• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages
Verschillen tussen versies 2 en 3
Versie 2 sinds 2011-07-07 07:03:04
Grootte: 0
Commentaar:
Versie 3 sinds 2011-07-07 17:50:21
Grootte: 2897
Auteur: rachidbm
Commentaar: Kopie van Hannie
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 1: Regel 1:
## page was copied from community/Vertaalteam/Agenda/2011-06-01
<<Include(community/Vertaalteam/TopBar)>>
= Vergadering vertaalteam =
<<TableOfContents(2)>>


## Voeg deze vergadering toe als event op: http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-nl en plak de URL hieronder. Haal de ## weg bij de onderstaande regel en verander de URL
[[http://loco.ubuntu.com/events/team/1063/detail/ | Publieke aankondiging|target="_new"]] ,,geef hier aan of je aanwezig bent,,

<<BR>>
''' Locatie ''':
Op IRC, [[irc://irc.freenode.net/ubuntu-nl-meeting|irc.freenode.net, #ubuntu-nl-meeting]].

''' Datum ''':
De vergadering is op '''15 juli''', '''20:30 - 21:30'''.

= Agenda =

<<Include(../AgendapuntenHeader)>>
||<style="border: 0;"> 1||<style="border: 0; width:99%;">'''Vaststellen voorzitter'''||<style="border: 0;">||
||<style="border: 0;"> 2 ||<style="border: 0; width:99%;">'''Vaststellen notulist'''||<style="border: 0;">||
||<style="border: 0;"> 3 ||<style="border: 0;">'''Notulen vorige vergadering'''||<style="border: 0;"> ||
||<style="border: 0;"> 4 ||<style="border: 0;">'''Nieuwe aanmelding'''||<style="border: 0;"> Hannie||
||<style="border: 0;"> 5 ||<style="border: 0;">'''Vertaling Ubuntu Manual'''||<style="border: 0;"> Hannie ||
||<style="border: 0;"> 6 ||<style="border: 0;">'''Vertaling gnome-user-docs'''||<style="border: 0;"> Hannie ||
||<style="border: 0;"> 7 ||<style="border: 0;">'''Vertaling pakketbeschrijvingen'''||<style="border: 0;"> Hannie ||
##||<style="border: 0;"> 7 ||<style="border: 0;">''''''||<style="border: 0;"> ? ||
||<style="border: 0;"> ||<style="border: 0;">'''Rondvraag'''||<style="border: 0;">||

* ''De eigenaar van een agendapunt is degene die het punt op de agenda heeft gezet. Als deze persoon niet aanwezig is op de meeting vervalt het punt.''


== Toelichting Agendapunten ==
Hier kan eventueel extra toelichting op een agenda punt gegeven worden mocht dat nodig zijn.

=== 3. Notulen vorige vergadering ===
Zie [[community/Vertaalteam/Agenda/2011-05-01#Notulen|de vorige vergadering]].

==== Actiepunten vorige vergadering ====

|| '''Wat''' || '''Wie''' ||
##|| || ||



##=== 4. Vertaling Xubuntu (afgehandeld) ===




= Notulen =

=== Voorzitter ===
## Hannie

=== Notulator ===
## Rachid

=== Aanwezigen ===


== Conclusies ==
## * Hier komen de agendapunten te staan,
##Gevolgd door een conclusie, onderbouwd met {{{citaten uit het log}}}.


=== Notulen vorige vergadering ===

'''!AgendaInclude''' <<BR>>

=== Deze vergadering ===

''' 4. '''<<BR>>

''' 5. ''' <<BR>>


''' x. Rondvraag '''<<BR>>


=== Actiepunten (TODO) ===

|| '''Wat''' || '''Wie''' ||
|| || ||
|| || ||
##|| || ||



== Volgende vergadering ==
##[[ ../2011-07-15 | 15 juli om 20.30]]
##[[ ../2011-08-1 | ?? augustus om 20.30]]
= Log =

[[/Log|U kunt de log hier vinden]].

Vergadering vertaalteam

Publieke aankondiging geef hier aan of je aanwezig bent


Locatie : Op IRC, irc.freenode.net, #ubuntu-nl-meeting.

Datum : De vergadering is op 15 juli, 20:30 - 21:30.

Agenda

Agendapunten

#

Omschrijving

Eigenaar*

1

Vaststellen voorzitter

2

Vaststellen notulist

3

Notulen vorige vergadering

4

Nieuwe aanmelding

Hannie

5

Vertaling Ubuntu Manual

Hannie

6

Vertaling gnome-user-docs

Hannie

7

Vertaling pakketbeschrijvingen

Hannie

Rondvraag

* De eigenaar van een agendapunt is degene die het punt op de agenda heeft gezet. Als deze persoon niet aanwezig is op de meeting vervalt het punt.

Toelichting Agendapunten

Hier kan eventueel extra toelichting op een agenda punt gegeven worden mocht dat nodig zijn.

3. Notulen vorige vergadering

Zie de vorige vergadering.

Actiepunten vorige vergadering

Wat

Wie

Notulen

Voorzitter

Notulator

Aanwezigen

Conclusies

Notulen vorige vergadering

AgendaInclude

Deze vergadering

4.

5.

x. Rondvraag

Actiepunten (TODO)

Wat

Wie

Volgende vergadering

Log

U kunt de log hier vinden.

community/Vertaalteam/Agenda/2011-07-15 (laatst bewerkt op 2011-08-02 10:01:41 door rachidbm)