• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

MwanzoBot factoids vertaling

Hieronder een tabel met de factoids geselecteerd voor vertaling. Dit is een automatisch gegenereerde lijst a.d.h.v. de populairiteit in het engelstalige #ubuntu kanaal. Sommige factoids zullen dus niet vertaald te hoeven worden. De URL's zullen door het documentatie team omgezet worden naar een nederlandse variant. Vertaal de naam van de Factoid ook als dit nodig is.

Soms zie je in de Factoids een verwijzing naar een andere factoid, dit is als er een ! voor een in hoofdletters getypt woord staat. bijv: !WINE, als je dit ziet zorg dan dat dit vertaald wordt naar de vertaalde factoid naam. Of als de factoid niet in deze database staat deze vertalen zonder uitroepteken.

VET gedrukte woorden moeten nog nagekeken worden.

Naam

Factoid

vert. Naam

vert. Factoid

#ubuntu

#ubuntu is the Ubuntu support channel, for all Ubuntu-related support questions. Please use #ubuntu-offtopic for other topics (though our !guidelines apply there too). Thanks!

#ubuntu-nl

#ubuntu-nl is het Ubuntu-ondersteuningskanaal voor alle Ubuntu-gerelateerde ondersteuningsvragen. Voor alle andere onderwerpen, gebruik dan alstublieft #ubuntu-nl-offtopic, waar dezelfde richtlijnenen gelden. Bedankt!

alternate

The Alternate CD is a classic text-mode install CD. It supports a wider range of hardware than the !LiveCD, and can also be used as an upgrade CD. http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/alternative-download#alternate - See also !minimal

alternate

De alternate CD is een klassieke niet-grafische installatie CD. Het ondersteund meer hardware dan de !LiveCD en kan ook gebruikt worden als upgrade CD. http://wiki.ubuntu-nl.org/InstallatieAlternate - Kijk ook bij !minimaal

appdb

The Wine Application DB is a database of applications and help for !Windows programs that run under !WINE: http://appdb.winehq.org - Join #winehq for application help

appdb

De Wine Application DB is een database waarin beschreven wordt hoe u !Windows applicaties onder !WINE kunt draaien. Deze is te vinden op: http://appdb.winehq.org

apt

APT is the Advanced Package Tool, which together with dpkg forms the basic Ubuntu package management toolkit. Short apt-get manual: https://help.ubuntu.com/community/AptGetHowto - Also see !Synaptic (Gnome), !Adept (KDE) or !KPackageKit (KDE)

apt

APT is geavanceerde pakket beheer gereedschap, welke samen met dpkg de basis vormt voor Ubuntu pakket beheer. Korte apt-get handleiding: https://help.ubuntu.com/community/AptGetHowto - zie ook !synaptic (Gnome), !usc, !Adept (KDE), !KPackageKit (KDE)

aptlock

If an APT front-end crashed and your database is locked, try this in a !terminal: ? sudo fuser -vki /var/lib/dpkg/lock;sudo dpkg --configure -a ?

aptslot

Als de interface tot APT abrupt is beëindigt en de database op slot staat, probeer dan dit in de !terminal: sudo fuser -vki /var/lib/dpkg/lock;sudo dpkg --configure -a

ask

Please don't ask to ask a question, simply ask the question (all on ONE line and in the channel, so that others can read and follow it easily). If anyone knows the answer they will most likely reply. Smile :-)

vraag

Vraag niet of u mag vragen, en vraag niet of iemand ergens verstand van heeft. Stel gewoon direct (op 1 regel) uw vraag zodat iedereen het gemakkelijk kan volgen. Als iemand kan helpen zal deze wel antwoorden.

