[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Dit artikel is verouderd en daardoor niet bruikbaar voor de ondersteunde versies van Ubuntu!
Een vervangend artikel is 'uitleg over fstab'.

fstab

Inleiding

Hoe mounten

Het mount commando en fstab gaan hand in hand.

 1. De opties voor mount en fstab zijn vergelijkbaar
 2. Als een partitie niet in fstab staat mag alleen root de partitie mounten.
 3. Gewone gebruikers kunnen verwijderbare schijven (externe harde schijven/usb sticks) mounten met pmount.
 4. Gewone gebruikers mogen partities mounten als de partitie in fstab staat met de juiste opties.

pmount

pmount laat een gebruiker toe om verwijderbare schijven te mounten. pmount gebruikt /media/<naam> als mount point.

Syntax:

pmount <device> <naam>

Voorbeeld:

pmount /dev/dsa1 data

Dit maakt een map "data" in /media (mount point is /media/data) en mount daar je verwijderbare schijf.

Om te unmounten:

pmount <naam>

Opmerking: pmount houdt er niet van om een bestaande directory te mounten in /media

configureer pmount om interne harde schijven te mounten

pmount kan geconfigureerd worden om interne harde schijven te mounten.

wijzig /etc/pmount.allow

gksudo gedit /etc/pmount.allow

Voeg de partitie toe die je wil mounten met pmount (als voorbeeld /dev/hda1)

# /etc/pmount.allow
# pmount will allow users to additionally mount all devices that are
# listed here.
/dev/hda1

Laat partities zien

Om de partities op usb sticks of verwisselbare schijf te zien sluit je deze eerst aan.

Om de partitie te zien die al gemount zijn:

mount

Om alle partitie te zien

sudo fdisk -l

Om alle partities te zien per UUID:

ls /dev/disk/by-uuid -alh

of

blkid

fstab Syntax

[device] [mount point] [file_system] [Options] [dump] [fsck order]

device = Fysieke locatie

/dev/hdxy or /dev/sdxy.

Dus hda1 is de eerste partitie op de master (eerste) harde schijf.

Opmerking: zip schijven zijn altijd genummerd met "4". Voorbeeld: USB Zip = /dev/sda4

Opmerking: Je kan ook een partitie identificeren met udev, volume label, of uuid. Voor usb apparaten is het gebruik van een label of uuid voor fstab heel nuttig omdat het device (/dev/sdxy) kan wisselen. De toekenning van het device is afhankelijk van de volgorde van aansluiten en de gebruikte usb poort.

Toon apparaten

Sluit eerst alle usb apparaten aan om alle apparaten te tonen (Ze moeten niet gemount zijn)

per volume label:

ls /dev/disk/by-label -lah

per id:

ls /dev/disk/by-id -lah

per uuid:

ls /dev/disk/by-uuid -lah

Of

blkid

Opmerking: een volume label is het gemakkelijkste omdat je een label kan instellen dat makkelijk leesbaar is.

fstab apparaten formaat

Het formaat dat je in plaats van de device naam kan gebruiken in fstab is:

LABEL=<label> (<label> is het volume label naam, bv "data")

UUID=<uuid>(<uuid> is een hexadecimale notatie, bv fab05680-eb08-4420-959a-ff915cdfcb44).

Zoals eerder al vermeld heeft het gebruik van volume labels de voorkeur bij verwisselbare schijven.

Mount Point

Dit is waar de partitie is gemount bijv. (/mnt/hda1) Je kan eigenlijk elke naam gebruiken die je wil. Normaal gezien gebruik je

Voorbeelden

 1. /mnt/windows
 2. /mnt/data
 3. /media/usb

Hoe een mount point maken

sudo mkdir /media/usb

Bestandssystemen

Linux

Linux bestandssystemen (file systems): ext2, ext3, jfs, reiserfs, reiser4, xfs

Windows

Windows bestandssystemen:

CD/DVD

CD/DVD/iso: iso9660

Om een iso bestand te mounten (*.iso is niet een CD/DVD)

sudo mount -t iso9660 -o ro,loop=/dev/loop0 <ISO_File> <Mount_Point>

fstab regel voor iso

<ISO_File> <Mount_Point> iso9660 ro,loop,auto 0 0

Voorbeeld

/home/user_name/image.iso  /mnt/iso  iso9660  ro,loop,auto  0  0

Netwerk file systems

nfs

voorbeeld:

server:/shared_directory /mnt/nfs nfs <options> 0 0

Meer geavanceerde informatie over nfs nfs Easy Way

Samba

Ook bekend als smb of cifs (Windows) Voorbeeld:

//win_box/shared_folder /mnt/samba smbfs rw,credentials=/home/user_name/winbox-credentials.txt 0 0

automount smb

Gebruik deze opties in fstab:

username=share,password=

Meer gedetailleerde informatie over samba En dit topic op het Engelstalige Ubuntu forum.

auto

Het filesystem type (ext3, iso9660, etc) is automatisch gedetecteerd. Normaal werkt dit. Dit wordt veel gebruikt voor verwijderbare media (CD/DVD, diskette stations, of USB/Flash) want de file system kan variƫren op deze media.

