• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

VirtualBox momentopname

Met een momentopname (Engels: snapshot) kan de situatie van de virtuele computer worden "bevroren".

Na het maken van een momentopname kan verder worden gewerkt met de gast computer maar kan snel naar deze momentopname worden teruggegaan.

Door een momentopname te maken komt er als het ware een laag over de (virtuele) machine heen. Vergelijk deze laag met een stuk "overtrekpapier". Doorheen het "overtrekpapier" is nog steeds de originele machine te zien maar wijzigingen worden op het "overtrekpapier" geschreven.

  • Info (!) Momentopnames zijn zeer geschikt voor het experimenteren met de installatie van nieuwe software. Is de installatie niet naar wens kan naar de momentopname worden teruggegaan.

Een momentopname kan gemaakt worden door op het fotocamera icoon te klikken:

  • momentopname.png

Er zal gevraagd worden de momentopname een naam en eventueel omschrijving te geven:

  • maakmomentopname.png

Ook van een gestarte gast computer kan een momentopname worden gemaakt via het menu Machine → Maak een momentopname... of via de toestcombinatie Host+s (Host is standaard de rechter Ctrl toets).

Om terug te gaan naar een momentopname moet deze geselecteerd worden en op het icoon rechts van het fotocamera icoon worden geklikt:

  • momentterug.png

  • De huidige status wordt (weer) gelijk aan de status van de momentopname.
  • Als een momentopname wordt gewist worden de wijzigingen aangebracht op de (virtuele) schijf of een andere momentopname. Dit kan enige tijd duren!

  • Standaard worden momentopnames geplaatst in een submap van de (verborgen) map ~/.Virtualbox/Machines/.


CC-BY-SA

CategoryOverig

community/VirtualBoxSnapshot (laatst bewerkt op 2011-08-01 20:40:59 door testcees)