• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Brainstorm reorganisatie vertaalteam - aan deze pagina mag iedereen bijdragen

(braindump Kenneth, met aanvullingen van Hannie)

Huidige situatie

Er zijn 3 statussen:

 • Geen: Iedereen kan suggesties doen

 • Aspirant-lid: Suggesties worden bekeken via mentoring, neemt deel aan vergaderingen

 • Lid: Kan vertalingen indienen, goed- of afkeuren, neemt deel aan vergaderingen, wiki beheren, anderen begeleiden

Aspirant-lid kan men worden door te solliciteren waarna men uitgenodigd wordt op een vergadering.
Lid kan men worden als men vertalingen van voldoende kwaliteit levert. Dit wordt door de leden beoordeeld. Momenteel zijn er:

 • 4 personen volwaardig lid: Hannie, Redmar (actief), Kenneth (niet-actief), rob (stand-by)
 • 3 aspirant-leden (actief): Rachid, Keimpe, JanM
 • velen die slechts af en toe vertalen

Het team in deze vorm heeft onvoldoende mensen om alle taken te kunnen verrichten (zie taken onderaan).

Typische situatie voor een nieuwkomer

 1. Bob ziet dat er strings in Ubuntu niet vertaald zijn en merkt dat hij deze kan vertalen via launchpad
 2. Hij dient in LP suggesties in voor de te vertalen strings
 3. Hij merkt dat zijn suggesties niet bekeken worden en ziet dat hij lid moet zijn van het vertaalteam
 4. Hij solliciteert zodat hij lid kan worden in de hoop dat hij nu een bijdrage kan leveren
 5. Hij krijgt status aspirant-lid en krijgt hierbij een aantal verplichtingen:
  1. Wordt geacht de vergaderingen bij te wonen
  2. Er wordt van hem verwacht nogal wat strings te vertalen
 6. Bob houdt dit enkele weken vol maar merkt dat het toch iets te veel werk is. Hij wilde immers alleen een paar strings vertalen uit zijn favoriete programma.
 7. Bob laat ons weten dat hij geen tijd meer heeft om mee te helpen en verlaat het team.

Voorstel Kenneth

Aangezien dit een project is dat moet draaien op vrijwilligerswerk, moeten we ervoor zorgen dat iedereen op een nuttige manier kan bijdragen aan ons team, ongeacht de kennis van de Nederlandse taal.

 • als ze tijd willen investeren in ons, dan wij ook in hen
 • als hun Nederlands heel slecht is, kunnen we hen kleine taakjes geven waarbij het enige wat ze doen, de consistentie van strings nakijken is.
  • bijvoorbeeld strings zoeken waar de gebruiker aangesproken wordt met je
  • OK knoppen die niet vertaald zijn met Ok zoeken.
  • ...

Bestuur

Het is beter om een onderscheid te maken tussen bestuur en vertalers. Het bestuur houdt zich bezig met:

 • Het bepalen van de prioriteit van de verschillende projecten
 • Het onderhouden van relaties met upstream
 • Vergaderen
 • Doelen uitwerken voor het team
 • Bespreken van de verschillende vertalers en hun rechten en plichten toekennen.

Hierdoor kunnen vertalers zich uitsluitend bezig houden met vertalen en het controleren van de consistentie van de strings. Het uitvoeren van de taken die het bestuur hen geeft.

Niveaus

Er moeten echter verschillende 'niveaus' van vertalers zijn. Hoe hoger het niveau van de vertaler, hoe meer rechten en plichten deze vertaler krijgt. Een vertaler kan omhoog gaan in niveau maar ook dalen indien het werk hem te veel wordt. Alleen vertalers van een bepaald niveau kunnen deel uitmaken van het bestuur.

Wat moet er zeker gedaan worden?

 1. Lijst maken van de belangrijkste pakketten.
 2. Mensen die reviewrechten hebben moeten suggesties nakijken.
  1. Tijdens het reviewen moet een lijst gemaakt worden van de mensen die de suggesties maakten: dit zijn potentiële leden.
  2. Er zijn volgens launchpad 512 mensen die meehelpen met het vertalen van Ubuntu naar het Nederlands
 3. Aantal profielen van mogelijke vertalers opstellen. (waarom vertalen mensen Ubuntu)
 4. Aantal kleine taken verzinnen voor beginnende vertalers.

Kenneth

Op 9 mei 2010 09:38 schreef Hannie

> Beste mensen,
> In de bijlage vinden jullie mijn overdenkingen m.b.t. de herstructurering van het vertaalteam.
> Graag zou ik van jullie horen wat jullie ervan vinden.

Voorstel Hannie

Hoe gaan we verder met het vertaalteam? (Braindump Hannie)

Na de braindump van Kenneth wil ook ik mijn gedachten over het vertaalteam opschrijven en aan jullie toesturen.

1. Bestuur

Net als Kenneth vind ik het een goed idee om een soort bestuur op te richten. Dat bestuur zou moeten bestaan uit een voorzitter, een secretaris en een derde lid voor de ondersteuning. Het bestuur zou 1x per maand moeten vergaderen en tussentijds als dat nodig is.

Wat zijn zoal de taken voor het bestuur?

