• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 84 en 85
Versie 84 sinds 2011-09-29 11:23:06
Grootte: 6274
Auteur: cumulus-007
Commentaar:
Versie 85 sinds 2011-12-06 12:53:27
Grootte: 6277
Auteur: rob
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 5: Regel 5:
In [[http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Vertaalteam/Startersgids-Vertaaltips#AppendixA.3AStandaardvertalingensneltoetsen.28GTK2.0.29|de startersgids]] is nog een lijst met standaardvertalingen van sneltoetsen te vinden. In de [[http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Vertaalteam/Startersgids-Vertaaltips#Appendix_A:_Standaardvertalingen_sneltoetsen_.28GTK_2.0.29|startersgids]] is nog een lijst met standaardvertalingen van sneltoetsen te vinden.

Deze lijst is m.b.v. een script gecreëerd. Iedereen mag hem aanvullen of verbeteren. Als het om een enkel woord gaat, kies dan voor "Bewerken" en voeg het op de juiste plek tussen. Heb je een groot aantal woorden, stuur dan je lijstje naar vertaal@ubuntu-nl.org. Er zal dan voor worden gezorgd dat ze opgenomen worden in deze lijst.

In de startersgids is nog een lijst met standaardvertalingen van sneltoetsen te vinden.

De woordenlijst voor de LoCoDirectory kun je hier vinden.

Engels

Nederlands

Opmerking / Voorbeeld

AC

netstroom

account the

account het

addon

add-on

application

toepassing

ascending

oplopend

assistive technology

assisterende technologie

authenticate

authenticeren

avatar

gebruikersafbeelding

backlight

achtergrondverlichting/backlight

backup (zelfstandig naamwoord)

back-up, reservekopie

battery

accu/accustroom

bookmark (zelfstandig naamwoord)

bladwijzer

bookmarklet

bookmarklet

Een stukje JavaScript als bladwijzer, http://en.wikipedia.org/wiki/Bookmarklet

bootloader

opstartlader

cache

buffergeheugen

case sensitive

hoofdlettergevoelig

check

1. controleren, 2. aanvinken

change

wijziging (znw)

wijzigen (ww)

cloud

cloud

Als in Cloud dienst/Personal cloud

color scheme

kleurenschema

command (zelfstandig naamwoord)

opdracht

commandline

commandoregel, opdrachtregel

commit

doorvoeren

Voor versiebeheer (to commit source code)

conduit

kanaal (afhankelijk van context)

conduit system

informatiekanalen (afhankelijk van context)

configuration program

configuratieprogramma

configuration tools

instelhulpmiddelen

crash (werkwoord)

vastlopen

create

aanmaken

custom

aangepast

daemon

de daemon

database

database

decrypt

ontcijferen (niet: ontsleutelen)

dependency

afhankelijkheid

descending

aflopend

desktop environment

werkomgeving

device

apparaat

dialup connection

inbelverbinding

diff

verschillen

diff for whole tree => Verschillen voor gehele mappenstructuur

directory

map

disable

uitschakelen

display

weergeven

driver

stuurprogramma

drop down menu

keuzemenu

expand/collapse

uitvouwen/opvouwen

zo lijkt Gnome het te hanteren

element

onderdeel

email client

e-mailclient

enable

inschakelen

enable networking

netwerk aanzetten

encoding (voor karakters)

tekenset

encrypt

versleutelen

encryption

versleuteling

engine

meestal engine laten

enter

invoeren

file manager

bestandsbeheer

finished

voltooid

flag

vlag

Een meerkeuze bitje

(to) flag

markeren

Iets 'flaggen' als ...

Free Software

vrije software

frontend

frontend?

get help online

online hulp vragen

global

wereldwijd

hang

vastloper

hibernating

slaapstand

home directory

persoonlijke map

icon

pictogram

image

afbeelding

image (iso etc)

beeldbestand

input system

invoersysteem

installer

installatieprogramma

instant messaging

expresberichten

keyboard

toetsenbord

keyboard layout

toetsenbordindeling

keypress

toetsaanslag

keyword

sleutelwoord

kill

beëindig

launcher

starter

lid

scherm (laptop)

link

koppeling

live bookmarks

livebladwijzers

live CD

live-cd

locale

taalgebied

master password

hoofdwachtwoord

migrate

migreren

monitoring

monitoren

mount

aankoppelen

mount point

koppelpunt

network manager

netwerkbeheer

network monitoring

netwerkobservatie

notification area

mededelingengebied

open source software

opensourcesoftware

operating system

besturingssysteem

padded

aangevuld

passphrase

wachtzin

port number

poortnummer

proprietary

niet-vrij

release notes

uitgave-opmerkingen

remaining

(van tijd) resterend

repository

pakketbron

restricted

beperkt

revert

ongedaan maken

review

beoordeling

root

hoofdmap

run

uitvoeren

screen reader

schermlezer

screenshot

schermafdruk

niet: schermafbeelding

scrollback

het terugscrollen

scrollbar

schuifbalk

search

zoekopdracht (znw)

zoeken (ww)

security device

beveiligingsapparaat

show

tonen

software

software

source code

broncode

speaker

luidspreker

standalone

zelfstandig

suspend button

pauzeerknop

suspending (the system)

pauzestand

tab

tabblad

terminal

terminalvenster

thumb(nail)

miniatuur

toggle

aan/uit of omschakelen

Denk aan een lichtknop die je kunt indrukken; als de lamp aan is, gaat deze hiermee uit en vice versa

tool

hulpmiddel

truncate

afkappen (inkorten)

uncheck

uitvinken

unknown

onbekend

unmount

ontkoppelen

update (werkwoord)

bijwerken

update (zelfstandig naamwoord)

update

upgrade

upgrade?

werkwoord; upgraden, (probeer dingen als ge-upgrade te vermijden door de zin anders op te bouwen)

user interface

gebruikersinterface

web browser

webbrowser

window

venster

Window Manager

wrapper

schil

word wrap

regelafbreking


Start het script met ./script < lijst.

Hierbij de code van het script (quick&dirty):

echo "||'''Engels'''||'''Nederlands'''||"

sort -u $1 | while read line
do
echo $line | awk '{split($0,woord,";");print "||" woord[1] "||" woord[2] "||"}'
done

community/Vertaalteam/Naslag/Woordenlijst (laatst bewerkt op 2018-01-04 09:21:40 door lafeber-dumoleyn)