• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages
Verschillen tussen versies 35 en 38 (omvat 3 versies)
Versie 35 sinds 2018-03-12 18:56:44
Grootte: 5383
Auteur: testcees
Commentaar: docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10
Versie 38 sinds 2018-11-10 18:22:32
Grootte: 6663
Auteur: testcees
Commentaar: gezamenlijke bestanden in het Windows bestandssysteem
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 5: Regel 5:
 . <<GeschiktVoor("Ubuntu","16.04 LTS")>>  . <<GeschiktVoor("Ubuntu","16.04 LTS,18.04 LTS")>>
Regel 14: Regel 14:
In Ubuntu voor Windows 10 kan: In Linux voor Windows 10 kan:
Regel 20: Regel 20:
Er kan gebruik worden gemaakt van een muis (bijvoorbeeld in Midnight Commander of htop). Er kan gebruik worden gemaakt van een muis (bijvoorbeeld in Midnight Commander).
Regel 23: Regel 23:

=== Powershell ===
Start Windows PowerShell als administrator (rechtermuis → ''run as administrator'') en geef de volgende PowerShell opdracht om Windows sybsysteem voor Linux te installeren:
 . {{{
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
}}}

De computer moet opnieuw worden opgestart.

=== Grafisch ===
Regel 34: Regel 44:
Nu kan de Ubuntu distributie worden gedownload uit de Windows store en geïnstalleerd.
Regel 38: Regel 46:
Link naar de Windows Store: https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh4msv6
Na de installatie van het Windows subsysteem voor Linux kan een Linux distributie worden gedownload uit de Windows store en geïnstalleerd.

Er zijn meerdere linux distributies beschikbaar in de Windows Store waaronder [[https://www.microsoft.com/store/productId/9N9TNGVNDL3Q|Ubuntu 18.04 LTS]]
Regel 62: Regel 73:
Momenteel bevat de Windows Store Ubuntu versie 16.04 LTS Momenteel bevat de Windows Store Ubuntu versie 16.04 LTS ''en'' Ubuntu versie 18.04 LTS
Regel 102: Regel 113:
Linux voor Windows 10 is ontwikkeld voor het gebruik van een Ubuntu terminalvenster, niet voor grafische desktop programma's. Linux voor Windows 10 is primaire ontwikkeld voor het gebruik van een Ubuntu terminalvenster, niet voor grafische desktop programma's.
Regel 124: Regel 135:
=== bestanden wijzigen ===
Linux bestanden staan in de persoonlijke map van de Windows gebruiker onder de verborgen submap !AppData\Local\ maar...

 . /!\ MAAK OF WIJZIG NOOIT LINUX BESTANDEN MET EEN WINDOWS PROGRAMMA!

Dit kan ernstige schade geven aan bestanden - mogelijk moet Ubuntu opnieuw worden geïnstalleerd om dit te herstellen.

Andersom is er ''geen'' probleem, met Ubuntu voor Windows kunnen probleemloos bestanden worden gewijzigd in de Windows omgeving.

Om bestanden zowel met Windows als met Linux te wijzigen moeten deze worden geplaatst in het Windows bestandsysteem (/mnt/c/enz.)

Zie https://blogs.msdn.microsoft.com/commandline/2016/11/17/do-not-change-linux-files-using-windows-apps-and-tools/ (Engelstalig)

In Aanbouw: Dit artikel is nog in aanbouw. Meer info...

Ubuntu voor Windows 10

u-on-w.png

 • Warning /!\ Beschikbaar voor Windows 10 (64-bit)

Algemeen

Het Windows subsysteem voor Linux geeft de mogelijkheid om Ubuntu te installeren in Windows om Linux commandoregel-opdrachten te gebruiken in Windows.

In Linux voor Windows 10 kan:

 • Linux commandoregel-gereedschappen worden gebruikt (zoals grep, sed, awk, enz.)
 • extra software uit de Ubuntu pakketbron worden toegevoegd (sudo apt install [softwarepakket])
 • het Windows bestandssysteem worden gebruikt via koppelingen in /mnt (bijvoorbeeld /mnt/c)
 • direct windowsprogramma's worden gestart (bijvoorbeeld notepad.exe)

Er kan gebruik worden gemaakt van een muis (bijvoorbeeld in Midnight Commander).

Installeren

Powershell

Start Windows PowerShell als administrator (rechtermuis → run as administrator) en geef de volgende PowerShell opdracht om Windows sybsysteem voor Linux te installeren:

 • Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

De computer moet opnieuw worden opgestart.

Grafisch

Kies vanuit het Windows 10 startmenu "Windows-onderdelen in- of uitschakelen"

StartWindowsOnderdelen.png

Selecteer Windows Subsystem for Linux (Beta) en druk op OK

WindowsSubsystemForLinux.PNG

De computer moet opnieuw worden opgestart.

