• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages
Verschillen tussen versies 1 en 37 (omvat 36 versies)
Versie 1 sinds 2016-04-16 08:47:05
Grootte: 1816
Auteur: testcees
Commentaar:
Versie 37 sinds 2018-11-10 09:43:30
Grootte: 6065
Auteur: testcees
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 5: Regel 5:
 . <<GeschiktVoor("Ubuntu","14.04 LTS")>>  . <<GeschiktVoor("Ubuntu","16.04 LTS,18.04 LTS")>>
Regel 9: Regel 9:
 /!\ Ubuntu voor Windows 10 wordt verwacht in de "Anniversary" update (zomer 2016) en is nu beschikbaar in de Windows Preview 14316.  /!\ Beschikbaar voor Windows 10 (64-bit)

== Algemeen ==
Het Windows subsysteem voor Linux geeft de mogelijkheid om Ubuntu te installeren in Windows om Linux commandoregel-opdrachten te gebruiken in Windows.

In Linux voor Windows 10 kan:
 * Linux commandoregel-gereedschappen worden gebruikt (zoals grep, sed, awk, enz.)
 * extra software uit de Ubuntu pakketbron worden toegevoegd (sudo apt install [softwarepakket])
 * het Windows bestandssysteem worden gebruikt via koppelingen in /mnt (bijvoorbeeld /mnt/c)
 * direct windowsprogramma's worden gestart (bijvoorbeeld notepad.exe)

Er kan gebruik worden gemaakt van een muis (bijvoorbeeld in Midnight Commander).
Regel 12: Regel 23:
Het Windows subsysteem voor Linux kan op meerdere manieren worden geïnstalleerd, met !PowerShell of via de grafische interface van Windows 10.

=== Powershell ===
Start Windows PowerShell als administrator (rechtermuis → ''run as administrator'') en geef de volgende !PowerShell opdracht om Windows sybsysteem voor Linux te installeren:
 . {{{
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
}}}

De computer moet opnieuw worden opgestart.

=== Grafisch ===
Regel 23: Regel 45:
Open daarna een opdrachtprompt (cmd) en type: bash
Regel 25: Regel 46:
Na accepteren van de licentie zal Ubuntu uit de Windows Store worden gedownload en geïnstalleerd: === Ubuntu installeren ===
Regel 27: Regel 48:
{{attachment:installubuntu.png}} Na de installatie van het Windows subsysteem voor Linux kan een Linux distributie worden gedownload uit de Windows store en geïnstalleerd.
Regel 29: Regel 50:
Bash in Ubuntu in Windows kan nu direct vanuit het Windows 10 start menu worden gestart. Er zijn meerdere linux distributies beschikbaar in de Windows Store waaronder [[https://www.microsoft.com/store/productId/9N9TNGVNDL3Q|Ubuntu 18.04 LTS]]

Bij de eerste start zal het installatieproces vragen om een gebruikersnaam om een standaard Ubuntu gebruiker aan te maken. Dit staat geheel los van de gebruikersnaam in Windows.

{{attachment:installubuntufromstore.PNG}}


== Starten ==

Bash in Ubuntu in Windows kan direct vanuit het Windows 10 start menu worden gestart.
Regel 33: Regel 63:
Of via en opdrachtprompt (cmd):
 . {{{
ubuntu.exe
}}}

== beheer ==
Voor het beheer van Ubuntu, starten, gebruikersnaam instellen, opschonen, is een Windows (cmd) terminalprogramma: ubuntu.exe

{{attachment:ubuntu.PNG}}
Regel 34: Regel 74:
Momenteel bevat de Windows Store Ubuntu versie 14.04 LTS Momenteel bevat de Windows Store Ubuntu versie 16.04 LTS ''en'' Ubuntu versie 18.04 LTS
Regel 36: Regel 76:
{{attachment:Ubuntu14.04.PNG}} {{attachment:Ubuntu16.04.PNG}}
Regel 39: Regel 79:
Tenzij je Bash uitvoert als Administrator ben je in Ubuntu wel root maar heb je binnen Windows de rechten van de normale gebruiker.
In toekomstige versies kan tijdens de installatie een gebruiker worden aangemaakt en sudo worden gebruikt voor beheer (root) rechten binnen de Ubuntu omgeving.

Tijdens de installatie kan een standaard gebruiker worden aangemaakt. Sudo kan worden gebruikt voor beheer (root) rechten binnen de Ubuntu omgeving.
 
