• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 18 en 19
Versie 18 sinds 2011-10-28 09:19:48
Grootte: 2951
Commentaar:
Versie 19 sinds 2011-10-28 11:10:37
Grootte: 2951
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 99: Regel 99:
[[../2011-10-10/Log|U kunt de log hier vinden]]. [[../2011-10-01/Log|U kunt de log hier vinden]].

Vergadering vertaalteam

Publieke aankondiging op de LoCo Directory.


Locatie : Op IRC, irc.freenode.net, #ubuntu-nl-meeting.

Datum : De vergadering is op donderdag 1 december, 20:00-21:00.

Agenda

Agendapunten

#

Omschrijving

Eigenaar*

1

Vaststellen voorzitter

2

Vaststellen notulist

3

Notulen vorige vergadering

x

Rondvraag

* De eigenaar van een agendapunt is degene die het punt op de agenda heeft gezet.

Toelichting Agendapunten

Hier kan eventueel extra toelichting op een agenda punt gegeven worden mocht dat nodig zijn.

Notulen

Voorzitter

  • Hannie

Notulator

Aanwezigen

3. Notulen vorige vergadering

Zie de vorige vergadering.

Actiepunten vorige vergadering

Wat

Wie

Conclusies

Notulen vorige vergadering

Deze vergadering

.

.

.

.

Rondvraag

Actiepunten (TODO)

Wat

Wie

wat

wie

Volgende vergadering

donderdag, 1 december om 20.00

Log

U kunt de log hier vinden.

community/Vertaalteam/Agenda/2011-12-01 (laatst bewerkt op 2012-02-01 15:32:13 door Pjotr)