• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages
Verschillen tussen versies 1 en 9 (omvat 8 versies)
Versie 1 sinds 2011-07-07 06:55:48
Grootte: 7081
Commentaar:
Versie 9 sinds 2011-08-02 09:44:00
Grootte: 4601
Auteur: rachidbm
Commentaar: Volgende vergadering 1 sept.
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 1: Regel 1:
    Ubuntu
        Ubuntu
        Download of bestel
        Partners
    Support
        Community
        Ubuntu NL forum
        Documentatie
        Mail lijst
        IRC chat
        Steunpunten
    Ubuntu NL
        Ubuntu NL
        Ubuntu BE
        Wie is wie?
        Kaart
        Doe mee!
        Gedragscode
    Nieuws
        Prikbord
        Planet ubuntu NL
        Contact

Ubuntu

Omgeleid vanaf pagina "community/Vertaalteam/Agenda/VorigeVergadering"

Bericht wissen

    Inloggen

    Vastliggende pagina
    Informatie
    Bijlage

community/Vertaalteam
 

Vertaalteam
VolgendeMeeting.png Volgende vergadering
VorigeMeeting.png Vorige vergadering
 
## page was copied from community/Vertaalteam/Agenda/2011-06-01
<<Include(community/Vertaalteam/TopBar)>>
= Vergadering vertaalteam =
<<TableOfContents(2)>>
Regel 45: Regel 7:
Naslag.png Naslagwerk
Status.png Statusoverzicht
 
## Voeg deze vergadering toe als event op: http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-nl en plak de URL hieronder. Haal de ## weg bij de onderstaande regel en verander de URL
[[http://loco.ubuntu.com/events/team/1063/detail/ | Publieke aankondiging|target="_new"]] ,,geef hier aan of je aanwezig bent,,

<<BR>>
''' Locatie ''':
Op IRC, [[irc://irc.freenode.net/ubuntu-nl-meeting|irc.freenode.net, #ubuntu-nl-meeting]].

''' Datum ''':
De vergadering is op '''15 juli''', '''20:30 - 21:30'''.

= Agenda =

<<Include(../AgendapuntenHeader)>>
||<style="border: 0;"> 1||<style="border: 0; width:99%;">'''Vaststellen voorzitter'''||<style="border: 0;">||
||<style="border: 0;"> 2 ||<style="border: 0; width:99%;">'''Vaststellen notulist'''||<style="border: 0;">||
||<style="border: 0;"> 3 ||<style="border: 0;">'''Notulen vorige vergadering'''||<style="border: 0;"> ||
||<style="border: 0;"> 4 ||<style="border: 0;">'''Nieuwe aanmelding'''||<style="border: 0;"> Hannie||
||<style="border: 0;"> 5 ||<style="border: 0;">'''Vertaling Ubuntu Manual'''||<style="border: 0;"> Hannie ||
||<style="border: 0;"> 6 ||<style="border: 0;">'''Vertaling gnome-user-docs'''||<style="border: 0;"> Hannie ||
||<style="border: 0;"> 7 ||<style="border: 0;">'''Vertaling pakketbeschrijvingen'''||<style="border: 0;"> Hannie ||
||<style="border: 0;"> 8 ||<style="border: 0;">'''Lege vertalingen in Launchpad'''||<style="border: 0;"> Rachid ||
##||<style="border: 0;"> 7 ||<style="border: 0;">''''''||<style="border: 0;"> ? ||
||<style="border: 0;"> ||<style="border: 0;">'''Rondvraag'''||<style="border: 0;">||

* ''De eigenaar van een agendapunt is degene die het punt op de agenda heeft gezet. Als deze persoon niet aanwezig is op de meeting vervalt het punt.''
Regel 50: Regel 34:
OpenTran.png OpenTran
Launchpad.png Launchpad
 
== Toelichting Agendapunten ==
Hier kan eventueel extra toelichting op een agenda punt gegeven worden mocht dat nodig zijn.

=== 3. Notulen vorige vergadering ===
Zie [[community/Vertaalteam/Agenda/2011-05-01#Notulen|de vorige vergadering]].

