dat een regel in die situatie niet of in mindere mate van toepassing is.

Forumregel 1

1. Wijs overtreders van forumregels hier niet zelf op maar meld een overtreding met de meldknop van het forum aan de moderators.

Uitleg

De reden dat het niet toegestaan is om andere forumleden te wijzen op het overtreden van forumregels is dat dit vaak leidt tot conflicten. Het melden aan de moderators van een overtreding van forumregels dient plaats te vinden middels de meldknop op het forum. Zoek het bericht op waar de regel in overtreden wordt, en klik vervolgens op de tekst "Meld dit bericht aan de moderator" rechtsonder in het tekstvak. Vervolgens verschijnt er in het scherm een tekstvak waar je commentaar kan invullen. Druk tot slot op de knop verzenden om de melding te versturen.

Voorbeelden die onder de regel vallen

Niet op de persoon spelen a.u.b., dit is volgens de forumregels niet toegestaan!

Forumregels zijn er niet voor niets hoor! Houd je er dan ook aan!

Voorbeelden die niet onder de regel vallen

Je bent nieuw op het forum? Het is verstandig om de forumregels even door te nemen. Zo voorkom je dat je de moderators straks onnodig werk geeft. :)

Forumregel 2

2. Het respectloos bejegenen van bedrijven, organisaties, personen, of groepen is niet toegestaan. *

* Overtredingen van deze forumregels worden oogluikend toegestaan in het moppen topic en de stamkroeg mits het humor betreft.

Gebruikte termen

respectloos: zonder eerbied.

bejegenen: iets of iemand met bepaalde uitingen of gevoelens beantwoorden of benaderen.

Uitleg

Volgens de Ubuntu-gedragscode dienen forumleden ten alle tijde respectvol met elkaar om te gaan. Ook het respectloos bejegenen van andere personen, groepen of bedrijven en hun producten is niet toegestaan. Dit betekent niet dat er geen kritiek op bedrijven, hun producten of organisaties geleverd mag worden, maar kritiek dient of onderbouwd te worden, of er dient duidelijk bij de kritiek vermeld te worden dat dit een eigen mening betreft. Het is ook niet toegestaan om verwijzingen naar dergelijke respectloze content te plaatsen.

Voorbeelden die onder de regel vallen

Microsucks, Windhoos, Je bent een lul, etc.

Voorbeelden die niet onder de regel vallen

In Windows is het niet noodzakelijk om een wachtwoord in te voeren bij het installeren van software. Dit maakt Windows vatbaarder voor virussen dan Ubuntu waar dit wel vereist is.

Forumregel 3

3. Op de persoon spelen is niet toegestaan. Richt je kritiek op de inhoud van een bericht, en niet op de persoon die het geschreven heeft.

Gebruikte termen

Op de persoon spelen: zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem

Uitleg

Het op de persoon spelen leidt regelmatig tot ruzie. De aandacht van de discussie wordt afgeleid van het onderwerp waarover de discussie gaat en toegespitst op een persoon die deelneemt aan de discussie. Deze techniek wordt vaak toegepast door mensen die inhoudelijk een discussie niet kunnen "winnen". Op deze manier wordt geprobeerd de andere partij in diskrediet te brengen om zo indirect de waarde van de gegeven antwoorden door die partij onderuit te halen. Ook het plaatsen van links naar content waar leden van ubuntu-nl onderuitgehaald worden is niet toegestaan.

Voorbeelden die onder de regel vallen

Ben je boos of zo?
of
En, ga je lekker zo?

De aandacht wordt van het besproken onderwerp gericht op de persoon. Daarbij wordt gesuggereerd dat iemand uit emotie reageert (wat meestal minder goede antwoorden oplevert) en niet uit weldenkendheid.

En, lekker aan het borrelen of zo?

De weldenkendheid van de beantwoorder wordt bekritiseerd door te suggereren dat deze overeenkomt met die van een dronken persoon. De kritiek richt zich dus op de persoon en niet op de gegeven argumenten.

Echt typisch, zo'n antwoord...

De aandacht wordt verlegd naar de persoon die het antwoord heeft gegeven in plaats van dat in wordt gegaan op de inhoud. Tevens wordt er gesuggereerd dat dit een niet normaal antwoord is.

Jij hebt zeker je middelbare school niet afgemaakt...

Er wordt gesuggereerd dat iemand onvoldoende scholing heeft om een goed antwoord te geven. De kritiek richt zich op de persoon, en gaat niet in op de inhoud bericht.

Het zou niet de eerste keer zijn dat je onzin schrijft..

Er wordt niet ingegaan op de inhoud van een bericht, maar de kwaliteit daarvan wordt ter discussie gesteld door te suggereren dat iemand vaak slechte antwoorden geeft.

Nou, het is wel te zien wie er hier vriendjes zijn..

De onpartijdigheid wordt ter discussie gesteld, en daarmee de waarde van de argumenten zonder verder in te gaan op argumenten.

Voorbeelden die niet onder de regel vallen

Dat heb je goed verwoord vind ik.

Kan je dat wat duidelijker opschrijven, want zo kan ik er geen touw aan vastknopen!