backports

If new updated Ubuntu packages are built for an application, then they may go into Ubuntu Backports. See https://help.ubuntu.com/community/UbuntuBackports - See also !packaging

backports

Als nieuwe bijgewerkte Ubuntu pakketten worden gebouwd voor een applicatie, dan worden ze soms ook geplaatst in Ubuntu backports. Zie https://help.ubuntu.com/community/UbuntuBackports - Kijk ook naar !pakketbeheer

backup

There are many ways to back your system up. Here's a few: https://help.ubuntu.com/community/BackupYourSystem , https://help.ubuntu.com/community/DuplicityBackupHowto , https://wiki.ubuntu.com/HomeUserBackup , https://help.ubuntu.com/community/MondoMindi - See also !sbackup and !cloning

backup

Er zijn vele manieren om een back-up te maken van uw systeem. Hier zijn er een paar: https://help.ubuntu.com/community/BackupYourSystem , https://help.ubuntu.com/community/DuplicityBackupHowto , https://wiki.ubuntu.com/HomeUserBackup , https://help.ubuntu.com/community/MondoMindi - Zie ook !sbackup en !klonen

behaviour

The people here are volunteers, your attitude should reflect that. Answers are not always available. See http://wiki.ubuntu.com/IRC/Guidelines

gedrag

De mensen hier zijn vrijwilligers, houd daarmee rekening in uw houding. Antwoorden zijn niet altijd beschikbaar. Zie ook: http://www.ubuntu-nl.org/ubuntunl/richtlijnen/

best

Usually, there is no single "best" application to perform a given task. It's up to you to choose, depending on your preferences, features you require, and other factors. Do NOT take polls in the channel. If you insist on getting people's opinions, ask BestBot in #ubuntu-bots.

beste

Meestal is er niet één enkele applicatie het beste. Het is aan uzelf om te kiezen, afhankelijk van uw voorkeuren.

binarydriver

For Ati/NVidia/Matrox video cards, see https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto

binairedriver

Voor Ati / Nvidia / Matrox videokaarten, zie https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto

bluetooth

For instructions on how to set up bluetooth, see https://help.ubuntu.com/community/BluetoothSetup

bluetooth

Voor instructies over hoe je bluetooth insteld, zie https://help.ubuntu.com/community/BluetoothSetup

boot

Boot options: https://help.ubuntu.com/community/BootOptions - To add/remove startup services, you can use the package 'bum', or update-rc.d - To add your own startup scripts, use /etc/rc.local - See also !grub and !dualboot - Making a boot floppy: https://help.ubuntu.com/community/GrubHowto/BootFloppy - Also see https://help.ubuntu.com/community/SmartBootManagerHowto

opstarten

Boot opties: https://help.ubuntu.com/community/BootOptions - Voor het toevoegen of verwijderen van het opstart-diensten, kunt u gebruik maken van het pakket 'bum', of update-rc.d - Om uw eigen opstartscripts toe te voegen, gebruik /etc/rc.local - Zie ook !grub en !dualboot - Het maken van een opstartdiskette: https://help.ubuntu.com/community/GrubHowto/BootFloppy - Zie ook https://help.ubuntu.com/community/SmartBootManagerHowto

botabuse

Please investigate with me only with "/msg ubottu Bot" or in #ubuntu-bots. Search for factoids with "/msg ubottu !search factoid".

botmisbruik

Onderzoek mij enkel met "/msg ubottu Bot" of in #ubuntu-bots. Zoek naar kennis met "/msg ubottu !search factoid"

bugs

If you find a bug in Ubuntu or any of its derivatives, please file a bug using the command ? ubuntu-bug <package> ? - See https://help.ubuntu.com/community/ReportingBugs for other ways to report bugs - Bugs in/wishes for the IRC bots (not Ubuntu) can be filed at http://bugs.launchpad.net/ubuntu-bots

bugs

Als u een fout bent tegengekomen in Ubuntu of een van haar afgeleiden, vragen wij u deze te rapporteren door middel van het commando: ubuntu-bug <pakket> - Zie https://help.ubuntu.com/community/ReportingBugs voor andere manieren om een fout te rapporteren - Fouten en wensen voor de IRC bot kunnen worden gerapporteerd op http://bugs.launchpad.net/ubuntu-bots

