• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Niet getest voor nieuwste versie: Dit artikel is niet getest voor de nieuwste versie.
Voeg de verschillen in de nieuwe versie toe aan het artikel. Meer info...

Deze pagina is ontwerpdocumentatie en kan fouten bevatten. Indien u fouten opmerkt mag u ze zeker verbeteren, rekening houdende met onze richtlijnen.

Discussieer over dit artikel op het forum.

WordPress

WordPress is populaire open source software voor een eigen blog. Meer Nederlandstalige informatie over WordPress is te lezen op http://nl.wordpress.net/

Er zijn vele aanbieders voor een kant-en-klare WordPress blog waaronder http://nl.wordpress.com/.

Dit artikel gaat over het installeren van het Ubuntu WordPress softwarepakket op een eigen Ubuntu server.

Uitgangspunten

 • Uitgangspunt is een eigen Ubuntu webserver die bijvoorbeeld is geinstalleerd met de volgende terminalopdracht:
 • sudo tasksel install lamp-server
 • * Deze opdracht installeert de benodigde softwarepakketten voor een Apache webserver inclusief php en een MySQL database systeem.

Installeren

 • Installeer het pakket uit de (universe) pakketbron:
 • sudo apt-get install wordpress

Apache configuratie

 • Er zijn meerdere manieren om WordPress op te nemen in de Apache configuratie. Zie bestand /usr/share/doc/wordpress/examples/apache.conf voor meer (Engelstalige) informatie.

 • Een eenvoudige configuratie is mogelijk door de volgende tekst op te nemen in configuratiebestand /etc/apache2/sites-available/default.

  • De tekst kan het beste aan het einde van het bestand worden geplaatst maar wel voor de laatste regel met de tekst </VirtualHost>

 •     Alias /blog /usr/share/wordpress
      <Directory /usr/share/wordpress>
       Options FollowSymLinks
       AllowOverride Limit Options FileInfo
       DirectoryIndex index.php
      </Directory>
 • Door deze configuratie is WordPress beschikbaar als subpagina /blog (bijvoorbeeld: http://mijnubuntuwebsite.nl/blog).

 • Herstart de webserver om de aangepaste configuratie te gebruiken:
 • sudo /etc/init.d/apache2 restart

MySQL database

 • WordPress maakt gebruik van een database voor de opslag van gegevens. Deze database kan gemaakt worden met de volgende opdracht:

 • sudo bash /usr/share/doc/wordpress/examples/setup-mysql -n wordpress <mijnubuntuwebsite.nl>
  • Vervang <mijnubuntuwebsite.nl> door het internetadres van de eigen server.

  • Er zal een database gemaakt worden met de naam wordpress en een configuratie bestand /etc/wordpress/config-<mijnubuntuwebsite.nl>.php.

Nederlandstalig

 • (i) Deze stap is optioneel en kan ook op een later moment na afronding van het installeren.

 • Voeg de volgende regel toe aan het configuratiebestand in de map /etc/wordpress. (bijvoolbeeld: /etc/wordpress/config-mijnubuntuwebsite.nl.php):

 • define('WPLANG', 'nl');
 • De WordPress pagina's zijn nu in Nederlandstalig.

Installatie afronden

 • Ga naar de pagina van de blog (dus bijvoorbeeld: http://mijnubuntuwebsite.nl/blog) om de installatie af te ronden.

 • welkom.png

 • Vul de informatie in en druk op WordPress installeren.

 • gelukt.png

Meer informatie

Dit artikel behandeld de bijzonderheden voor de installatie van het Ubuntu WordPress pakket. Meer informatie over WordPress is te vinden op de nl.wordpress site:

Voor een WordPress blog zonder eigen server:

Info (!) Een WordPress blog kan misbruikt worden door spammers. Tip: Installeer de Akismet plug-in Blogbeheer → Plugins om dit tegen te houden.


CategoryNetwerkenEnServers

community/WordPress (laatst bewerkt op 2016-02-28 12:39:54 door testcees)