[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Moderators handleiding

In deze handleiding wordt voor de volgende situaties in stappen aangegeven hoe te modereren:

Situaties:


Melding meldknop forum afhandelen

Is er in de melding sprake van één van de onderstaande situaties, ga daar dan mee verder:

Wordt de meldknop voor een andere situatie gebruikt, voeg dan een nieuwe optie toe aan deze wiki zodat het voor nieuwe moderators in de toekomst makkelijk te vinden is wat dan te doen.

Overtreding forumregels

Overtredingen van forumregels zullen altijd consequenties voor forumleden hebben, al is het een officiële waarschuwing. Hiervoor dragen de moderatoren in naam van het moderator team op een zakelijke manier zorg. Het is de bedoeling dat op deze manier mensen die zich stelselmatig niet aan de regels houden van het forum geweerd worden.

1. Zet indien nodig een slotje op de draad waarin de forumregel overtreden wordt.

Is er sprake van een mogelijke overtreding die tot vervelende reacties van andere forumleden kan leiden, plaats dan een slotje op de draad. Plaats het volgende bericht in de draad:

Moderator bericht:

Deze draad is i.v.m. een mogelijke overtreding van de forumregels tijdelijk gesloten.

2. Zoek uit welke forumregel overtreden is.

Kijk of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding van forumregels. Is dit niet het geval, ga dan naar punt 7.

  1. Wijs overtreders van forumregels hier niet zelf op, maar meld een overtreding met de meldknop van het forum aan de moderators.
  2. Het respectloos bejegenen van bedrijven of hun producten, organisaties, personen, of groepen is niet toegestaan.
  3. Op de persoon spelen is niet toegestaan. Richt je kritiek op de inhoud van een bericht en niet op de persoon die het geschreven heeft.
  4. Plaats geen seksueel geladen of discriminerende content op het forum.
  5. Discussies over politiek en religie zijn niet toegestaan.
  6. Het plaatsen van of verwijzen naar licentie- of auteursrechtschendingen is niet toegestaan.
  7. Het gebruik van meerdere accounts door één persoon is niet toegestaan.
  8. Het plaatsen van of verwijzen naar informatie die duidelijk inbreuk maakt op de privacy van iemand anders is niet toegestaan.
  9. Reclame, personeelswerving en commerciële activiteiten zijn niet toegestaan. Het plaatsen hiervan kan per direct een ban opleveren. *
  10. Respectloos bejegenen van moderatoren of community council leden betekent per direct een ban.

Zie ook de toelichting bij de forumregels.

Kanttekeningen:

* Uitzondering wordt gemaakt voor gepaste reclame op de forumonderdelen vraag en aanbod, en voor teamleden in het algemeen m.b.t. reclame voor de partners van ubuntu-nl.

3. Voeg de overtreding toe aan het register.

Register

4. Stuur via otrs een standaardbericht.

Bij het handhaven van forumregels wordt in naam van het moderatorteam een standaard bericht verstuurd. De eigen naam wordt dus niet vermeld! Is een forumlid het niet eens met de beslissing van het moderator team dan kan deze contact opnemen met de Community Council. Wordt de klacht gegrond bevonden, dan zal deze hierover contact opnemen met het moderator team.

Standaardberichten

5. Pas het bericht op het forum aan.

Het aanpassen van forumberichten dient respectvol te gebeuren. Verwijder dus als het even kan alleen datgene wat niet door de beugel kan. Staat er veel in wat niet door de beugel kan, en levert het bericht verder nauwelijks een bijdrage, verwijder alleen dan het hele bericht. Vervang de verwijderde tekst door de volgende melding:

[moderator edit: tekst verwijderd]

6. Verwijder een eventueel slotje van de draad

Verwijder het slotje en plaats het volgende bericht in de draad:

Moderator bericht:

De draad is weer geopend. Gelieve ontopic verder te gaan.

7. Stuur indien sprake was van melding een berichtje

Was de overtreding gemeld m.b.v. de meldknop op het forum stuur dan een berichtje naar de melder waarin je beschrijft of er daadwerkelijk sprake was van een overtreding, en zo ja, welke actie ondernomen is.

Overtreding forumrichtlijnen

Het zich niet houden aan de forumrichtlijnen door forumleden is niet prettig, maar hierbij gaan we uit van de goede wil van de forumbezoeker. De handhaving van de forumrichtlijnen heeft geen prioriteit voor moderatoren, en een overtreding heeft niet direct consequenties voor een forumlid. Forumleden die de richtlijnen niet volgen worden daar op een vriendelijke en persoonlijke manier op gewezen, zowel door moderatoren als door andere forumleden. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van een berichtje in de draad zelf, een pm, of otrs.

Verwijs hierbij altijd naar de forumrichtlijnen: http://www.ubuntu-nl.org/ubuntunl/richtlijnen#Forum

Is de melding van een overtreding van de forumrichtlijnen via de meldknop binnengekomen, stuur dan een berichtje terug met daarin kort beschreven welke actie is ondernomen.

Sfeer verpestende berichten

Zijn er op het forum sfeer verpestende berichten die geen forumregels of richtlijnen overtreden, probeer dan op een persoonlijke manier een draai aan de situatie te geven om de sfeer te herstellen. Maak even melding in het opmerkingen topic zodat de draad in de gaten gehouden kan worden. Houdt de situatie daarna ook goed in de gaten, want vaak gaat er wel iemand over de schreef als de sfeer minder wordt, en worden er forumregels overtreden. Stel ook de Community Council op de hoogte.

Is er via de meldknop een melding van een sfeerverpestend bericht binnengekomen, stuur dan een berichtje terug met daarin kort beschreven welke actie is ondernomen.

Verzoek om nieuwe forumnaam

Verplaatsen topic


2022-09-08 16:55