[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 10 november 2012

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Raadsdeel vergadering

Publiek deel vergadering

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: Leoquant, Gijsbert, Johan van Dijk, Sense Hofstede, Thomas de Graaff

Afwezige raadsleden: Ronnie

Raadsdeel

Agenda

 1. Mededelingen voorzitter
  • Geen mededelingen
 2. Actiepunten afvinken
  • Thomas: Voortgangsrapportage maken gemeenschapsraad
   • Na deze vergadering gedaan.
  • Thomas: Discussie opstarten over hoe meer inbreng gemeenschap voor wat betreft activiteiten.
   • gedaan
  • Thomas: Agendapunt Stefan doorschuiveen
   • gedaan
  • Thomas: Melden aan de stichting dat het idee om T-shirts te verkopen in samenwerking mte softwareconsulent ok is bevonden door de raad.
   • gedaan Hierbij is voorgesteld om de winst 50:50 te delen.
  • Leoquant: Rapportage juli mwanzoteam toevoegen
   • actiepunt is komen te vervallen
  • Leoquant: Agendapunt volgende vergadering toevoegen over reclame in Ubuntu.
   • ivm. eventuele onrust niet gedaan, wordt besproken in wvttk.
  • Gijsbert: Bijwerken organisatievoorstel ivm. afschaffing gemeenschapsleiding, en inkrimpen gemeenschapsraad tot 5 leden.
   • gedaan Gijsbert maakt een versie waarin de wijzigingen zijn aangegeven, deze wordt volgende vergadering besproken, en aangenomen als daar een meerderheid voor is. Het onderteken van het document niet door een persoon maar door de gemeenschapsraad.
 3. Voortgangsrapportages langslopen
  • De voortgangsrapportages zien er goed uit.
 4. Contact mogelijkheden Ubuntu-NL
  • Wegens drukte is Johan er niet aan toegekomen, het agendapunt wordt naar de volgende maand doorgeschoven.
 5. Bespreken opfrisbeurt irc met Stefan de Vries
  • Wegens afwezigheid van Stefan komt dit agendapunt te vervallen.

Wvttk

 1. Reclame en ubuntu
  • Het is duidelijk dat er leden binnen de gemeenschap die moeite hebben met reclame in Ubuntu. Een grote meerderheid van de mensen lijkt er geen probleem mee te hebben. De raad vind het daarom niet opportuun om hier een punt van te maken. Van de raadsleden geven Thomas en leoquant aan moeite te hebben met de gekozen weg, en dat dat op termijn gevolgen kan hebben voor de bijdrage. Beiden geven aan in ieder geval de termijn als raadslid af te maken.
 2. Ubuntu Releaseparty 17 November, waarom beperking bezoekers?
  • Waarschijnlijk wordt de party gehouden in een bedrijfsruimte met beperkte ruimte. Op het moment van de vergadering waren 15 van de 32 plekken voor inschrijving bezet, dus er is nog voldoende ruimte.
 3. Melding raad op de voortgangsrapportage?
  • Er is een bijgewerkt organisatievoorstel gemaakt. Deze zal de volgende vergadering besproken worden.

Publieke deel

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst

Overzicht van de vergaderingen


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen


2022-09-08 16:55