• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Samenvattingen van de lessen van de basiscursus Python

Let op: huiswerk mag bij de vorige les komen te staan omdat het hier om een 'boekvorm' gaat.

Inhoud

Les 1: Inleiding

Zie samenvatting van emiel1976 op de pagina van de cursus zelf.

Les 2: Het rekenmachineprogramma

Les 3: Lijsten en de for-loop

Les 4: Dictionaries

Les 5: Functies

Les 6: Modules

Les 7: Objectgeoriënteerd programmeren

Les 8: Galgje

Les 9: Overerving

Les 10: Exceptions

Let op, deze les is gesplitst in twee delen omdat we er zo ongelofelijk veel in hebben gedaan dankzij de live stream op de Jam.

Les 11: Bestanden

Les 12: Tuples en *args, **kwargs

Les 13: Decorators en modules

Les 14: Hoe nu verder?

community/mwanzo/Workshop/BasiscursusPython/Samenvattingen (laatst bewerkt op 2011-05-31 19:11:27 door MartenDeVries)