• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Conventies

U heeft/wilt/zult/kunt/bent

Het vertaalteam geeft de voorkeur aan:

Vertaling "Get help online"

"Get" kan vertaald worden als o.a. krijgen, verkrijgen, ontvangen of vragen. We hebben besloten om "Get help online" te vertalen als "online hulp vragen" omdat deze constructie minder dwingend klinkt. Het geeft de gebruiker meer het gevoel dat hij de actie zelf in de hand heeft; 'Hulp krijgen' is iets dat je overkomt, of dat anderen voor jou doen; 'hulp vragen' is jouw handeling.

Infinitief

Voorbeeld: Show list
Vertaald: Lijst tonen
Fout: Toon lijst
Gebruik de infinitief, niet de gebiedende wijs.

Typefout/typfout/tikfout

Tikfout krijgt van ons de voorkeur over de twee andere. Typefout is volgens de officiƫle spelling (Groene Boekje) correct, maar typfout wordt aanbevolen door het Witte Boekje. We willen onpartijdig blijven en kiezen dus voor tikfout wat door beide boekjes als correct gezien wordt.

community/Vertaalteam/Naslag/Conventies (laatst bewerkt op 2010-10-01 09:14:06 door lafeber-dumoleyn)