burners

CD/DVD Burning software: K3b (KDE), gnomebaker, brasero, serpentine, graveman, Nautilus-CD-Burner, GToaster, xcdroast (GNOME), wodim (terminal-based). Burning .iso files: see https://help.ubuntu.com/community/BurningIsoHowto

branders

CD's en DVD's kunt u maken met: K3b (KDE), gnomebaker, brasero, serpentine, graveman, Nautilus-CD-Burner, GToaster, xcdroast (GNOME), wodim (terminal-based). voor het wegschrijven van .iso bestanden, zie: https://help.ubuntu.com/community/BurningIsoHowto

ccsm

To enable advanced customization of desktop effects in Ubuntu: install 'compizconfig-settings-manager' or 'simple-ccsm'. If you install the latter, a new option will appear in your appearance properties - See also !compiz - Help in #compiz

ccsm

Voor het aanzetten van geavanceerde samenstelling van wekblad effecten in Ubuntu: installeerd u 'compizconfig-settings-manager' of 'simple-ccsm'. Als u de laatste kiest zal er een optie verschijnen in de uiterlijk eigenschappen - Zie ook !compiz - hulp vindt u in #compiz

clone

To replicate your packages selection on another machine (or restore it if re-installing), you can type ? aptitude --display-format '%p' search '?installed!?automatic' > ~/my-packages ?, move the file "my-packages" to the other machine, and there type ? sudo xargs aptitude --schedule-only install < my-packages ; sudo aptitude install ? - See also !automate

klonen

Uitleg over hoe u een exacte copy kunt maken van een machine vindt u hier: WIKI PAGINA

coc

The Ubuntu Code of Conduct is a community etiquette document to which we ask all Ubuntu users to adhere, and can be found at http://www.ubuntu.com/community/conduct/ . For information on how to electronically sign the CoC, see https://help.ubuntu.com/community/SigningCodeofConduct .

coc

De Ubuntu Code of Conduct is een gemeenschaps etiquette document waarvan we vragen aan alle Ubuntu gebruikers om deze te ondertekenen en op te volgen. Zie http://www.ubuntu.com/community/conduct/. Voor informatie over hoe deze electronisch ondertekend moet worden, zie https://help.ubuntu.com/community/SigningCodeofConduct

codecs

For multimedia issues, this page has useful information: https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats - See also https://help.ubuntu.com/10.04/musicvideophotos/C/video.html - But please use free formats if you can: https://help.ubuntu.com/community/FreeFormats

codecs

Voor multimedia gebruik kunt u hier informatie vinden: https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats - Zie ook: https://help.ubuntu.com/10.04/musicvideophotos/C/video.html - maar we raden het gebruik van vrije formaten aan, zie: https://help.ubuntu.com/community/FreeFormats

compiling

Compiling software from source? Read the tips at https://help.ubuntu.com/community/CompilingSoftware (But remember to search for pre-built !packages first)

compileren

Voor het compileren van broncode, lees de volgende tips: https://help.ubuntu.com/community/CompilingSoftware (maar onthoud eerst te zoeken naar voorgebouwde !pakketen)

compiz

Compiz (compositing window manager), for a howto see http://help.ubuntu.com/community/CompositeManager and more help #compiz

compiz

Compiz zorgt voor de mooie opmaak van het werkblad, zie: http://help.ubuntu.com/community/CompositeManager of bezoek #compiz

details

Please give us full details. For example: "I have a problem with ..., I'm running Ubuntu version .... When I try to do ..., I get the following output: ..., but I expected it to do ..."

