• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Virtuele gast computer

Start VirtualBox.

 • welkom.png

Maak een nieuwe virtuele computer

Klik op Nieuw om een nieuwe virtuele computer aan te maken.

Geeft de virtuele computer een eigen naam en geef aan welk besturingssysteem geïnstalleerd zal worden.

 • kiesgast.png

 • Afhankelijk van het besturingssysteem kan een versie worden opgegeven.

Vervolgens moet worden aangegeven hoeveel hoofdgeheugen (ook wel intern geheugen genoemd) voor de virtuele computer wordt gereserveerd.

 • kiesgeheugen.png

 • Afhankelijk van de gekozen versie van het besturingssysteem voor de virtuele computer zal VirtualBox een aanbevolen hoeveelheid geheugen voorstellen (schermafbeelding is slechts een voorbeeld).

 • Als de virtuele gast computer is gestart is dit geheugen niet meer beschikbaar voor de gastheer computer.
 • Als er teveel geheugen voor de gast computer wordt ingesteld kan dit vertraging geven voor de gastheer computer (let op: de schuifbalk komt dan in het rode gebied).

Maak hierna een virtuele opstartschijf aan. Voor deze schijf zal een bestand gemaakt worden in het besturingssysteem van de gastheer computer. Afhankelijk van de gekozen versie van het besturingssysteem voor de virtuele computer zal een omvang worden geadviseerd.

 • maakschijf.png

Kies voor een bestaande schijf als eerder een virtuele schijf is gemaakt of maak een nieuwe schijf (bestand) aan:

 • dynamischeschijf.png

 • een dynamisch uit te breiden schijf is vaak een goede keuze. Er zal een klein bestand gemaakt worden om deze schijf op te slaan. De omvang van dit bestand zal groeien met het gebruik van de virtuele schijf.

  • Het bestand voor de virtuele schijf van vaste omvang zal gelijk de maximale omvang krijgen. Dit geeft een kleine snelheidswinst bij het schrijven naar de virtuele schijf maar dit is normaal te verwaarlozen.

  LocatieEnOmvang.png

Geef de virtuele schijf een naam en stel de gewenste omvang in.

Bevestig het vervolgscherm om de virtuele schijf en virtuele computer te maken.

De virtuele computer wordt in het hoofdscherm van VirtualBox aangegeven

 • hoofdscherm.png

Installeren gast computer

Bij de 1e start van de gast computer is nog geen besturingssysteem geïnstalleerd maar kan een besturingssysteem worden geïnstalleerd vanaf een CD of DVD (eventueel diskette) van de gastheer computer.

 • kiesmedia.png

Er kan ook een virtuele CD/DVD speler gebruikt worden in de vorm van een beeldbestand (.iso). Klik op het icoon met het mapje (rechts van de media bron) om een beeldbestanden (.iso) die aanwezig is op de gastheer computer te selecteren.

 • kiesiso.png

  Info (!) Voor het installeren is het dus niet nodig een beeldbestand (.iso) te branden op een echte CD!

  Info (!) Een Ubuntu beeldbestand (.iso) kan worden gedownload.

Ga verder met de installatie van de gast computer.

 • installatie.png

Volg verder de installatieprocedure van de betreffende versie van het gast besturingssysteem.

 • Bedenk dat de virtuele schijf die door de gast computer gebruikt wordt niet de normale schijf van de gastheer computer is.

 • Een (virtuele) CD/DVD speler kan ook worden gekoppeld door te kiezen voor Instellingen → Opslag.

 • instellingen.png

Video Driver

Er is een extra videodriver voor de Ubuntu gast computer. Deze kan worden geïnstalleerd in het tabblad Extra stuurprogramma's van Software & Updates.

 • VB_InnoTekVideo.png

Windows gast

Gebruik een Windows CD om een Windows versie te installeren in VirtualBox.

 • windows.png

  Info <!> Afhankelijk van de Windows versie moet deze tijdens of na de installatie worden geactiveerd.

Gast uitbreidingen

Voor uitgebreider gebruik van de virtuele computer kunnen het beste de gast uitbreidingen (Engels: "guest additions") worden geïnstalleerd in de gast computer.

Deze uitbreidingen bevatten voor verschillende versies van verschillende (gast-)besturingssystemen drivers. Door installatie van deze uitbreidingen is er meer functionaliteit zoals naadloze schermen (Engels: seamless windows), het eenvoudig delen van mappen en bestanden tussen host en gast computer en integratie van de muis.

 • Info (!) Zonder de gast uitbreidingen moet handmatig worden geschakeld tussen de gastheer en gast computer. Standaard gebruikt VirtualBox de rechter-Ctrl toets om de gast computer te verlaten.

Gast uitbreidingen Ubuntu

Om de gast uitbreidingen te installeren gebruikt VirtualBox een virtuele CD. Deze CD kan geladen worden door te kiezen in het menu voor Apparaten → Gast uitbreidingen installeren...

Is de beeldbestand (.iso) met de gast uitbreidingen niet aanwezig dan kan deze nu worden gedownload.

 • uitbreidingdownloaden.png

Bevestig het openen met het Autorun dialoogvenster

 • vboxauto.png

 • het versienummer op de schermafbeelding is een voorbeeld, gebruik het versienummer van uw eigen installatie.
 • vboxauto2.png

Er wordt gevraagd om uw (beheerder van het gastsysteem) wachtwoord om de drivers te installeren.

 • het gastsysteem moet worden herstart om de nieuwe drivers te gebruiken.
 • pakket "build-essential" is nodig om de gastuitbreiding te installeren. Als dit pakket niet aanwezig is (bijvoorbeeld in Lubuntu) moet dit vooraf worden geïnstalleerd:
 • sudo apt install build-essential

Gast uitbreidingen Windows

Voor de installatie onder Windows klikt u op Apparaten → Gast uitbreidingen installeren....

Nu verschijnt er de “VirtualBox Guest Additions Setup Wizard”. Als dit niet verschijnt kunt u naar “Mijn Computer” navigeren en dubbelklikken op het “VirtualBox Guest Additions” CD icoon. Na de installatie kan het nodig zijn om de Windows gastcomputer te herstarten.

 • gastwizard.png

Meer informatie


CC-BY-SA

CategoryOverig

community/VirtualBoxGast (laatst bewerkt op 2017-03-22 10:49:31 door testcees)