==== Actiepunten vorige vergadering ====

|| '''Wat''' || '''Wie''' ||
##|| || ||
Regel 55: Regel 46:
Maverick Meerkat
Nightmonkey.png Nightmonkey
 
Regel 59: Regel 47:
http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Vertaalteam/TopBar?action=edit
Vergadering vertaalteam

Inhoud

    Vergadering vertaalteam
    Agenda
        Toelichting Agendapunten
    Notulen
        Conclusies
        Volgende vergadering
    Log

Publieke aankondiging geef hier aan of je aanwezig bent
##=== 4. Vertaling Xubuntu (afgehandeld) ===
Regel 75: Regel 50:
Locatie : Op IRC, irc.freenode.net, #ubuntu-nl-meeting.
Regel 77: Regel 51:
Datum : De vergadering is op 1 mei, 20:30 - 21:30.
Regel 79: Regel 52:
Agenda = Notulen =
Regel 81: Regel 54:
Agendapunten === Voorzitter ===
 Hannie
Regel 83: Regel 57:
#
 
=== Notulator ===
 Redmar
Regel 86: Regel 60:
Omschrijving
 
=== Aanwezigen ===
 * Hannie
 * Redmar
 * Rachid
 * Martijn
 * Gerhard
Regel 89: Regel 67:
Eigenaar* == Conclusies ==
## * Hier komen de agendapunten te staan,
##Gevolgd door een conclusie, onderbouwd met {{{citaten uit het log}}}.
Regel 91: Regel 71:
1
 
Regel 94: Regel 72:
Vaststellen voorzitter
 
=== Notulen vorige vergadering ===
Regel 97: Regel 74:
2
 
'''!AgendaInclude''' <<BR>>
Regel 100: Regel 76:
Vaststellen notulist
 
=== Deze vergadering ===
Regel 103: Regel 78:
3
 
''' 4. ''' Nieuwe leden<<BR>>
Martijn is nieuw bij het vertaalteam, Redmar is zijn mentor. Arjan was vandaag niet aanwezig, Hannie zal hem een mailtje sturen om te vragen of hij nog geïnteresseerd is.
Regel 106: Regel 81:
Notulen vorige vergadering
 
''' 5. ''' Vertaling Ubuntu Manual Natty<<BR>>
Er wordt nogsteeds aan de manual voor natty gewerkt, en we kunnen pas beginnen met vertalen als alle hoofdstukken af zijn. Hannie zal via de lijst laten weten of er nieuws is.
Regel 109: Regel 84:
4
 
''' 6. gnome-user-docs''' <<BR>>
De standaard documentatie van ubuntu (die je krijgt als je op een leeg bureaublad op F1 drukt). Hannie en Gerhard zullen hier aan werken, en de vertalingen zullen binnenkort voor natty in een update terecht komen.
Regel 112: Regel 87:
Beginners vertaalteam & Mwanzo
 
''' 7. vertaling pakketbeschrijvingen''' <<BR>>
Er lijken wat problemen met nightmonkey te zijn, Martijn heeft de developer een mailtje gestuurd.
Regel 115: Regel 90:
5
 
''' 8. Lege vertalingen en "Timeout Error" in launchpad''' <<BR>>
Zie deze [[https://bugs.launchpad.net/launchpad/+bug/807383|bug]]
Regel 118: Regel 93:
Vertaalrechten Gerhard
 
''' x. Rondvraag '''<<BR>>
 * meetingology, een meeting-bot. Rachid zal dat volgende vergadering uitproberen.
 * Inactieve vertalers: Hannie heeft de 'expiration date' voor alle vertalers ingesteld
 * Het 'meld vertaalfouten hier' topic op het forum. Vanaf nu zal Redmar dit in de gate houden, en ook als de fout bij upstream ligt daar een bug indienen.
 * Linux Mint: Gerhard gebruikt tegenwoordig Linux mint, en zal kijken of hij daar ook kan helpen met vertalen.Hij zal als tussenpersoon voor ons bij de Linux mint vertalers optreden.
Regel 121: Regel 99:
Hannie
Regel 123: Regel 100:
6
 
=== Actiepunten (TODO) ===
Regel 126: Regel 102:
Nieuwe aanmeldingen
 
|| '''Wat''' || '''Wie''' ||
|| Meld vertaalfouten forum bijhouden || Redmar ||
|| Expiration date voor oude vertalers instellen || Hannie ||
|| Contact opnemen met developer nightmonkey || Hannie ||
Regel 129: Regel 107:
Hannie
Regel 131: Regel 108:
7
 
Regel 134: Regel 109:
Wat kunnen we nu vertalen
 
== Volgende vergadering ==
[[ ../2011-09-1 | 1 september om 20.30]]
Regel 137: Regel 112:
Rachid = Log =
Regel 139: Regel 114:
8
 

Ubuntu Manual Natty
 

Hannie

9
 

Les "Vertalen" 11 mei
 

Hannie

10
 

Rondvraag
 

* De eigenaar van een agendapunt is degene die het punt op de agenda heeft gezet. Als deze persoon niet aanwezig is op de meeting vervalt het punt.

Toelichting Agendapunten

Hier kan eventueel extra toelichting op een agenda punt gegeven worden mocht dat nodig zijn.