details

Geef alle details. Bijvoorbeeld: "Ik heb een probleem met ..., op Ubuntu-versie ..., wannneer ik probeer om ..., krijg ik de volgende melding ..., terwijl ik verwachtte ... te krijgen. "

disks

For help with partitioning a new install see: https://help.ubuntu.com/8.04/switching/installing-partitioning.html - For partitioning programs see !GParted, QtParted (!Kubuntu 8.10 and lower) or PartitionManager (!Kubuntu 9.04 and up) - Other partitioning topics include !fstab !home and !swap

schijven

Voor hulp bij partitioneren, zie: https://help.ubuntu.com/8.04/switching/installing-partitioning.html - Voor partitionering applicaties, zie: !GParted, QtParted of PartitionManager - Andere partitionering onderwerpen zijn: !fstab, !home en !swap

doesn't work

Doesn't work is a strong statement. Does it sit on the couch all day? Does it want more money? Is it on IRC all the time? Please be specific! Examples of what doesn't work tend to help too.

werktniet

"Het werkt niet" zegt niet. Wees veel specifieker, anders kunt u erg moeilijk geholpen worden. Zie ook !details.

download

Ubuntu installation CDs can be downloaded from http://releases.ubuntu.com - Mirrors can be found at http://wiki.ubuntu.com/Mirrors - PLEASE use the !torrents to download !$curStable, and help keeping the servers' load low!

download

Ubuntu installatie CDs kunnen worden opgehaald van: http://releases.ubuntu.com - Kopieën kunnen worden gevonden op: http://wiki.ubuntu.com/Mirrors - Maak gebruik van de !torrents om !$curStable optehalen en de last te verspreiden.

dualboot

Dual boot instructions: x86/AMD64: https://help.ubuntu.com/community/WindowsDualBootHowTo - MACs: https://help.ubuntu.com/community/MacBookPro https://help.ubuntu.com/community/YabootConfigurationForMacintoshPowerPCsDualBoot

dualopstarten

om duaal op te starten, zie: x86/AMD64: https://help.ubuntu.com/community/WindowsDualBootHowTo - MACs: https://help.ubuntu.com/community/MacBookPro https://help.ubuntu.com/community/YabootConfigurationForMacintoshPowerPCsDualBoot

dualhead

Information about dual-head on linux can be found on http://wiki.linuxquestions.org/wiki/DualHead - See also !Xinerama

dubbelscherm

Voor gebruik van twee of meerdere schermen kijkt u op: http://wiki.linuxquestions.org/wiki/DualHead Verouderde informatie! |

files

An explanation of how files and directories are organized on Ubuntu, and how they can be manipulated, can be found at https://help.ubuntu.com/community/LinuxFilesystemTreeOverview see also: man hier

bestanden

Een uitleg over hoe bestanden en mappen zijn georganiseerd in Ubuntu, en hoe u deze kunt bewerken, kunt u vinden op: https://help.ubuntu.com/community/LinuxFilesystemTreeOverview Zie ook: man hier

firewall

Ubuntu, like any other Linux distribution, has firewall capabilities built-in. The firewall is managed using the 'ufw' command - see https://help.ubuntu.com/community/UFW | An alternative to ufw is the 'iptables' command - See https://help.ubuntu.com/community/IptablesHowTo | GUI frontends such as Firestarter/Gufw (Gnome) or Guarddog (KDE) also exist.

firewall

Ubuntu, heeft net als iedere andere Linux distributie, een firewall ingebouwd. De firewall word beheerd door 'ufw' - Zie https://help.ubuntu.com/community/UFW - Een alternatief voor ufw is het 'iptables' commando - Zie https://help.ubuntu.com/community/IptablesHowTo Ook kunt een grafische beheerder gebruiken zoals Firestarter/Gufw (Gnome) of Guarddog (KDE).

