• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 28 en 29
Versie 28 sinds 2012-01-31 17:36:33
Grootte: 3105
Commentaar:
Versie 29 sinds 2012-02-01 15:32:13
Grootte: 3226
Auteur: Pjotr
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 28: Regel 28:
||<style="border: 0;"> 9 ||<style="border: 0;">'''Mate van keuzevrijheid bij vertalen'''||<style="border: 0;"> Pjotr ||

Vergadering vertaalteam

Publieke aankondiging op de LoCo Directory.


Locatie : Op IRC, irc.freenode.net, #ubuntu-nl-meeting.

Datum : De vergadering is op woensdag 1 februari, 20:00-21:00.

Agenda

Agendapunten

#

Omschrijving

Eigenaar*

1

Vaststellen voorzitter

2

Vaststellen notulist

3

Notulen vorige vergadering

4

Vereenvoudiging VT-vergaderingen

Hannie

5

Discussie vakjargon

Hannie

6

Status vertalingen

Redmar

7

Promotie ingebouwde hulp

Hannie

8

Wat te doen met Transmission

Timo

9

Mate van keuzevrijheid bij vertalen

Pjotr

x

Rondvraag

* De eigenaar van een agendapunt is degene die het punt op de agenda heeft gezet.

Toelichting Agendapunten

Hier kan eventueel extra toelichting op een agenda punt gegeven worden mocht dat nodig zijn.

Notulen

Voorzitter

  • Hannie

Notulator

Aanwezigen

3. Notulen vorige vergadering

Zie de vorige vergadering.

Actiepunten vorige vergadering

Wat

Wie

Conclusies

Notulen vorige vergadering

Deze vergadering

.

.

.

.

Rondvraag

Actiepunten (TODO)

Wat

Wie

wat

wie

Volgende vergadering

donderdag, 1 december om 20.00

Log

U kunt de log hier vinden.

community/Vertaalteam/Agenda/2011-12-01 (laatst bewerkt op 2012-02-01 15:32:13 door Pjotr)