[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Verkiezingen gemeenschapsraad 2013

Introductie

De gemeenschapsraad, afgekort GR, is verantwoordelijk voor het vastleggen van de visie en de plannen van Ubuntu Nederland, en bepaalt het beleid. Grote besluiten die iedereen aangaan1 moeten genomen worden door de gemeenschapsraad.

De raad heeft vier leden plus de voorzitter, dat wordt degene met de meest verkregen stemmen bij de verkiezingen.2 De voorzitter leidt de vergaderingen en zorgt voor de communicatie van de gemeenschapsraad naar de rest van de gemeenschap. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor de notulen, en moet zorgen dat deze samen met de genomen besluiten bekend worden gemaakt bij de gemeenschap.

De termijn van de leden van de gemeenschapsraad is twee jaar. Er is geen beperking voor het aantal termijnen dat iemand in de raad kan vervullen. Besluiten in de gemeenschapsraad worden genomen na stemming. Dit kan alleen tijdens de IRC-vergadering gebeuren. Ieder lid heeft één stem, ook de voorzitter.

In geval van twijfel heeft de gemeenschapsraad altijd het laatste woord. Bij onduidelijkheid over de bevoegdheid beslist de gemeenschapsraad. De raad is verantwoordelijk voor de middelen die Ubuntu Nederland tot haar beschikking heeft en wijst ze toe. Dit betekent dat de gemeenschapsraad de middelen ook weer terug kan nemen.

De gemeenschapsraad vergadert maandelijks op IRC en heeft daarnaast een maillijst.

Verloop

Er dienen minimaal 8 kandidaten voor de 5 koppige gemeenschapsraad te zijn. Indien er minder dan 8 kandidaten zich aanmelden, dan zullen deze een tijdelijke raad vormen met een termijn van een half jaar, waarna er opnieuw verkiezingen zullen plaatsvinden.

Aanmelden kandidaten

Kandidaten voor de gemeenschapsraad kunnnen zich aanmelden op de volgende lijst:

Kandidatenlijst

Zodra de definitieve kandidatenlijst bekend is zal hier een link naar deze lijst worden geplaatst.

Stemmen

Zodra de definitieve, door de zittende raad vastgestelde, kandidatenlijst bekend is zal hier een link komen naar de stemlijst.

Meer informatie over het aanvragen van stemrecht: prikbord

Uitslag

Zodra de uitslag van de verkiezing bekend is zal deze hier worden weergegeven.


2022-09-08 16:55