• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages
Verschillen tussen versies 73 en 75 (omvat 2 versies)
Versie 73 sinds 2010-04-24 09:07:13
Grootte: 18850
Auteur: PetervSchie
Commentaar:
Versie 75 sinds 2010-04-24 09:23:26
Grootte: 18875
Auteur: PetervSchie
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 214: Regel 214:
== USB-ondersteuning ==
Let op!!
Volg deze instructies niet op voor Lucic (10.04)! U maakt kans dat u uw systeem niet meer kunt opstarten.
De USB ondersteuning zit waarschijnlijk al in Lucid ingebouwd. 
== USB-ondersteuning ==  {{{#!wiki important
Let op! Volg deze instructies niet op voor Lucid (10.04)! U maakt kans dat u uw systeem niet meer kunt opstarten.
De USB ondersteuning zit waarschijnlijk al in Lucid ingebouwd.
}}}

Deze pagina bevat verouderde informatie.
Indien u fouten opmerkt mag u ze zeker verbeteren, rekening houdende met onze richtlijnen.

Discussieer over dit artikel in het forum.

VirtualBox

VirtualBox is een programma waarbij u de mogelijkheid hebt om andere besturingssystemen te virtualiseren binnen het geïnstalleerde besturingssysteem. De systeemvereisten zijn, afhankelijk welk OS u wil virtualiseren, minimaal 512MB RAM. Dit zal waarschijnlijk meer zijn omdat het geheugen wat u ter beschikking stelt aan de Virtuele Machine (in gebruik) niet beschikbaar is voor uw eigen besturingssysteem, dus hier geldt: hoe meer, hoe beter.

De gangbare benaming voor het besturingssysteem waarin VirtualBox is geïnstalleerd wordt host genoemd, en de virtuele machine dat hierin draait guest.

Installatie

U kunt VirtualBox op twee manieren installeren: via de Ubuntu pakketbronnen of via de website van virtualbox.org. Het verschil tussen beide is hoofdzakelijk dat de gesloten versie (niet-OSE) betere USB-ondersteuning biedt.

Na de installatie kunt u het programma, afhankelijk van de installatiemethode, terugvinden onder: Toepassingen → Systeemgereedschappen of onder Toepassingen → Hulpmiddelen.

Installeren via de pakketbronnen (OSE)

Deze versie van VirtualBox is de Open Source Edition (OSE) en is uitgebracht onder de GNU General Public Licence V2.

Het kan voorkomen dat na een kernelupdate er nog geen VirtualBox modules beschikbaar zijn in de pakketbronnen. U kunt er dan voor kiezen om op te starten in de vorige kernelversie en de betreffende VirtualBox modules te installeren die bij deze (oudere) kernel horen. Telkens u VirtualBox wil draaien zult u dan ook met deze kernelversie moeten opstarten.

Ubuntu 8.04 LTS 'Hardy'

Indien u Virtualbox wilt installeren in Hardy via synaptic moet u eerst weten welke kernel u nu gebruikt. Dat kan met het volgende commando:

Toepassingen → Hulpmiddelen → Terminalvenster

uname -a

Wanneer u nu op Enter drukt ziet u welke kernel u gebruikt. Eerst wordt de kernelversie weergegeven (bijv. 2.6.24-22) en daarna het type (bijv. generic)

Systeem → Beheer → Synaptic Pakketbeheer

Zoekterm : virtualbox

Aanvinken:

 • virtualbox-ose
 • virtualbox-ose-guest-modules-(kernelversie)-(kerneltype)
 • virtualbox-ose-modules-(kerneltype)
 • virtualbox-ose-modules-(kernelversie)-(kerneltype)

Druk nu op toepassen en nogmaals op toepassen.

Intrepid

Systeem → Beheer → Synaptic Pakketbeheer

Zoekterm : virtualbox

Aanvinken :

 • virtualbox-ose
 • virtualbox-ose-source

Druk nu op toepassen en nogmaals op toepassen.