flash

To install Flash see https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats/Flash - See also !Restricted and !Gnash

flash

Om flash te installeren, zie https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats/Flash - Zie ook: !Restricted en !Gnash

font

Font installation basics here: https://help.ubuntu.com/community/FontInstallHowto - No fonts in Flash? Install "msttcorefonts" (from !Multiverse), "gsfonts", and "gsfonts-x11". No fonts in MPlayer? see !MPlayer. For the official ubuntu font, see: http://font.ubuntu.com/

font

Basiscursus fonts installeren: https://help.ubuntu.com/community/FontInstallHowto - geen fonts in flash? installeer "msttcorefonts" (vanuit !Multiverse), "gsfonts", and "gsfonts-x11". geen fonts in MPlayer? zie !MPlayer. Voor de Ubuntu fonts, zie: http://font.ubuntu.com/

fstab

The /etc/fstab file indicates how drive partitions are to be used or otherwise integrated into the file system. See https://help.ubuntu.com/community/Fstab and http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/fstab.html and !Partitions

fstab

Het /etc/fstab bestand geeft aan hoe schijf partities worden gebruikt of anderwijs worden geïntegreerd in het bestandssysteem. Zie https://help.ubuntu.com/community/Fstab en http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/fstab.html en !Partities

fuse

FUSE (Filesystem in Userspace) is a !kernel driver that allows non-root users to create their own filesystems. See http://en.wikipedia.org/wiki/Filesystem_in_Userspace for more on FUSE. Some examples of filesystems that use FUSE are !ntfs-3g, sshfs and isofs. A full list of Filesystems that use FUSE is here: http://fuse.sourceforge.net/wiki/index.php/FileSystems

fuse

FUSE (bestandssysteem op gebruikersniveau) is een !kernel driver die toestaat aan niet-root gebruikers om eigen bestandssysteem structuren te creëren. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Filesystem_in_Userspace - Enkele voorbeelden van bestandssystemen die FUSE gebruiken zijn !ntfs-3g, !sshfs and !isofs. Een volledige lijst is hier: http://fuse.sourceforge.net/wiki/index.php/FileSystems

games

Information about games on Ubuntu can be found at https://help.ubuntu.com/community/Games and http://www.icculus.org/lgfaq/gamelist.php and http://www.penguspy.com/

spelen

Informatie over spelletjes op Ubuntu kan gevonden worden op https://help.ubuntu.com/community/Games, http://www.icculus.org/lgfaq/gamelist.php en op http://www.penguspy.com/

gksudo

If you need to run graphical applications as root, use ? gksudo ?, as it will set up the environment more appropriately. Never just use "sudo"! (See http://psychocats.net/ubuntu/graphicalsudo to know why)

gksudo

Als je grafische applicaties als root wil uitvoeren moet je gksudo gebruiken. Gebruik nooit "sudo"! (Zie http://psychocats.net/ubuntu/graphicalsudo als je wilt weten waarom)

grub

grub is the default boot manager for Ubuntu releases before 9.10 (Karmic). Lost GRUB after installing Windows? See https://help.ubuntu.com/community/RestoreGrub - GRUB how-tos: https://help.ubuntu.com/community/GrubHowto - See !grub2 for Karmic onwards.

grub

GRUB is de standaard boot manager van alle Ubuntu versies voor 9.10 (!karmic). Werkt GRUB niet meer na de installatie van Windows? zie https://help.ubuntu.com/community/RestoreGrub - GRUB how-tos: https://help.ubuntu.com/community/GrubHowto - Zie !grub2 voor alle versies na Karmic.

