• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Vergadering vertaalteam


Locatie : Op IRC, irc.freenode.net, #ubuntu-nl-meeting.

Datum : De vergadering is op [datum], 20:30-21:30.

Agenda

Vaststellen voorzitter

Vaststellen notulist

1

Notulen vorige vergadering

2

Omschrijving

3

Omschrijving

4

Omschrijving

Eigenaar

5

Omschrijving

Eigenaar

x

Rondvraag

* De eigenaar van een agendapunt is degene die het punt op de agenda heeft gezet.

Toelichting Agendapunten

Hier kan eventueel extra toelichting op een agenda punt gegeven worden mocht dat nodig zijn.

1.

2.

3.

4.

Notulen

Voorzitter

Notulator

Aanwezigen

Conclusies

Notulen vorige vergadering

Deze vergadering

punt

punt

Rondvraag

Actiepunten (TODO)

Wat

Wie

wat

wie

Volgende vergadering

Log

U kunt de log hier vinden.

community/Vertaalteam/MeetingTemplate (laatst bewerkt op 2011-08-10 16:52:53 door rachidbm)