Installeren via de website van VirtualBox (niet-OSE)

U gaat naar http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads en kiest daar het bestand dat voor uw computer geschikt is.Wanneer u het bestand aanklikt, kiest u dan voor “opslaan”. U gaat hierna naar het bestand dat u net heeft gedownload en dubbelklikt hierop. Er wordt nu gevraagd of u het pakket wil installeren. Tijdens het installeren moet u op het driehoekje klikken bij “terminalvenster” (bij het voortgangsbalkje) want dan pas krijgt u een of meerdere vensters te zien i.v.m. de configuratie van virtualbox. U kunt hier gewoon mee akkoord gaan en op volgende klikken. Dan pas zal de installatie voortgaan.

configureren.png

licentie en registratie

Bij installatie van de niet-ose versie ( installatie via virtualbox.org) dient u nog akkoord te gaan met de licentie-overeenkomst en dient u zich te registreren. Bij de licentie-overeenkomst dient u eerst helemaal naar beneden te scrollen voordat u op de “I Agree” knop kunt drukken

Uzelf toevoegen aan groep vboxusers

Om gebruik te maken van virtualbox dient u zichzelf toe te voegen aan de groep vboxusers. Dat doet u als volgt:

Ga naar: Systeem – Beheer – Gebruikers en Groepen

Druk op de knop “ontgrendelen” en vul uw wachtwoord in. Selecteer uw naam en kies voor “groepen beheren”. Dan selecteert u de groep “vboxusers” en klik op “Eigenschappen”. Nu plaatst u een vinkje bij uw naam. Klik op “OK” en sluit de vensters.Om deze veranderingen door te voeren moet u zich even uitloggen en weer inloggen.

 • U kunt dit ook doen via de terminal:

(Na het "sudo" commando wordt om uw wachtwoord gevraagd, waarbij u niet ziet dat u dit invult, dat hoort zo.)

sudo gpasswd -a peter vboxusers

waarbij u natuurlijk “peter” vervangt door uw eigen gebruikersnaam. Ook hierbij dient u zich weer uit- en weer in te loggen om de veranderingen door te voeren.

Virtuele Machine installeren in VirtualBox

U vindt VirtualBox na installatie terug onder Toepassingen – Systeemgereedschappen. Wanneer u op Virtualbox klikt opent zich het welkom-venster van Virtualbox.

welkomvenster.png

Voorbereiding

Op het welkomvenster klikt u op “New” en er opent zich een wizard. Deze wizard begeleidt u door de stappen die nodig zijn om een nieuwe virtuele machine te creëren voor Virtualbox. U klikt hierbij op “Volgende”. In dit scherm geeft u een naam aan de virtuele machine en selecteer in het drop-down menu het type besturingssysteem dat u op deze virtuele machine wil installeren. In het voorbeeld ziet u dat er gekozen is voor opensuse 11.

naam en type.png

klik nu op “Volgende”

In het venster wat nu verschijnt kunt u aangeven hoeveel RAM geheugen moet worden toebedeeld aan de nieuwe VM. Dit is al automatisch aangegeven n.a.v. wat u eerder hebt opgegeven bij het type besturingssysteem. Afhankelijk van wat u zelf heeft op uw computer en wat u wilt doen met de nieuwe virtuele machine kunt u dit zo laten of verhogen.

Hou er wel rekening mee, dat zolang de virtuele machine draait, het geheugen dat u aan uw VM toekent, niet beschikbaar is voor uw eigen besturingssysteem!

memorysize.png

klik nu op “Volgende”

Nu kunt u een nieuwe virtuele harde schijf aanmaken. Bij “Boot Hard Disk” klikt u op “New”

virtualharddisk.png

Er verschijnt nu weer een wizard, de “create new virtual disk wizard”. Klik hierbij op “Volgende”.

Nu kunt u een keuze maken welk type “virtual hard disk image” u wil creëren. Kies hier voor “Dynamically expanding image”.

virtualdiskimagetype.png

klik op “Volgende” Nu krijgt u een scherm te zien waar de eerdere opgegeven instellingen te zien zijn. Verander niets en klik achtereenvolgend op “Volgende” en dan op “Voltooien”.

