• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Niet getest voor nieuwste versie: Dit artikel is niet getest voor de nieuwste versie.
Voeg de verschillen in de nieuwe versie toe aan het artikel. Meer info...

Deze pagina is ontwerpdocumentatie en kan fouten bevatten. Indien u fouten opmerkt mag u ze zeker verbeteren, rekening houdende met onze richtlijnen.

Discussieer over dit artikel in dit forumtopic.

Uw bestanden delen

De bestanden uit de map Openbaar kunnen eenvoudig worden gedeeld met andere Ubuntu computers op het netwerk. Het maakt hiervoor gebruik van WebDav.

 • (i) de gedeelde map is alleen op het netwerk beschikbaar als op de computer met naam en wachtwoord is ingelogd.

Installatie

Installeer de benodigde pakketten (bijvoorbeeld) met een terminalvenster. Ga naar Toepassingen → Hulpmiddelen → Terminalvenster en type de volgende opdracht:

 • sudo apt-get install apache2.2-bin libapache2-mod-dnssd

Instellen

Stel in hoe bestanden op het netwerk gedeeld moeten worden. Ga naar Systeem → Voorkeuren → Uw bestanden delen.

 • voorkeurbestandendelen.png

  Info (!) Vie dit menu kan ook het delen van bestanden via Bluetooth worden ingesteld.

Gebruiken

Ubuntu

Ga op een andere Ubuntu computer naar Locaties → Netwerk:

 • netwerkdelen.png

 • De naam van de gebruiker is in dit voorbeeld naam. Deze naam zal vervangen worden door Uw eigen inlognaam en computernaam.

 • Info <!> Klik geen 2e maal: dit zal de foutmelding Mountpoint Already registered geven.

Er zal een nieuw icoon op het bureaublad worden geplaatst:

 • delenicoon.png

Klik op dit icoon om de gedeelde netwerklocatie te gebruiken. Ook in Nautilus (Locaties → Netwerk) zal een extra icoon geplaatst worden voor de gekoppelde netwerklocatie.

Windows

Info <!> Dit artikel bevat een werkende maar (te) complexe werkwijze. Alleen te gebruiken voor test doeleinden.

 • Dit artikel maakt geen gebruik van mDNS. Het ip-adres en poortnummer moet dus zelf worden bepaald.

 • Het poortnummer is steeds anders maar kan worden bepaald met de opdracht:
 • $ netstat -lp | grep apache 
  (Not all processes could be identified, non-owned process info
   will not be shown, you would have to be root to see it all.)
  tcp    0   0 *:45718         *:*           LISTEN   1784/apache2
 • In dit voorbeeld is "45718" het poortnummer.
 • Dit artikel beschrijft (nog?) niet hoe een wachtwoord kan worden gebruikt.

Windows heeft WebDav software ingebouwd om de gedeelde map met een Windows computer te gebruiken. Ga naar Start → Mijn netwerklocaties. Klik op "Een netwerklokatie toevoegen" linksboven. De Wizard Netwerklocatie toevoegen start.

Selecteer "Andere netwerklocatie kiezen" en klik op Volgende. Vul het ip-adres (of naam) van de Ubuntu computer in. In dit voorbeeld is het adres 192.168.1.2 en het poortnummer 45718:

 • wizardopenbaar.png

Klik op Volgende. Er wordt gevraagd om de netwerklocatie een naam te geven. Er zal een naam met dit icoon worden toegevoegd aan het scherm "Mijn netwerklocaties".

Open de gedeelde map door dubbel op het nieuwe icoon te klikken.

 • lokatie.png

Meer informatie


CategoryNetwerkenEnServers

community/UwBestandenDelen (laatst bewerkt op 2012-06-16 18:59:49 door rachidbm)