Options

defaults = rw, suid, dev, exec, auto, nouser, en async

VFAT/NTFS

Je kan umask gebruiken om permissies in te stellen als je de standaard permissies wil wijzigen. De syntaxis is "odd". Om een permissie van 777 in te stellen gebruik je umask=000 en om een permissie van 700 in te stellen gebruik je umask=077

o = stelt de eigenaar in. Syntaxis: je mag gebruikersnaam en gebruikers ID # gebruiken. g= stelt groep eigendom van het mount point in. Gebruik opnieuw groep_naam en GID #.

Linux

Linux' eigen file systems gebruiken defaults of users. Om de eigenaar en permissies te veranderen moet je de partitie mounten, daarna kan je chown en chmod gebruiken.

Waarschuwing voor sync en flash http://readlist.com/lists/vger.kernel.org/linux-kernel/22/111748.html

Extra opties

Van linuxquestions

Dump

Het dump veld zegt of het backup programma dump het bestand systeem moet backuppen. Dump is verouderd en wordt niet veel meer gebruikt.

Fsck volgorde

Fsck volgorde verteld fsck in welke volgorde hij de file systems moet nakijken.

Kijk ook naar Tuning the Filesystem Check at Bootup

fstab voorbeelden

/dev/sda14 /mnt/zen ext3 defaults 0 2
/dev/sda1 /media/usb auto user,rw 0 0
LABEL=data /mnt/usr_data ext3 auto,users,rw 0 0
UUID=fab05680-eb08-4420-959a-ff915cdfcb44 /media/flash vfat user,rw 0 0 /dev/disk/by-id/usb-IOMEGA_ZIP_250_059B00301400B0F1-part4 /mnt/zip vfat user,noauto,umask=077 0 0
/dev/hda1 /mnt/windows ntfs auto,ro,users 0 0
/dev/hda1 /mnt/windows ntfs-3g users,auto,uid=1000,gid=100,umask=007 0 0
/dev/sdb4 /media/zip vfat users,noauto,uid=1000,gid=100,umask=007 0 0

Een label instellen

Linux

Hoe het label en de uuid zijn ingesteld hangt af van het file sytem type dat gebruikt wordt. Normaal wordt het ingesteld bij het aanmaken/formateren van het file system. Het file system heeft normaal ook een programma om het later te veranderen. (zoals e2tunfs, xfs_admin,reiserfstune,etc)

Ext2/3

Mke2fs/e2label/tune2fs:

Opmerking: voor ext2 of ext3 file systems

Waarschuwing: mke2fs zal de partitie formateren en een label instellen op hetzelfde moment. Dit zal alle data op de partitie verwijderen. Gebruik e2label of tune2fs om een label in te stellen zonder te formateren.

Voorbeeld: 1. maak een label aan (3 mogelijke oplossingen):

mke2fs -L <label> <dev>
e2label <dev> <label>
tune2fs -L <label> <dev>

voorbeelden:

mke2fs -L data /dev/hda3
e2label /dev/hda3 data
tune2fs -L data /dev/hda3

2. maak een mount point aan:

sudo mkdir /media/data

3. Voeg een lijn toe aan /etc/fstab

LABEL=data /media/data ext3 defaults 0 0

4. mount:

sudo mount LABEL=data

ReiserFS

Gebruik reiserfstune

reiserfstune --l <label> <device>

JFS

Gebruik jfs_tune:

jfs_tune -L <Label> <device>

Om het label te zien:

jfs_tune -l <device>

XFS

Gebruik xfs_admin:

xfs_admin -L <Label> <device>

Om het label te zien:

xfs_admin -l <device>

FAT (Windows partities)

Gebruik mtools om een FAT partitie een label te geven:

1. Installeer mtools:

sudo apt-get install mtools

2. Kopieer het mtools configuratiebestand naar ~:

cp /etc/mtools.conf ~/.mtoolsrc

Opmerking: ~ is een verkorte notatie voor /home/user_name.

3. Mount je usb/flash schijf.

4. Wijzig ~/.mtoolsrc

gedit ~/.mtoolsrc

5. Voeg deze lijn toe aan het einde van ~/.mtoolsrc

drive i: file="<device>"
mtools_skip_check=1

<device> is het device toegewezen aan je USB/Flash schijf (bv sda1,sdb1,..).

Opmerking je kan dit doen vanuit de command line:

echo 'drive i: file="<device>"' >> ~/.mtoolsrc
echo mtools_skip_check=1 >> ~/.mtoolsrc

Je moet ~/.mtoolsrc wijziggen voor elk nieuw apparaat.