Dan krijgt u het volgend venster te zien:

bootharddisk.png

U klikt op “Volgende” en daarna op “Voltooien”.

Instellingen

Om uw virtuele machine te kunnen laten opstarten, moet er eerst nog wat worden ingesteld.

settings.png

Klik op “Settings” en het menu wordt geopend. Ga naar CD/DVD-ROM en plaats een vinkje bij “Mount CD/DVD Drive”. Wel even controleren of het juiste apparaat wordt weergegeven.

mountcdrom.png

Ook is het mogelijk om, in plaats van cd, te booten van een .iso-bestand van uw harde schijf. Dan selecteert u “ISO Image File” (i.p.v. “Host CD/DVD drive”). Het vinkje bij “Mount CD/DVD Drive” blijft staan. Door op het mapje rechts te klikken verschijnt er een nieuw venster: de “Virtual Disk manager”. Door nu op “Add” te klikken kunt u door uw mappen bladeren en het .iso-bestand selecteren.

Bij installatie dmv iso-bestand van de harde schijf moet na de installatie nog wel de verwijzing naar het iso-bestand worden weggehaald via Settings → CD/DVD ROM door nu het puntje te zetten bij Host CD/DVD Drive.

Nu kunt u de verschillende opties nalopen en er eventueel wat wijzigen, zoals USB-ondersteuning (alleen niet-OSE) en onder Audio “enable Audio” aanvinken met als Host Audio Driver “Alsa” of “Pulseaudio”.

Installeren

Om nu daadwerkelijk de Virtuele Machine te installeren selecteert u deze links en klikt u op “Start” (zie screenshot).

GuestAdditions

Het is aanbevolen om de GuestAdditions te installeren voor een betere integratie tussen uw besturingssysteem en de virtuele machine, zoals de configuratie van het beeldscherm (fullscreen), het mogelijk maken van gedeelde folders en ook de integratie van de muis. Deze zit dan niet meer “gevangen” in de Virtuele Machine en hoeft u niet meer te “switchen” tussen host en guest (via de Host-key, meestal de rechter CTRl-toets).

Linux

Om de GuestAdditions in Linux te installeren klikt u op “Devices” en daarna op “Install Guest Additions”. Dan ziet u een gemounte Disk Image op uw bureaublad. Wanneer dit wordt geopend ziet u het volgende:

cdrom0.png

In dit geval willen wij het bestand “VBoxLinuxAdditions-x86.run” installeren, omdat deze computer op een 32-bit versie draait. Installeren d.m.v. dubbelklikken zal nu nog niet gaan, omdat dit onder “root” moet gebeuren. Hiervoor opent u de terminal en geeft u het volgende commando:

cd /media/cdrom0

En dan:

sudo bash ./VBoxLinuxAdditions-x86.run 

In Ubuntu kunt u dit ook grafisch doen d.m.v. gksudo nautilus . U gaat dan naar de map /media/cdrom0 en dubbelklikt dan op dit bestand. Na installatie van de GuestAdditions is het nodig om te herstarten.

Windows

Voor de installatie onder Windows klikt u op “Devices” en daarna op “Install Guest Additions”. Nu verschijnt er de “VirtualBox Guest Additions Setup Wizard”. Als dit niet verschijnt kunt u naar “Mijn Computer” en dubbelklik op “VirtualBox Guest Additions(D)”. Na de installatie is het nodig om te herstarten.

Gedeelde Folders

Het kan handig zijn om bestanden te delen tussen uw besturingssysteem en de Virtuele Machine. Hiervoor dienen de Guest Additions te zijn geïnstalleerd.

Het beste is om eerst in uw persoonlijke map een gedeelde map aan te maken. De naam van deze map kunt u noemen zoiets als “GedeeldeMap” (zonder aanhalingstekens). Wanneer VirtualBox draait gaat u naar: Devices – Shared Folders

sharedfolders.png

In dit venster “Shared Folders” klikt u op “Machine Folders” en klikt u rechts op het mapje met een groen kruisje. Dan verschijnt het “Add Share” venster. Vul hier het pad naar de gedeelde map in en de naam van de gedeelde map.

addshare.png

klik op OK. Nu ziet u uw gedeelde map onder “Machine Folders”.

