[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Inleiding

gufw_menu.png Gufw is een grafische interface voor de Firewall instellingen (ufw).

Installatie

Het pakket Firewall confguratie (Gufw) is niet standaard geïnstalleerd. Klik hier om het ''Gufw'' pakket te installeren via Ubuntu Softwarecentrum

of met een terminalvenster opdracht:

Gebruik

Druk op de Dash en type gufw of firewall:

Inschakelen

Schuif status naar AAN om de firewall in te schakelen. Standaard wordt het inkomende netwerkverkeer geweigerd.

Regels

De firewall wordt verder ingesteld door regels.

Firewall regels kunnen gemaakt worden om bepaald netwerkverkeer toe te staan (Allow), niet toe te staan (Deny), af te wijzen (Reject) of te beperken (Limit) voor verschillende profielen.

Er kunnen regels worden toegevoegd op basis van TCP en UDP poorten en er zijn voorgedefinieerde programma's en diensten waar regels voor toegevoegd kunnen worden.

Voorgeconfigureerd

Op het Voorgeconfigureerd tabblad kunnen regels voor bekende toepassingen worden toegevoegd.

Bijvoorbeeld om ssh netwerkverkeer (poort 22) toe te staan, selecteer "Toestaan", "Toepassing", "ssh":

Klik op Toevoegen.

Eenvoudig

Niet alle programma's en diensten zijn bekend bij Gufw. Via het tabblad Eenvoudig kunnen voor andere diensten regels worden toegevoegd:

Ook in dit voorbeeld gaan we de standaard poort voor ssh toestaan. Kies het tabblad Eenvoudig, kies "Toestaan", "TCP", "22" en klik op Toevoegen.

Geavanceerd

Op dit tablad kunnen geavanceerde regels worden toegevoegd:

Voorkeuren

Via Bewerken → Voorkeuren kunnen instellingen voor het schrijven van logregels worden opgegeven:

Veelgestelde vragen

(overgenomen van de online hulp tekst)

Hoe Gufw automatisch op te starten met het systeem?

U heeft het niet nodig. Nadat u alle veranderingen in Gufw heeft doorgevoerd, zullen de instellingen nog steeds op hun plaats zijn tot de volgende wijzigingen.

Waarom is Gufw standaard uitgeschakeld?

Standaard opent de firewall geen poorten voor de buitenwereld.

Sommige regels worden toegevoegd door zichzelf?

Nou, het gedrag is zodanig dat wanneer u een profiel wijzigt of importeert, of wanneer u een regel bewerkt, Gufw die regel opnieuw toevoegt, daarna voegt ufw opnieuw toe voor IPv4 en IPv6.

Wat is Toestaan, Weigeren, Afwijzen en Beperken?

Ik zie sommige regels in alle profielen

Alle ufw-regels zullen verschijnen in alle profielen.

Wat zie ik in een luisterrapport?

Netwerkpoorten van de computer die luisteren naar een TCP verbinding of open staan door een UDP verbinding.

Kan ik Gufw gebruiken in een computer-op-afstand

Kan ik Gufw gebruiken in een computer-op-afstand of zonder grafische omgeving, zoals Ubuntu Server?

Ja! Exporteer uw X-scherm Wink ;) U heeft hiervoor een computer 'A' met grafische omgeving nodig en een server 'B' met Gufw. Vervolgens, draai via computer 'A':

Gufw zal verschijnen in uw computer 'A' en alle bewerkingen zullen worden toegepast op server 'B' .

Lees a.u.b. de gemeenschapsdocumentatie voor volledige informatie.

Meer informatie


CC-BY-SA

CategoryVeiligheid

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:55