Hoewel hier kritiek wordt geleverd die niet inhoudelijk ingaat op het onderwerp is dat in dit geval prima. Er wordt namelijk gemeld dat inhoudelijke kritiek niet mogelijk is omdat de vorm waarin het bericht geplaatst is onbegrijpelijk voor diegene is.

Forumregel 4

4. Plaats geen seksueel geladen of discriminerende content op het forum.

Gebruikte termen

Uitleg

Het is ook niet toegestaan om verwijzingen naar dergelijke content op het forum te plaatsen.

Voorbeelden die onder de regel vallen

Voorbeelden die niet onder de regel vallen

Forumregel 5

5. Discussies over politiek en religie zijn niet toegestaan.

Uitleg

Dergelijke onderwerpen leiden vaak tot heftige discussies.

Voorbeelden die onder de regel vallen

Socialisten.. sja... stelletje slappelingen die zielig doen en eisen om gepamperd te worden.
of
Liberalen.. sja.. zo min mogelijk regels, dan kunnen ze ongegeneerd de meer socialen uitzuigen.

()

Voorbeelden die niet onder de regel vallen

Wie gaat er stemmen?

(Geen discussie.)

Forumregel 6

6. Het plaatsen van, of verwijzen naar, licentie of auteursrechtenlijke schendingen is niet toegestaan.

Gebruikte termen

Uitleg

Je mag alleen zelf gemaakte bijdragen plaatsen, of bijdragen die door iemand anders zijn gemaakt wanneer je daar toestemming voor hebt van de schrijver, fotograaf, filmer of maker.

Voorbeelden die onder de regel vallen

Op www.hackze.com kan je een serial vinden voor dat programma om de beveiliging te omzeilen.

Voorbeelden die niet onder de regel vallen

Forumregel 7

7. Het gebruik van meerdere accounts door één persoon is niet toegestaan.

Gebruikte termen

Uitleg

Voorbeelden die onder de regel vallen

Iemand geeft op het forum met zijn ene account antwoord op berichten die geplaatst zijn met een ander account. Of iemand gebruikt het ene account om vragen te stellen, en zich netjes te gedragen op het forum, terwijl er een ander account is om frustraties te uiten.

Voorbeelden die niet onder de regel vallen

Iemand heeft een nieuw account gemaakt en gebruikt het oude account niet meer.

Forumregel 8

8. Het plaatsen van of verwijzen naar informatie die duidelijk inbreuk maakt op de privacy van iemand anders is niet toegestaan.

Gebruikte termen

privacy: privé bestaan, privé sfeer.

Uitleg

Het is niet toegestaan op dit forum om informatie te plaatsen, of links naar informatie die de privacy van iemand anders schendt. Hieronder vallen ook quotes uit persoonlijk gerichte berichten die zonder toestemming van de auteur op het forum geplaatst worden. Het is ook niet toegestaan om foto's of filmpjes waarop mensen herkenbaar in beeld zijn te plaatsen op een manier dat deze de privacy kan schenden.

Voorbeelden die onder de regel vallen

[quote uit een persoonlijk bericht]
Hallo Jan, 
....
vriendelijke groet,
Piet.[/quote]

(Als Piet toestemming heeft gegeven aan Jan om dit bericht te plaatsen op het forum is het geen probleem natuurlijk.

Voorbeelden die niet onder de regel vallen

Forumregel 9

9. Reclame, personeelswerving en commerciële activiteiten zijn niet toegestaan. Het plaatsen hiervan kan per direct een ban opleveren. **

** Uitzondering wordt gemaakt voor reclame geplaatst door teamleden m.b.t. partners van Ubuntu-nl en in algemeen voor de forumonderdelen vraag en aanbod.

Gebruikte termen

reclame: publieke aanprijzing van wat men verkoopt; georganiseerde activiteit om de kooplust of de publieke opinie in een bepaalde richting te sturen.

commercieel: handel betreffend.

Uitleg

Het is niet de bedoeling dat forumleden ongevraagd allerlei commerciële producten gaan aanprijzen. Een uitzondering hierop zijn de draden: "Wat is jouw laatste aanwinst?" (mits het eigen aankopen betreft.) Het vraag en aanbod gedeelte mits het aan de regels daarvoor voldoet, "Software must have.... tips, leuke tooltjes, etc." voor het aanprijzen van software die je waardeert.)

Voorbeelden die onder de regel vallen

Ga allemaal kijken op www.aanbiedingdietegekzijnvoorwoorden.com. daar vind je de beste aanbiedingen!

Voorbeelden die niet onder de regel vallen

Je wilt een tip voor een mini laptop? Een Asus eeepc daar heb ik prima ervaringen mee. Die kan ik dus aanraden!

Forumregel 10

10. Respectloos bejegenen van moderatoren of community council leden betekent per direct een ban.

Gebruikte termen

Uitleg

Voorbeelden die onder de regel vallen

De moderators op dit forum zijn een stel idioten.

Voorbeelden die niet onder de regel vallen

Ik heb laatst ten onrechte een waarschuwing gekregen, dit heb ik bij de community council gemeld, deze bevestigde dit en heeft overleg met de moderators hierover gepleegd. Ik heb gelijk gekregen. Zo zie je maar, ook moderators zijn mensen. :)

2022-09-08 16:55