[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering website ontwikkeling 16-3-2012

Agenda

Klik hier voor de agenda!

Notulen

Aanwezig: commandoline, Ronnie, Idroy, Thomas_de_Graaff, johanvd, Vistaus, johanvd, SWAT

 1. Opening
  • voorzitter: commandoline
  • notulist: Thomas de Graaff
 2. Bespreking huidige inhoud
  1. Bespreken opmerkingen Ronnie (inclusief opvolgende mailtjes op de mailing list.) <BR>http://lists.ubuntu-nl.org/pipermail/prikbord/2012-March/000052.html

   1. Dubbele link is verwijderd op de communityserver.
   2. Plaatje server is verkleind: http://drupal-test.ubuntu-nl.org/introductie/verschillende-edities

   3. Knoppen op de communityserver zijn ok. CSS aanpassen knoppen, en doorsturen naar Johan: actiepunt Thomas.
   4. De inhoud van de ondersteuningspagina wordt overgezet van de huidige website naar de nieuwe website op de testserver: Actiepunt Vistaus. <BR> http://ubuntu-nl.org/ondersteuning <BR> http://drupal-test.ubuntu-nl.org/ondersteuning

   5. De forumlink wordt aangepast zodat deze niet meer naar de communityserver verwijst in het submenu. Actiepunt: commandoline.
   6. De pagina voor foto's wordt uit het menu gehaald, en/of verwijderd. In een later stadium wordt daar weer naar gekeken. Actiepunt commandoline.
   7. De huidige organisatiestructuur wordt vervangen door het schema van Ronnie. http://imgur.com/ur3CF Actiepunt beheerteam.

   8. Er voor zorgen dat de cache dagelijks komt te vervallen met een cronjob, en dat direct daarna de pagina's met team informatie automatisch worden geladen zodat deze direct in de nieuwe cache komen. Actiepunt Thomas.
   9. Vistaus geeft de contactpagina een update.
   10. Aanpassen Drupal module zodat het aangegeven is wannneer er geen meetings/evenementen zijn. Actiepunt Thomas.
   11. Vertalen Drupal module naar het Nederlands. Actiepunt Thomas
   12. Er wordt een nieuwspagina aangemaakt met beschrijvingen van prikbord, planet en twitter. Actiepunt Commandoline.
   13. Testen Drupal module om twitters binnen te halen. Actiepunt Commandoline.
   14. Er wordt een mock-up gemaakt om te kijken of de donatieknop beter in de footer kan. Actiepunt Ronnie.
   15. De logo's voor de hosting worden naar links verplaatst. Actiepunt Ronnie.
 3. Overzetten pagina's
  • . De steunpunten beschrijvings pagina wordt overgezet naar de nieuwe site. Actiepunt Commandoline.
 4. Inhoud Foto's, Twitter en Prikbordpagina.
  • Deze pagina komt voorlopig te vervallen. Zie agendapunt 2.
 5. Downloads gelokaliseerde images
  • Informeren of deze images door BIT gehost kunnen worden. Actiepunt commandoline.
  • Wanneer de eigen images veilig zijn, kan hierna verwezen worden vanaf de website ipv. naar internationale versie.
  • Wanneer er een security issue is met het aanbieden van gelocaliseerde images, dan niet aanbieden vanaf de website.
 6. Algemene vragen en opmerkingen
  • Wiki wordt in een later stadium in het thema van de nieuwe website opgenomen.
  • Vistaus maakt een pagina waarin creaties van de community onder de aandacht worden gebracht.
  • De url's op de website worden nagelopen. Pagina's waar nog node/34 e.d. staat worden nice url gegeven.
  • Footer blokken worden vertaald, en aangepast. Actiepunt Ronnie.

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst

Overzicht van de vergaderingen


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen


2022-09-08 16:55