grub2

GRUB2 is the default Ubuntu boot manager since 9.10 (Karmic). Lost GRUB after installing Windows? See https://help.ubuntu.com/community/RestoreGrub - For more information and troubleshooting for GRUB2 please refer to https://help.ubuntu.com/community/Grub2

grub2

GRUB2 is de standaard boot manager van alle Ubuntu versies na 9.10 (karmic). Werkt GRUB niet meer na de installatie van Windows? zie https://help.ubuntu.com/community/RestoreGrub - Voor meer informatie over GRUB2 en probleemoplossingen zie https://help.ubuntu.com/community/Grub2

guidelines

The guidelines for using the Ubuntu channels can be found here: http://wiki.ubuntu.com/IRC/Guidelines

richtlijnen

De richtlijnen omtrent het gebruik van ubuntu-nl kanalen staan hier: http://www.ubuntu-nl.org/ubuntunl/richtlijnen/

hardware

For lists of supported hardware on Ubuntu see https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupport - To help debugging and improving hardware detection, see https://wiki.ubuntu.com/DebuggingHardwareDetection

hardware

Voor lijsten van ondersteunde hardware op Ubuntu zie https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupport - Om te helpen met debuggen en het verbeteren van hardware detectie, zie https://wiki.ubuntu.com/DebuggingHardwareDetection

hardy

Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) was the eighth release of Ubuntu. Downloading: http://releases.ubuntu.com/8.04 - See !lts for more details.

hardy

Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) was de achtste versie van Ubuntu. Downloaden: http://nl.releases.ubuntu.com/hardy/ - Zie !lts voor meer details.

installing

Ubuntu can be installed in lots of ways. Please see https://help.ubuntu.com/community/Installation for documentation. Problems during install? See https://wiki.ubuntu.com/CommonProblemsInstall - Don't want to use a CD? See http://tinyurl.com/3exghs - See also !automate

installeren

De Ubuntu installatie staat op de volgende pagina beschreven: http://wiki.ubuntu-nl.org/InstallatieDesktop

ipod

For information on how to sync and add tracks to your iPod, see the guide at https://help.ubuntu.com/community/IPodHowto - For the iPhone and the iPod Touch, see https://help.ubuntu.com/community/PortableDevices/iPhone - See RockBox for information on liberating your iPod

ipod

irc

A list of official Ubuntu IRC channels, as well as IRC clients for Ubuntu, can be found at https://help.ubuntu.com/community/InternetRelayChat - For a general list of !freenode channels, see http://freenode.net/faq.shtml#channellist - See also !Guidelines

irc

iso

To mount an ISO disc image, type ? sudo mount -o loop <ISO-filename> <mountpoint> ? - There is a list of useful cd image conversion tools at http://wiki.linuxquestions.org/wiki/CD_Image_Conversion - Always verify the ISO using !MD5 before !burning.

iso

java

To install a Java runtime on Ubuntu, see https://help.ubuntu.com/community/Java. For the Sun Java products and browser plugin, search for the sun-java6- packages in the !partner repository on Lucid (which must be enabled), or !multiverse repository on older releases.

java

karmic

Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) was the eleventh release of Ubuntu. Downloading: http://releases.ubuntu.com/9.10/ - Release Notes: http://www.ubuntu.com/getubuntu/releasenotes/910

karmic

kde

KDE (http://kde.org) is the !desktop environment used natively in !Kubuntu. To install from Ubuntu: ? sudo apt-get install kubuntu-desktop ?, or see http://help.ubuntu.com/community/InstallingKDE . See http://kubuntu.org for more information.

kde

kernel

The core of the Ubuntu Operating System is the Linux kernel: see https://help.ubuntu.com/community/Kernel - You shouldn't have to compile your own, but if you're convinced you do, see https://help.ubuntu.com/community/Kernel/Compile - See also: /msg ubottu stages

kernel

lamp

LAMP is an acronym for Linux-Apache-MySQL-PHP. However, the term is often used for setups using alternative but different software, such as Perl or Python instead of PHP, and Postgres instead of MySQL. For help with setting up LAMP on Ubuntu, see https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP - See also the Server CD installation process (different in Edgy+)

lamp

LAMP is een letterwoord voor Linux-Apache-MySQL-PHP. Voor hulp hiermee zie ook: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Lamp

language

Please watch your language and topic to help keep this channel family-friendly, polite, and professional..