Linux

In de Virtuele Machine met Linux (Ubuntu als voorbeeld) zal de gedeelde map moeten worden 'gemount'. Dit doen we in /mnt/share. Eerst moet de map “share' worden aangemaakt in /mnt. Dus gaan we naar de map /mnt (na "sudo" commando uw wachtwoord invullen):

cd /mnt

Dan maakt u de map “share” aan in /mnt :

sudo mkdir share

Nu mounten we de gedeelde map (GedeeldeMap) in deze directory :

sudo mount -t vboxsf GedeeldeMap /mnt/share

Nu heeft u een gedeelde map in zowel uw besturingssysteem (Ubuntu dus) en de Virtuele machine (in dit voorbeeld ook Ubuntu) onder /mnt/share

Windows

Onder Windows (als Virtuele Machine) gaat u naar Windows Verkenner → Extra → netwerkverbinding maken. Hier klikt u op “bladeren” en selecteert u de gedeelde map (\\VBOXSVR\GedeeldeMap)en klikt op OK. Nu kunt u de gedeelde map terugvinden in “Mijn Computer”.

== USB-ondersteuning ==

Let op! Volg deze instructies niet op voor Lucid (10.04)! U maakt kans dat u uw systeem niet meer kunt opstarten. De USB ondersteuning zit waarschijnlijk al in Lucid ingebouwd.

Er zijn verschillende manieren om uw USB-apparaat aan de praat te krijgen. Deze optie is alleen mogelijk met de niet-OSE versie,die u kunt downloaden van http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads

Wees zorgvuldig met USB-apparaten die zijn gemount op uw besturingssysteem. Wanneer u hiermee verbinding maakt in uw Virtuele Machine, dan wordt het apparaat niet goed ontkoppeld en kan verlies van gegevens geven.

Zorg er voor dat uw USB-apparaat is ontkoppeld (maar wel ingeplugd) voor u aan de slag gaat met het betreffende apparaat in de Virtuele machine.

Sinds Gutsy is /proc/bus/usb niet standaard gemount.

manier 1 (eenvoudig)

Dit is de meest eenvoudige manier (Hardy en Intrepid).

Toepassingen → Hulpmiddelen → Terminalvenster:

sudo mount -t usbfs /sys/bus/usb /proc/bus/usb/

Daarna moet u nog iets toevoegen in /etc/fstab om het definitief te maken :

gksudo gedit /etc/fstab

In dit tekstbestand het volgende toevoegen:

#usbfs
none /proc/bus/usb usbfs devgid=46,devmode=664 0 0

Dit opslaan en opnieuw opstarten.

Nu gaat u naar de USB-instellingen, zie: USB settings

manier 2

Vanaf versie 2.0.6 is het niet nodig de volgende lijnen toe te voegen of te wijzigen. Echter /proc/bus/usb moet nog wel worden gemount.

Alleen voor versies t/m 2.0.4 (voor latere versies kunt u dit overslaan)

Volg hierna ook de aanwijzingen in "voor alle versies van VirtualBox"

Voeg de volgende lijnen toe in /etc/init.d/mountdevsubfs.sh Open daarvoor de terminal en tik in:

sudo gedit /etc/init.d/mountdevsubfs.sh

Voer nu uw wachtwoord in.

Intrepid : Voer de volgende lijnen in na : domount devpts "" /dev/pts devpts -onoexec,nosuid,gid=$TTYGRP,mode=$TTYMODE maar voor het }

#
# Magic to make /proc/bus/usb work in virtualbox version < 2.0.6
#
mkdir -p /dev/bus/usb/.usbfs
domount usbfs "" /dev/bus/usb/.usbfs usbfs -obusmode=0700,devmode=0600,listmode=0644
ln -s .usbfs/devices /dev/bus/usb/devices
mount --rbind /dev/bus/usb /proc/bus/usb                        

Voer hierna het script uit:

sudo /etc/init.d/mountdevsubfs.sh start

In Hardy staan de lijnen er al zoals vermeld hierboven, echter met de hekjes (#) voor de laatste 4 lijnen. Deze moet u weghalen, zodat het eruit ziet als hierboven.