 * Tijdens de installatie kan als gebruikersnaam ''root'' worden opgegeven. Er is dan geen wachtwoord nodig, ook niet voor het gebruik van sudo.

 * Tenzij je bash uitvoert als (Windows-)Administrator ben je in Ubuntu root maar heb je binnen Windows de rechten van de normale gebruiker.

== Oude legacy installatie ==
De aanbevolen installatie is uit de (grafische) Windows Store.

De oude legacy installatie van Ubuntu voor Windows kan worden geïnstalleerd met een opdrachtprompt (cmd).

Open een opdrachtprompt (cmd) en type:
 . {{{
lxrun /install
}}}

Nu zal Ubuntu worden gedownload en geïnstalleerd:

{{attachment:installubuntu2.png}}

 * Als de Nederlandse taal in Windows wordt gebruikt zal het installatieproces vragen of ook Bash in het Nederlands moet worden ingesteld (nl-NL).

 * Bij een automatische installatie (lxrun /install /y) wordt root als gebruikersnaam gebruikt.

Om de oude legacy installatie van Ubuntu voor Windows installatie te wissen vanaf een Windows opdrachtprompt (cmd):
 . {{{
lxrun /uninstall /full
}}}

 * zonder de optie /full blijft de persoonlijke map (/home) en de standaard gebruikersnaam behouden.

 * de versie uit de (grafische) Windows Store heeft een andere persoonlijke map (/home) dan de oude legacy installatie (C:\Users\<username>\!AppData\Local\lxss)

== Desktop ==
Linux voor Windows 10 is primaire ontwikkeld voor het gebruik van een Ubuntu terminalvenster, niet voor grafische desktop programma's.

Om __''experimenteel''__ (grafische) desktop programma's te gebruiken kan in Windows 10 een X Windows server worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld [[https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/|XcXsrv]]).

Om een desktop programma te starten moet eerst een ''DISPLAY=:0'' worden ingesteld. Bijvoorbeeld om het programma xterm (sudo apt-get install xterm) te starten:
 . {{{
DISPLAY=:0 xterm
}}}
Of voeg de regel ''export DISPLAY=:0.0'' toe achteraan bestand ~/.bashrc met de volgende opdracht:
 . {{{
echo "export DISPLAY=:0.0" >> ~/.bashrc
}}}

Hierna kunnen Grafische desktop programma's (normaal) via de opdrachtregel worden gestart, bijvoorbeeld xterm:

 . {{{
xterm
}}}


== Problemen ==

=== console ===
 * Om Bash te gebruiken moet de verouderde console versie zijn uitgeschakeld. Op een cmd-vensterbalk rechtermuistoets → Eigenschappen → vinkje weghalen bij "Verouderde console gebruiken" (vereist opnieuw starten)
Regel 46: Regel 143:
 * https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-ubuntu-on-windows
 * https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10
Regel 47: Regel 146:
 * https://msdn.microsoft.com/commandline/wsl/about
 * https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Subsystem_for_Linux

In Aanbouw: Dit artikel is nog in aanbouw. Meer info...

Ubuntu voor Windows 10

u-on-w.png

 • Warning /!\ Beschikbaar voor Windows 10 (64-bit)

Algemeen

Het Windows subsysteem voor Linux geeft de mogelijkheid om Ubuntu te installeren in Windows om Linux commandoregel-opdrachten te gebruiken in Windows.

In Linux voor Windows 10 kan:

 • Linux commandoregel-gereedschappen worden gebruikt (zoals grep, sed, awk, enz.)
 • extra software uit de Ubuntu pakketbron worden toegevoegd (sudo apt install [softwarepakket])
 • het Windows bestandssysteem worden gebruikt via koppelingen in /mnt (bijvoorbeeld /mnt/c)
 • direct windowsprogramma's worden gestart (bijvoorbeeld notepad.exe)

Er kan gebruik worden gemaakt van een muis (bijvoorbeeld in Midnight Commander).

Installeren

Het Windows subsysteem voor Linux kan op meerdere manieren worden geïnstalleerd, met PowerShell of via de grafische interface van Windows 10.

Powershell

Start Windows PowerShell als administrator (rechtermuis → run as administrator) en geef de volgende PowerShell opdracht om Windows sybsysteem voor Linux te installeren:

 • Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

De computer moet opnieuw worden opgestart.

