• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Regels spatiegebruik

Basisregel samenstellingen

Een samenstelling wordt doorgaans in één woord geschreven of met een koppelteken.

Samenstellingen van Engelse woorden

(Bron: http://woordenlijst.org/leidraad/12/1/)
Een in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord:
online, offline, download
Dat geldt ook voor driedelige samenstellingen met twee of drie Engelse woorddelen:
opensourceproject

Uitzonderingen:

  • Bij klinkerbotsing of als een van de delen een initiaalwoord, losse letter, cijfer of symbool is, gebruiken we een koppelteken (e-mail).

Wanneer gebruikt men een koppelteken?

  • (a) als gelijkwaardige delen met elkaar worden gekoppeld (gin-tonic, Dow-Jonesindex)

  • (b) als ze ook in het Engels vaak een koppelteken hebben (up-to-date)

  • (c) als het linkerdeel no of non is (non-profitorganisatie)

  • (d) als het rechterdeel een Engels voorzetselbijwoord is (plug-in, back-upbestand, all-inpakket). Uitzonderingen: pullover, playback

Wat schrijven we los van elkaar?

  • (a) de meeste combinaties van een bezitsvorm, rangtelwoord of bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord (compact disk, low budget)

  • (b) woordgroepen die in het Engels los worden geschreven (world wide web)

  • (c) Engelse drie- of meerdelige functiebenamingen (public relations officer)


Meer informatie over samenstellingen, koppelingen en woordgroepen vind je op:

community/Vertaalteam/Naslag/Spatiegebruik (laatst bewerkt op 2009-12-03 11:16:50 door lafeber-dumoleyn)