[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 23 november 2011

Van 20.00 tot 21.00 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

De agenda van de vergadering wordt bijgehouden op de LoCo team directory. Hier kunnen ook agendapunten worden toegevoegd:

Klik hier voor de agenda!

Weet je niet hoe je punten aan de agenda moet toevoegen, stuur dan een email naar de lijst van de gemeenschapsraad met je punten voor de agenda.

lijst adres: <gemeenschapsraad AT lists DOT ubuntu-nl DOT org>

Notulen

Aanwezige raadsleden: leoquant, Johan van Dijk, Thomas de Graaff, Gijsbert, Tom Wandarooze.
Aanwezige leden bestuur: stichting Thomas de Graaff, Rob Snelders.

Afwezige raadsleden:Sense Hofstede, Ronnie v.d. Crommenacker.
Afwezige leden bestuur stichting: Ton Hafkamp, Alex de Haan.

Agendapunten

Opmerking vooraf. Er zijn geen werkelijke besluiten genomen tijdens dit overleg, wat ook niet kan daar niet alle leden van raad en stichting aanwezig waren. Wel zijn er principe besluiten genomen, waaruit de intentie om een bepaald besluit te nemen door de aanwezige leden kan worden afgelezen, niet meer en niet minder.

 1. Hoe communiceren de gemeenschapsraad en stichting?
  • De aanwezige leden hebben in meerderheid de volgende intentie aangegeven:
  • De gemeenschapsraad en de stichting houden via email contact.
  • Daarnaast is er twee keer per jaar een irc meeting die de gemeenschapsraad organiseert met gebruik van Doodle (of een vergelijkbaar alternatief mocht Doodle niet beschikbaar zijn).
  • Alle raadsleden en bestuursleden van de stichting geven op Doodle (of alternatief) aan wanneer ze beschikbaar zijn zodat er een zo hoog mogelijke opkomst bij de meeting zal zijn.
  • Als er behoefte aan een extra meeting is over bepaalde onderwerpen kan die door beide partijen belegd worden.
  • Er komt een raadslid die zich toelegt als aanspreekpunt voor de stichting.
  • De stichting is welkom op Ubuntu-NL IRL team meetings.
 2. Gevolgen plaatsen stichting buiten Ubuntu-NL
  • De mening over de gevolgen hiervan zijn verdeeld:
  • Enerzijds is men van mening dat hoewel de stichting geen onderdeel van Ubuntu-NL is deze wel gebruik kan maken van de faciliteiten van Ubuntu-NL (mail adres, LoCo directory, wiki, forum e.d.)

  • Anderzijds is men van mening dat het onduidelijkheid schept wanneer men aan de ene kant zegt, de stichting hoort niet bij Ubuntu-NL, en aan de andere kant men net doet of deze er wel bij hoort. Externe partijen kunnen bijvoorbeeld de indruk krijgen dat de stichting onderdeel is van Ubuntu-NL als deze een Ubuntu-NL emailadres gebruikt. Verder is het onduidelijk als de stichting gebruik maakt van de LoCo directory als men niet bij een LoCo hoort. Idem. schept het onduidelijk als de stichting gebruik maakt van wiki.ubuntu-nl.org/community als men daar geen onderdeel van is.

  • Uiteindelijk gaat de stichting zelf over haar faciliteiten, en ze heeft besloten geen gebruik te maken van Ubuntu-NL faciliteiten. Aangezien Rob het hier niet mee eens is kan dat wellicht nog heroverwogen worden door de stichting.
 3. Wie vraagt steun van de stichting?
  • De meeste aanwezigen hebben aangegeven dat alleen de gemeenschapsraad steunaanvragen indient bij de stichting. Andere partijen dienen voor ondersteuning bij de raad aan te kloppen.
 4. Hoe worden steun aanvragen ingedient?
  • Zie vorige agendapunt waar dit feitelijk al is beantwoord. (Aanvragen gaan via de gemeenschapsraad.)

Wvttk

 1. Samenwerkingsovereenkomst gemeenschapsraad en stichting
  • Dit staat in de planning voor de komende vergadering van de gemeenschapsraad. Bij zo'n overeenkomst gaat het over de allocatie van de middelen en hoe dit dient te gebeuren (procedures, besluitvorming, verantwoording).

Log

Log van de vergadering


CategoryRaadsvergaderingen CategoryVergaderingen


2022-09-08 16:55