Voor alle versies van VirtualBox :

Om de users in de vboxusers groep nog schrijfrechten te geven aan de apparaten in /proc/bus/usb moeten er wat regels worden toegevoegd in /etc/udev/rules.d.

Hardy en Intrepid : In de terminal:

sudo gedit /etc/udev/rules.d/40-basic-permissions.rules

En zorg er voor dat het eruit ziet als dit:

# USB devices (usbfs replacement)
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", MODE="0664", GROUP="vboxusers"
SUBSYSTEM=="usb_device",        MODE="0664", GROUP="vboxusers"                               

Ten slotte herstart de udev device:

sudo /etc/init.d/udev restart

Geef weer uw wachtwoord in en sluit de terminal.

Nu gaat u naar de USB-instellingen, zie: USB settings

USB settings

Nu gaat u naar het beginscherm van VirtualBox.

Onder “Settings” selecteert u “USB” en kunt u aangeven of USB-ondersteuning beschikbaar moet zijn in uw Virtuele Machine. Als dat het geval is kunt u in detail aangeven welke USB-apparaten beschikbaar moeten zijn. Hiervoor klikt u op het groene kruisje rechts. (Zorg dat er wel een usb “ingeplugd” is maar niet gemount!)

usbsettings.png

U ziet dat er nu een filter is gecreëerd. Onder het groene kruisje klikt u het symbooltje aan. Er verschijnt nu een venster om het filter verder in te vullen, of het is al ingevuld. Als er meerdere usb apparaten zijn aangesloten, kunt u via filters duidelijk maken welk usb u wil mounten in uw Virtuele Machine, zelfs bij ogenschijnlijk identieke apparaten, want u kunt ook bijv. het serienummer ingeven als filter.

filter.png

Nu ziet u het volgende:

flash.png

Nu is uw usb-apparaat beschikbaar in uw Virtuele Machine! Ook hierin is het voor een goede werking belangrijk dat u, voordat u de Virtuele Machine afsluit, de usb device eerst ontkoppelt!

Netwerk

Om de virtuele machine met het netwerk te kunnen verbinden, is NAT (Network Adress Translation) de makkelijkste manier. Dit is standaard al ingesteld, net zoals dat “Cable Connected” is ingeschakeld. VirtualBox gebruikt namelijk de netwerkkaart met de driver van de “host” machine. Dus of u nu bedraad of draadloos verbinding hebt met internet, in de virtuele machine wordt dit weergegeven als netverbinding via de kabel.

network.png

Gebruik en tips

Back-up

Voor het maken van een back-up, bijvoorbeeld wanneer u een andere versie van Ubuntu wilt installeren (of een nieuwere versie van VirtualBox), gaat u naar uw persoonlijke map en maakt u de verborgen bestanden zichtbaar met de toetscombinatie CTRL+H. Open nu de map “.VirtualBox” en kopiëer de mappen “Machines”, “VDI” en het bestandje “VirtualBox.xml” naar bijv. een usb-stick. U kunt deze bestanden in de nieuwe installatie dan terugzetten in “.VirtualBox” en zo dus uw al eerder geïnstalleerde Virtuele Machines behouden.

VirtualBox kernel module

Na een kernel-update zal VirtualBox niet goed meer werken. Om de VirtualBox kernel module opnieuw op te zetten kunt u het volgende commando uitvoeren:

sudo /etc/init.d/vboxdrv setup

Na dit commando wordt om uw wachtwoord gevraagd.

Als u het pakket dkms installeert, worden automatisch de kernel-afhankelijke modules opnieuw opgezet. Dit moet dan wel voor een kernelupdate plaatsvinden!

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op:


CategoryOverig

community/VirtualBox (laatst bewerkt op 2015-09-10 17:11:44 door testcees)