• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

VirtualBox netwerk

In de Eigenschappen van de gast computer kan een netwerk aansluiting worden geconfigureerd.

 • kiesnetwerk.png

 • Niet aangesloten.
 • NAT: De netwerkverbinding loopt via het besturingssysteem van de gastheer computer. De netwerk adapter wordt automatisch geconfigureerd door VirtualBox. De gast computer is niet direct te benaderen via het netwerk. Al het netwerkverkeer loopt via het besturingssysteem van de gastheer computer. Dit is de standaard instelling.

 • Netwerk bridge adapter: De netwerkadapter van de gastheer computer wordt gedeeld. De gast computer heeft een eigen ip-adres op het netwerk. Dit is een gangbare instelling als de gast computer als netwerkserver (ssh, http, enz. ) gebruikt wordt.
 • Intern netwerk: Vergelijkbaar met de vorige optie, een Netwerk bridge adapter maar de toegang is beperkt tot andere virtuele computers. Andere computers kunnen geen verbinding maken met het gast systeem. Dit heeft voordelen voor beveiliging en netwerksnelheid.
 • Host-only adapter: Er wordt gebruik gemaakt van een virtuele netwerk aansluitingen met de gastheer computer en eventueel andere gast computers.

Gedeelde mappen

 • Info (!) Vervang in onderstaande voorbeelden "naam" door de eigen gebruikersnaam.

Mappen van de andere computers kunnen gedeeld worden via het netwerk. VirtualBox heeft een eigen manier voor het delen van mappen tussen gastheer- en gast computer. Selecteer hiervoor de gastcomputer in het beginmenu en kies Instellingen. Ga naar het blad Gedeelde mappen:

 • gedeeldemap.png

Kies het icoon met het plusje aan de rechterzijde en vul het volgende scherm in om bijvoorbeeld de thuismap van de gebruiker ("naam") te delen.

 • gedeeldemapnaam.png

Info (!) Gedeelde mappen kunnen in een al gestarte gast computer worden ingesteld via Apparaten → Gedeelde mappen...

Ubuntu gast

De netwerkmap wordt na een herstart van de gast gekoppeld aan de map /media/sf_naam_van_de_map.

Om de netwerkmap aan een andere map te koppelen, start een terminalvenster en geef de volgende opdrachten:

mkdir koppelpunt
sudo mount -t vboxsf naam koppelpunt
 • De gedeelde map is nu beschikbaar in de map met de naam koppelpunt

Om de gedeelde map bij een herstart te koppelen kan een regel worden toegevoegd aan bestand /etc/fstab.

 • naam  koppelpunt   vboxsf defaults    0    0

Info (!) In plaats van koppelen via /etc/fstab kan dat ook door een regel op te nemen in /etc/rc.local:

 • mount -t vboxsf naam koppelpunt

Windows gast

In een Windows gast computer gaat u naar de Windows Verkenner → Extra → netwerkverbinding maken. Hier klikt u op “bladeren” en selecteert u de gedeelde map (\\VBOXSVR\naam) en klikt op OK. Nu kunt u de gedeelde map terugvinden in “Mijn Computer”.

Meer informatie


CC-BY-SA

CategoryOverig

community/VirtualBoxNetwerk (laatst bewerkt op 2017-05-13 18:27:06 door testcees)