Ubuntu installeren

Na de installatie van het Windows subsysteem voor Linux kan een Linux distributie worden gedownload uit de Windows store en geïnstalleerd.

Er zijn meerdere linux distributies beschikbaar in de Windows Store waaronder Ubuntu 18.04 LTS

Bij de eerste start zal het installatieproces vragen om een gebruikersnaam om een standaard Ubuntu gebruiker aan te maken. Dit staat geheel los van de gebruikersnaam in Windows.

installubuntufromstore.PNG

Starten

Bash in Ubuntu in Windows kan direct vanuit het Windows 10 start menu worden gestart.

BashonUbuntuonWindows.PNG

Of via en opdrachtprompt (cmd):

 • ubuntu.exe

beheer

Voor het beheer van Ubuntu, starten, gebruikersnaam instellen, opschonen, is een Windows (cmd) terminalprogramma: ubuntu.exe

ubuntu.PNG

Versie

Momenteel bevat de Windows Store Ubuntu versie 16.04 LTS en Ubuntu versie 18.04 LTS

Ubuntu16.04.PNG

Gebruiker

Tijdens de installatie kan een standaard gebruiker worden aangemaakt. Sudo kan worden gebruikt voor beheer (root) rechten binnen de Ubuntu omgeving.

 • Tijdens de installatie kan als gebruikersnaam root worden opgegeven. Er is dan geen wachtwoord nodig, ook niet voor het gebruik van sudo.

 • Tenzij je bash uitvoert als (Windows-)Administrator ben je in Ubuntu root maar heb je binnen Windows de rechten van de normale gebruiker.

Oude legacy installatie

De aanbevolen installatie is uit de (grafische) Windows Store.

De oude legacy installatie van Ubuntu voor Windows kan worden geïnstalleerd met een opdrachtprompt (cmd).

Open een opdrachtprompt (cmd) en type:

 • lxrun /install

Nu zal Ubuntu worden gedownload en geïnstalleerd:

installubuntu2.png

 • Als de Nederlandse taal in Windows wordt gebruikt zal het installatieproces vragen of ook Bash in het Nederlands moet worden ingesteld (nl-NL).
 • Bij een automatische installatie (lxrun /install /y) wordt root als gebruikersnaam gebruikt.

Om de oude legacy installatie van Ubuntu voor Windows installatie te wissen vanaf een Windows opdrachtprompt (cmd):

 • lxrun /uninstall /full
 • zonder de optie /full blijft de persoonlijke map (/home) en de standaard gebruikersnaam behouden.
 • de versie uit de (grafische) Windows Store heeft een andere persoonlijke map (/home) dan de oude legacy installatie (C:\Users\<username>\AppData\Local\lxss)

Desktop

Linux voor Windows 10 is primaire ontwikkeld voor het gebruik van een Ubuntu terminalvenster, niet voor grafische desktop programma's.

Om experimenteel (grafische) desktop programma's te gebruiken kan in Windows 10 een X Windows server worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld XcXsrv).

Om een desktop programma te starten moet eerst een DISPLAY=:0 worden ingesteld. Bijvoorbeeld om het programma xterm (sudo apt-get install xterm) te starten:

 • DISPLAY=:0 xterm

Of voeg de regel export DISPLAY=:0.0 toe achteraan bestand ~/.bashrc met de volgende opdracht:

 • echo "export DISPLAY=:0.0" >> ~/.bashrc

Hierna kunnen Grafische desktop programma's (normaal) via de opdrachtregel worden gestart, bijvoorbeeld xterm:

 • xterm

Problemen

bestanden wijzigen

Linux bestanden staan in de persoonlijke map van de Windows gebruiker onder de verborgen submap AppData\Local\ maar...

 • Warning /!\ MAAK OF WIJZIG NOOIT LINUX BESTANDEN MET EEN WINDOWS PROGRAMMA!

Dit kan ernstige schade geven aan bestanden - mogelijk moet Ubuntu opnieuw worden geïnstalleerd om dit te herstellen.

Andersom is er geen probleem, met Ubuntu voor Windows kunnen probleemloos bestanden worden gewijzigd in de Windows omgeving.

Om bestanden zowel met Windows als met Linux te wijzigen moeten deze worden geplaatst in het Windows bestandsysteem (/mnt/c/enz.)

Zie https://blogs.msdn.microsoft.com/commandline/2016/11/17/do-not-change-linux-files-using-windows-apps-and-tools/ (Engelstalig)

console

 • Om Bash te gebruiken moet de verouderde console versie zijn uitgeschakeld. Op een cmd-vensterbalk rechtermuistoets → Eigenschappen → vinkje weghalen bij "Verouderde console gebruiken" (vereist opnieuw starten)

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp:

Engelstalig


CC-BY-SA

CategoryInstallatie

community/UbuntuWindows (laatst bewerkt op 2019-01-05 17:13:26 door testcees)