Grafisch

Kies vanuit het Windows 10 startmenu "Windows-onderdelen in- of uitschakelen"

StartWindowsOnderdelen.png

Selecteer Windows Subsystem for Linux (Beta) en druk op OK

WindowsSubsystemForLinux.PNG

De computer moet opnieuw worden opgestart.

Ubuntu installeren

Na de installatie van het Windows subsysteem voor Linux kan een Linux distributie worden gedownload uit de Windows store en geïnstalleerd.

Er zijn meerdere linux distributies beschikbaar in de Windows Store waaronder Ubuntu 18.04 LTS

Bij de eerste start zal het installatieproces vragen om een gebruikersnaam om een standaard Ubuntu gebruiker aan te maken. Dit staat geheel los van de gebruikersnaam in Windows.

installubuntufromstore.PNG

Starten

Bash in Ubuntu in Windows kan direct vanuit het Windows 10 start menu worden gestart.

BashonUbuntuonWindows.PNG

Of via en opdrachtprompt (cmd):

 • ubuntu.exe

beheer

Voor het beheer van Ubuntu, starten, gebruikersnaam instellen, opschonen, is een Windows (cmd) terminalprogramma: ubuntu.exe

ubuntu.PNG

Versie

Momenteel bevat de Windows Store Ubuntu versie 16.04 LTS en Ubuntu versie 18.04 LTS

Ubuntu16.04.PNG

Gebruiker

Tijdens de installatie kan een standaard gebruiker worden aangemaakt. Sudo kan worden gebruikt voor beheer (root) rechten binnen de Ubuntu omgeving.

 • Tijdens de installatie kan als gebruikersnaam root worden opgegeven. Er is dan geen wachtwoord nodig, ook niet voor het gebruik van sudo.

 • Tenzij je bash uitvoert als (Windows-)Administrator ben je in Ubuntu root maar heb je binnen Windows de rechten van de normale gebruiker.

Oude legacy installatie

De aanbevolen installatie is uit de (grafische) Windows Store.

De oude legacy installatie van Ubuntu voor Windows kan worden geïnstalleerd met een opdrachtprompt (cmd).

Open een opdrachtprompt (cmd) en type:

 • lxrun /install

Nu zal Ubuntu worden gedownload en geïnstalleerd:

installubuntu2.png

 • Als de Nederlandse taal in Windows wordt gebruikt zal het installatieproces vragen of ook Bash in het Nederlands moet worden ingesteld (nl-NL).
 • Bij een automatische installatie (lxrun /install /y) wordt root als gebruikersnaam gebruikt.

Om de oude legacy installatie van Ubuntu voor Windows installatie te wissen vanaf een Windows opdrachtprompt (cmd):

 • lxrun /uninstall /full
 • zonder de optie /full blijft de persoonlijke map (/home) en de standaard gebruikersnaam behouden.
 • de versie uit de (grafische) Windows Store heeft een andere persoonlijke map (/home) dan de oude legacy installatie (C:\Users\<username>\AppData\Local\lxss)

Desktop

Linux voor Windows 10 is primaire ontwikkeld voor het gebruik van een Ubuntu terminalvenster, niet voor grafische desktop programma's.

Om experimenteel (grafische) desktop programma's te gebruiken kan in Windows 10 een X Windows server worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld XcXsrv).

Om een desktop programma te starten moet eerst een DISPLAY=:0 worden ingesteld. Bijvoorbeeld om het programma xterm (sudo apt-get install xterm) te starten:

 • DISPLAY=:0 xterm

Of voeg de regel export DISPLAY=:0.0 toe achteraan bestand ~/.bashrc met de volgende opdracht:

 • echo "export DISPLAY=:0.0" >> ~/.bashrc

Hierna kunnen Grafische desktop programma's (normaal) via de opdrachtregel worden gestart, bijvoorbeeld xterm:

 • xterm

Problemen

console

 • Om Bash te gebruiken moet de verouderde console versie zijn uitgeschakeld. Op een cmd-vensterbalk rechtermuistoets → Eigenschappen → vinkje weghalen bij "Verouderde console gebruiken" (vereist opnieuw starten)

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp:

Engelstalig


CC-BY-SA

CategoryInstallatie

community/UbuntuWindows (laatst bewerkt op 2019-01-05 17:13:26 door testcees)