 1. Coördineren en delegeren (voorzitter)
 2. Aanvragen volledige rechten voor aspirantvertalers (voorzitter)
 3. Notuleren van vergaderingen (secretaris)
 4. Communicatie via maillijst met niet-bestuursleden (secretaris)
 5. Vertaalwerk verdelen (ondersteunend lid)
 6. Als mentor van aspirantvertalers fungeren (allen)
 7. Beheer wiki (allen)
 8. Onderhouden Forum subsectie Vertaalteam
 9. Communicatie met andere Ubuntu-afdelingen, zoals documentatieteam/ubuntu-nl.org/Ubuntu Translators, Ubuntu Manual
 10. Contact met upstream-teams

Een aantal van deze taken is al ondergebracht bij leden: Hannie (1, 2, 6, 9 en 10) - Redmar (3, 5, 6, en 8) - Rachid (3, 7, 9)
Sommige van deze taken zijn te omvangrijk voor één persoon. (3, 5, 6, 7, 9 en 10). Er moeten hier meer mensen op gezet worden.
Wie is waartoe bereid bij te springen? UndiFineD (6, 7, 9, 10) --

2. Vertalers

De vertalers zijn eigenlijk de belangrijkste leden van het vertaalteam. In de praktijk blijkt dat nogal wat mensen als vertaalteamlid afhaken. Eén van de oorzaken zou kunnen zijn dat zij alleen willen vertalen en liefst alleen wanneer het hen uitkomt (zie Kenneth's opsomming over Bob).

Ik denk dat het principe van een mentor toewijzen aan een aspirantvertaler gehandhaafd moet blijven. Met name moeten zij er van verzekerd kunnen zijn dat hun suggesties nagekeken worden door de mentor. Wel vind ik dat het niet al te vrijblijvend mag zijn. We moeten er ook van op aan kunnen dat vertalers de hen toebedeelde vertaaltaken uitvoeren. Wel kunnen zij aangeven hoeveel werk zij aankunnen.

3. Vertaaltaken verdelen

Zelf vind ik het heel belangrijk dat het vertaalwerk verdeeld wordt. In het begin, toen ik dit voorstelde, merkte ik wel wat weerstand hier tegen omdat er ook vertalers zijn die liever hap-snap werk doen. Dat is hun goed recht, maar ik ben bang dat het niet werkt. Om toch niet iedereen werk op te leggen vind ik dat we van tevoren aan aspirantvertalers moeten vragen of ze bezwaar hebben tegen het toebedeeld krijgen van vertaaltaken. Kiezen zij voor hap-snap werk, dan is het enige risico daarvan dat hun suggesties niet nagekeken worden.

Tot slot: graag hoor ik jullie mening hierover.

Reactie van Kenneth op braindump Hannie

Hey Hannie,

1) Bestuur
Volledig mee eens, goede opsomming van taken en goede verdeling. Ik zou liefst ondersteunend lid willen zijn. Misschien moet het bestuur ook de relaties met 'upstream' verzorgen

2) Vertalers
Best een onderscheid maken tussen een aantal profielen:

 • Personen die enkel een aantal foutieve strings willen verbeteren of een aantal van hun favoriete programma's willen vertalen
  • indien de programma's beter upstream vertaald worden moeten we hen hierop attent maken

  • indien dit ubuntu programma's zijn, waarvan wij dus upstream zijn, moeten we hun suggesties proberen te controleren
 • Personen die meewerken met ons team om de pakketten te vertalen die wij prioriteit toekennen, deze personen weten welke

pakketten wij belangrijk vinden en als ze willen vertalen richten ze zich op onvertaalde strings in deze pakketten.

 • Personen die intensief meewerken en waaraan per cyclus een aantal pakketten en taken toegewezen wordt door het bestuur.

Het al dan niet hebben van commit toegang hangt meer af van de kwaliteit van het werk, dan van de kwantiteit. We moeten meer mensen commit toegang geven, maar enkel degene waarvan we weten dat hun kwaliteit boven een bepaald niveau zit.

3) Vertaalwerk verdelen
Ik stel voor dat we een lijst maken van pakketten die we zeker vertaald willen hebben. We kunnen dan kijken hoe we deze verdelen. Voor mij krijgen voorrang: Ubuntu manual, Release notes, ubuntu-docs, alle strings die zichtbaar zijn bij een clean install waarvan wij upstream zijn.

Reactie van Redmar op reactie van Kenneth

Hey, ik ben nu ook bijgelezen.

Ziet er goed uit tot nu toe, ik heb ook nog wat puntjes:
1) We moeten duidelijk maken wat upstream vertaald wordt, zodat ook eenmalige vertalers weten wat NIET in Launchpad vertaald moet worden (ik weet dat zelf nog nieteens helemaal, ik zal kijken of ik iets van een lijst kan vinden). Ik neem aan dat we de standaard link die getoond wordt bij nederlandse vertalingen kunnen aanpassen.

2) ALLE suggesties moeten in principe nagekeken worden, ook die van mensen die een keer iets vertalen, en verder niets meer doen (naar aanleiding van Hannie)

3) Dat is nogal wat, alles vertalen wat je in een clean install ziet. Het officiële doel van het vertaalteam is om alleen ubuntu-specifieke strings vertalen. Maar dat blijken er ook een hoop te zijn Wink ;) (naar aanleiding van Kenneth)

Groet Redmar

PS: Waarom doen we dit niet via de Mailinglijst? na deze opmerking van Redmar heeft Hannie het hele verhaal naar de lijst gestuurd. Daar is verder nooit een reactie op gekomen, maar mogelijk is het wel gelezen.

Updates

Hannie (14-12-2010)

Deze gedachtewisselingen heb ik hier geplaatst met de bedoeling dat we erover nadenken. Het vormt een basis voor een beter functioneren van het vertaalteam in de toekomst. Op dit moment hebben wij te weinig mensen om al de wensen te kunnen vervullen, maar ik hoop dat daar verandering in komt.

community/Vertaalteam/organisatieVT (laatst bewerkt op 2010-12-22 14:54:49 door undifined)