Voorbeeld: = drive i: file="/dev/sda1"

6. Verander naar drive i:

mcd i:

7. Kijk het label na

mlabel -s i:
8. Verander het huidige label:
Opmerking: sommige gebruikers hebben gemerkt dat de -s optie niet werkt dus is er een tweede optie gegeven.
{{{
sudo mlabel -s i:DATA
sudo mlabel i:DATA

Opmerking: mlabel gebruikt allemaal hoofdletters.

9. Voeg een lijn toe aan fstab:

LABEL=DATA <mount_point> vfat defaults 0 0

10. Je kan dan het usb apparaat mounten met:

mount LABEL=DATA

NTFS (Windows partities)

Gebruikt ntfsprogs:

1. installeer ntfsprogs:

sudo apt-get install ntfsprogs

2. Laat label zien:

ntfslabel <device>

3. Wijzig label:

ntfslabel <label> <device>

Waar:

4. Voeg een lijn toe aan fstab:

LABEL=DATA <mount_point> ntfs-3g defaults 0 0

Opmerking: je kan ook het usb apparaat mounten met:

mount LABEL=<label>

Voorbeelden van fstab opties

FAT

FAT partities zijn gemakkelijk om bestanden te delen tussen Windows en Linux. Omdat beide besturingssystemen standaard lezen en schrijven ondersteunen zonder extra installatie of configuratie. In dit voorbeeld ga ik /mnt/data gebruiken als mijn mount point.

sudo mkdir /mnt/data

fstab:

LABEL=data /mnt/data vfat <Zie opties beneden> 0 0

Standaard permissies van /mnt/data:

drwxr-xr-x 2 root root

1. fstab opties: defaults

permissies:

drwxr-xr-x 7 root root

Opmerking: alleen root heeft rw permissies.

2. fstab opties: users,noauto,rw mount /mnt/data mount de partitie.

permissies:

drwxr-xr-x 7 bodhi adm

Opmerking: De gebruiker kan het partitie mounten en heeft rw permissies. Opmerking: De eigenaar en de permissies van het mount point zijn veranderd!

3. fstab opties: users,noauto,gid=100,umask=007 mount /mnt/data mount de partitie.

permissies

drwxrwx--- 7 bodhi users

Opmerking: De gebruiker kan de partitie mounten en nu hebben de gebruiker en de gebruikers group rw permissies. Opmerking: De eigenaar en de permissies van het mountpoint zijn veranderd!

Permissies

FAT permissies kunnen ook ingesteld worden met umask, dmask, of fmask Zie in de FAT gedeelte van man mount voor de details.

Linux eigen file systems

In dit voorbeeld ga ik ext3 gebruiken maar het is hetzelfde voor ext2, reiserfs, jfs en xfs.

sudo mkdir /mnt/ext3

fstab: LABEL=ext3 /mnt/ext3 auto <Zie Hier onder> 0 0

1. fstab options defaults mount /mnt/data alleen root kan LABEL=ext3 op /mnt/ext3 mounten sudo mount /mnt/ext3 mount het device

Permissies:

bodhi@Arch:~$ls -l /mnt | grep ext3
drwxr-xr-x 3 bodhi users 1024 2006-11-07 17:26 ext3

Opmerking: De eigenaar is veranderd ! owner=bodhi, group=users, hoewel alleen user en root hebben rw permissies.

2. fstab opties: users,noauto mount /mnt/ext3 mount de partitie

Permissies

bodhi@Arch:~$mount /mnt/ext3/
bodhi@Arch:~$ls -l /mnt | grep ext3
drwxr-xr-x 3 bodhi users 1024 2006-11-07 17:26 ext3

Opmerking: De gebruiker kan het device mounten en heeft rw permissies. Opmerking: Eigenaar blijft bodhi:users Opmerking: ext2 en ext3 nemen geen uid=xxx, gid=xxx, of umask=xxx als opties

Permissies

fstab opties: users,noauto

 1. mount de partitie: mount /mnt/ext3
 2. Stel premissies van het mount point in: chmod 777 /mnt/ext3

De instellingen van eigenaar en permissies blijven ook na un-mount of herstarten.

Voorbeeld

bodhi@Arch:~$chmod 777 /mnt/ext3
bodhi@Arch:~$ls -l /mnt | grep ext3
drwxrwxrwx 3 bodhi users 1024 2006-11-07 17:51 ext3
bodhi@Arch:~$umount /mnt/ext3/
bodhi@Arch:~$ls -l /mnt | grep ext3
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2006-11-07 17:28 ext3
bodhi@Arch:~$mount /mnt/ext3/
bodhi@Arch:~$ls -l /mnt | grep ext3
drwxrwxrwx 3 bodhi users 1024 2006-11-07 17:51 ext3
bodhi@Arch:~$

Opmerking: De permissies herstellen nadat de partitie is unmount.

Opmerking: De permissies blijven rw wanneer de partitie opnieuw gemount wordt.

Opmerking: De gebruiker kan het device mounten en, whth chmod 777 (liever dan 770) the owner, group users, en anderen allemaal hebben ze volledige toegang.CategoryVerouderd


2022-09-08 16:56