• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Versie 1 sinds 2011-08-02 09:55:43

Bericht wissen

Vergadering vertaalteam


Locatie : Op IRC, irc.freenode.net, #ubuntu-nl-meeting.

Datum : De vergadering is op donderdag 1 september, 20:30-21:30.

Agenda

Agendapunten

#

Omschrijving

Eigenaar*

1

Vaststellen voorzitter

2

Vaststellen notulist

3

Notulen vorige vergadering

4

Omschrijving

Eigenaar

5

Omschrijving

Eigenaar

6

Omschrijving

Eigenaar

7

Omschrijving

Eigenaar

x

Rondvraag

* De eigenaar van een agendapunt is degene die het punt op de agenda heeft gezet. Als deze persoon niet aanwezig is op de meeting vervalt het punt.

Toelichting Agendapunten

Hier kan eventueel extra toelichting op een agenda punt gegeven worden mocht dat nodig zijn.

4.

5.

Notulen

Voorzitter

Notulator

Aanwezigen

Conclusies

Notulen vorige vergadering

4. Nieuwe leden
Martijn is nieuw bij het vertaalteam, Redmar is zijn mentor. Arjan was vandaag niet aanwezig, Hannie zal hem een mailtje sturen om te vragen of hij nog geïnteresseerd is.

5. Vertaling Ubuntu Manual Natty
Nieuws?

6. gnome-user-docs
Update?

7. vertaling pakketbeschrijvingen
Er lijken wat problemen met nightmonkey te zijn, Martijn heeft de developer een mailtje gestuurd.
Nieuws?

8. Lege vertalingen en "Timeout Error" in launchpad
Wordt aangewerkt: https://bugs.launchpad.net/launchpad/+bug/807383

Deze vergadering

4. punt

5. punt

6. punt

7. punt

Rondvraag

Actiepunten (TODO)

Wat

Wie

wat

wie

Volgende vergadering

1 oktober om 20.30

Log

U kunt de log hier vinden.