[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 4 januari 2012

Van 20.00 tot 21.30 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

 1. Het mandaat van de stichting ten aanzien van Ubuntu NL. De gemeenschapsraad legt de volgende mandaten voor:
  • 'De gemeenschapraad geeft de Stichting Ondersteuning Ubuntu-NL opdracht om de bezittingen van de gemeenschap te beheren binnen de door de gemeenschapsraad gestelde prioriteiten en grenzen.' of ook wel:
  • 'De gemeenschapraad geeft de Stichting Ondersteuning Ubuntu-NL opdracht om de bezittingen van de gemeenschap te beheren naar eigen inzicht, volgens de door de door de gemeenschapsraad gestelde prioriteiten.'

Notulen

Aanwezige raadsleden: Ronnie, leoquant, Gijsbert, Johan van Dijk,

Aanwezige bestuursleden: Rob Snelders, Alex de Haan, Ton Hafkamp

Afwezige raadsleden: Thomas de Graaff, Sense Hofstede, Tom Wandarooze

Afwezige bestuursleden: Thomas de Graaff

Agenda

 1. De gemeenschapsraad heeft Stichting Ondersteuning Ubuntu-NL verzocht, om ten behoeve van de gemeenschap, bezittingen te verwerven en beheren binnen door de gemeenschapsraad gestelde prioriteiten en grenzen. De stichting gaat akkoord en zal de taken zoals voorgesteld door de gemeenschapsraad op zich nemen.

Wvttk

 1. Contactpersoon van de raad voor de stichting
  • Tijdens de vergadering is voorgesteld een contactpersoon voor de stichting binnen de raad af te spreken, en is tevens voorgesteld dat Thomas de Graaff deze contactpersoon is. Over beide punten is geen besluit genomen en zal bij een volgend overleg of anderszins weer ter sprake komen.
 2. Regelmatig overleg tussen stichting en raad.
  • Er is wederom voorgesteld om met enige regelmaat (2 keer per jaar) een overleg tussen stichting en raad te organiseren. (notulist: zie vorige overleg van raad en stichting voor meer details)
 3. Launchpad team stichting
  • Er is aangegeven dat de stichting het Launchpad team moet opheffen. (Het launchpad team was reeds buiten Ubuntu Nederland gezet op Launchpad.)

Log

Log van de vergadering

Overzicht van de vergaderingen


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen


2022-09-08 16:55