3. Notulen vorige vergadering

Zie de vorige vergadering.

4. Beginners vertaalteam & Mwanzo

< leoquant> mwanzo als paraplu voor alle beginnende "bijdragers"
< leoquant> het mwanzo team is 24 hours up op IRC...
< leoquant> de infrastructuur is klaar

Aan het eind van vorige vergadering door leoquant geopperd. Nu kunnen we het er wat uitgebreider over hebben.

5.Vertaalrechten Gerhard

6. Nieuwe aanmeldingen

JoGe en Ivo zijn nieuw.

7. Wat kunnen we nu vertalen

Dit is al aangekaart op de mailinglijst. Hieronder korte uitspraken:

Rachid

    Ik hoop dat we een werkwijze vinden dat we een statuspagina krijgen waar je altijd direct kunt zien wat je kunt doen. Dit nodigt ook minder actieve vertalers uit om zonder te veel moeite eens een stukje te vertalen. Ook tijdens de Jam had ik te horen gekregen dat mensen best wel af en toe willen vertalen.

Gerhard

    Linux Mint opnemen in ons werk, Linux Mint komt altijd een paar weken na Ubuntu uit en vraagt opzich niet heel veel werk omdat de meeste pakketen rechtstreeks van Ubuntu komen.

Rob van den Berg

    Misschien kunnen we kijken wat onze favoriete toepassingen zijn en dan kijken of we deze kunnen vertalen, via Launchpad of via de ontwikkelaar.

Redmar

    De standaard documentatie van ubuntu en kubuntu.
    De Ubuntu Manual
    De pakket-omschrijvingen en korte omschrijvingen
    Populairste pakketten in softwarecentrum

Hannie

    Hulpdocumentatie van toepassingen (b.v. Gparted)

    Hannie heeft via de lijsten (Gnome en Ubuntu) een discussie gestart over het nut van vertalen van hulpdocumentatie en stelt voor om via het forum er achter te komen of er veel gebruikers zijn die hiervan gebruik maken.
    Ubuntu Manual
    Hannie zal na de vergadering van het Manual-team (1-5-11 22:00) via de lijst laten weten wat de freezedatum voor Maverick en Natty zal zijn en stelt voor om daarna het vertaalwerk, per hoofdstuk, te verdelen onder de vertalers via de statuspagina.

7. Wat kunnen we nu vertalen

Hannie gaat een workshop geven, zie: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/VertalenInleiding

Notulen

Voorzitter

Hannie

Notulator

Rachid

Aanwezigen

    hannie (150)

    RawChid (84)
    burgerga (65)
    trijntje (46)
    UndiFineD (43)
    gwijde (34)
    leoquant (32)

    JoGe (20)
    meetingology (11)
    cumulus007 (8)
    Cees (1)

Conclusies

Notulen vorige vergadering

AgendaInclude
AgendaInclude makkelijker maken. Hiervoor heb ik in Naslagwerk uitgelegd wat je precies moet doen na een vergadering. Je hoeft nu maar op 3 plekken een minimale wijziging te doen (dit was eerst meer). Zie onderaan de pagina: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Vertaalteam/Naslag/AgendaIncludeUitleg#Agendabijwerken.

Deze vergadering

5. Vertaalrechten Gerhard
Hannie en Rachid willen Gerhard volledige vertaalrechten verlenen. Redmar heeft geen mening. Hij heeft voglens hem geen vertalingen van Gerhard gezien, maar vertrouwt op Hannie en Rachid.

6. Nieuwe aanmeldingen
JoGe heeft zich voorgesteld. Hij is aangemeld als aspirantlid en en Redmar zal contact met hem houden.

7. Wat kunnen we nu vertalen

    Ubuntu Manual

Binnenkort wordt de freezedatum bekend voor de handleiding van Natty, daarna kunnen we gaan vertalen. De hoofdstukken zullen over de vertalers verdeeld worden via een statuspagina.

    De standaard documentatie van ubuntu en kubuntu.

We gaan via het forum een enquête houden. Gerhard stelt voor om Engelse tekst over te nemen met een linkje naar het forum waar ze een verzoek tot vertaling kunnen indienen.

    Populairste pakketten in softwarecentrum

Nightmonkey staat op de statuspagina. Rachid stelt voor om een keer een spurt te doen zodat we in een paar uur een hoop werk kunnen verzetten.

8. Ubuntu Manual Natty
Zie punt 7.

9. Les "Vertalen" 11 mei
Zie: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/VertalenInleiding

< hannie> Hier heb ik even opgesomd wat er zoal behandeld zal worden
< hannie> Ik zie dat er nog geen belangstelling voor is, dus weet ik niet of het door moet gaan

4. Beginners vertaalteam & Mwanzo

De meningen zijn verdeeld en het is nog niet helemaal duidelijk wat er allemaal kan. We willen mwanzo zeker als vast aanspreekpunt op IRC gebruiken. Het zou fijn zijn als alle vertalers standaard #ubuntu-nl-mwanzo joinen wanneer ze IRC opgaan. Verder:

< hannie> Het lijkt mij op z'n minst de moeite van een onderzoek waard over hoe we beter samen kunnen werken

We zullen dit op de mailinglijst verder bespreken.

x. Rondvraag

Actiepunten (TODO)

Wat
 

Wie

Mwanzo verder bespreken
 

Iedereen op de ML

Volgende actie omtrent Ubuntu Manual
 

hannie

Enquête (op forum en ML) of de -docs worden gebruikt
 

Rachid

Volgende vergadering

1 juni om 20.30

Log

U kunt de log hier vinden.

© 2004-2011 Ubuntu Nederland

    Over ons
    Contact
    Hosting door HCC

 
 
 
[[/Log|U kunt de log hier vinden]].

Vergadering vertaalteam

Publieke aankondiging geef hier aan of je aanwezig bent


Locatie : Op IRC, irc.freenode.net, #ubuntu-nl-meeting.

Datum : De vergadering is op 15 juli, 20:30 - 21:30.

Agenda

Agendapunten

#

Omschrijving

Eigenaar*

1

Vaststellen voorzitter

2

Vaststellen notulist

3

Notulen vorige vergadering

4

Nieuwe aanmelding

Hannie

5

Vertaling Ubuntu Manual

Hannie

6

Vertaling gnome-user-docs

Hannie

7

Vertaling pakketbeschrijvingen

Hannie

8

Lege vertalingen in Launchpad

Rachid

Rondvraag

* De eigenaar van een agendapunt is degene die het punt op de agenda heeft gezet. Als deze persoon niet aanwezig is op de meeting vervalt het punt.

Toelichting Agendapunten

Hier kan eventueel extra toelichting op een agenda punt gegeven worden mocht dat nodig zijn.

3. Notulen vorige vergadering

Zie de vorige vergadering.

Actiepunten vorige vergadering

Wat

Wie

Notulen

Voorzitter

 • Hannie

Notulator

 • Redmar

Aanwezigen

 • Hannie
 • Redmar
 • Rachid
 • Martijn
 • Gerhard

Conclusies

Notulen vorige vergadering

AgendaInclude

Deze vergadering

4. Nieuwe leden
Martijn is nieuw bij het vertaalteam, Redmar is zijn mentor. Arjan was vandaag niet aanwezig, Hannie zal hem een mailtje sturen om te vragen of hij nog geïnteresseerd is.

5. Vertaling Ubuntu Manual Natty
Er wordt nogsteeds aan de manual voor natty gewerkt, en we kunnen pas beginnen met vertalen als alle hoofdstukken af zijn. Hannie zal via de lijst laten weten of er nieuws is.

6. gnome-user-docs
De standaard documentatie van ubuntu (die je krijgt als je op een leeg bureaublad op F1 drukt). Hannie en Gerhard zullen hier aan werken, en de vertalingen zullen binnenkort voor natty in een update terecht komen.

7. vertaling pakketbeschrijvingen
Er lijken wat problemen met nightmonkey te zijn, Martijn heeft de developer een mailtje gestuurd.

8. Lege vertalingen en "Timeout Error" in launchpad
Zie deze bug

x. Rondvraag

 • meetingology, een meeting-bot. Rachid zal dat volgende vergadering uitproberen.
 • Inactieve vertalers: Hannie heeft de 'expiration date' voor alle vertalers ingesteld
 • Het 'meld vertaalfouten hier' topic op het forum. Vanaf nu zal Redmar dit in de gate houden, en ook als de fout bij upstream ligt daar een bug indienen.
 • Linux Mint: Gerhard gebruikt tegenwoordig Linux mint, en zal kijken of hij daar ook kan helpen met vertalen.Hij zal als tussenpersoon voor ons bij de Linux mint vertalers optreden.

Actiepunten (TODO)

Wat

Wie

Meld vertaalfouten forum bijhouden

Redmar

Expiration date voor oude vertalers instellen

Hannie

Contact opnemen met developer nightmonkey

Hannie

Volgende vergadering

1 september om 20.30

Log

U kunt de log hier vinden.

community/Vertaalteam/Agenda/2011-07-15 (laatst bewerkt op 2011-08-02 10:01:41 door rachidbm)