taalgebruik

Let op uw woorden en onderwerpen om dit kanaal beleefd en professioneel te houden.

logs

Official channel logs can be found at http://irclogs.ubuntu.com/ . LoCo channels are now logged there too; for older LoCo channel logs, see http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/

logs

Officiële logs van de Ubuntu kanalen kunnen gevonden worden op: http://irclogs.ubuntu.com/

lts

LTS means Long Term Support. LTS versions of Ubuntu will be supported for 3 years on the desktop, and 5 years on the server. The current LTS version of Ubuntu is !$curLTS ($curLTSLong $curLTSNum)

lts

LTS staat voor Long Term Support (Ondersteuning voor lange termijn). LTS versies bieden ondersteuning voor 3 jaar op de Desktopeditie en 5 jaar voor de Servereditie. De huidge LTS versie is !$curLTS ($curLTSLong $curLTSNum)

lucid

Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx) was the twelfth release of Ubuntu. Download http://releases.ubuntu.com/10.04/ - Release Info: http://www.ubuntu.com/getubuntu/releasenotes/1004

lucid

Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx) was de twaalfde uitgave van Ubuntu. Download http://releases.ubuntu.com/10.04/ - Release Info: http://www.ubuntu.com/getubuntu/releasenotes/1004

md5

To verify your Ubuntu ISO image (or other files for which an MD5 checksum is provided), see http://help.ubuntu.com/community/HowToMD5SUM or http://www.linuxquestions.org/linux/answers/LQ_ISO/Checking_the_md5sum_in_Windows

md5

Zie: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/HoeMD5SUM

minimal

The Minimal CD image is very small in size, and it downloads most packages from the Internet during installation, allowing you to select only those you want (the installer is like the one on the !Alternate CD). See https://help.ubuntu.com/community/Installation/MinimalCD

minimaal

Het Minimal CD beeldbestand is heel klein en download de meeste pakketten van internet tijdens de installatie en de mogelijk heeft een eigen keuze te maken in de te installeren pakketten (de installatie lijkt op de !Alternate CD). Voor meer informatie http://wiki.ubuntu-nl.org/community/InstallatieMiniCD

nickspam

You should avoid changing your nick in a busy channel like #ubuntu, or other Ubuntu channels; it causes excessive scrolling which is unfair to new users. Please set your preferred nick in your client's settings instead. See also ? /msg ubottu Guidelines ?

bijnaam

ntfs

To view your Windows/Mac partitions see https://help.ubuntu.com/community/AutomaticallyMountPartitions - For write access, see !NTFS-3g or !FUSE

ntfs

packaging

The packaging guide is at http://wiki.ubuntu.com/PackagingGuide - See https://wiki.ubuntu.com/UbuntuDevelopment/NewPackages for information on getting a package integrated into Ubuntu - Other developer resources are at https://wiki.ubuntu.com/UbuntuDevelopment - See also !backports

pakketbeheer

pastebin

For posting multi-line texts into the channel, please use http://paste.ubuntu.com | To post !screenshots use http://tinyurl.com/imagebin | !pastebinit to paste directly from command line | Make sure you give us the URL for your paste - see also the channel topic.

pastebin

Als u meerdere regels tekst wilt geven, zet deze op http://paste.ubuntu.com en geef ons de URL. Voor screenshots gebruik: http://tinyurl.com/imagebin

pastebinit

pastebinit is the command-line equivalent of !pastebin - Command output, or other text can be redirected to pastebinit, which then reports an URL containing the output - To use pastebinit, install the « pastebinit » package from a package manager - Simple usage: command | pastebinit -b http://paste.ubuntu.com

pastebinit

Met pastebinit kunt u vanaf de opdrachtregel tekst op !pastebin zetten. Uitvoer of andere tekst kan doorgestuurd worden naar pastebinit, welke dan een URL teruggeeft van de site waar de tekst staat. Om pastebinit te gebruiken installeert u het pakket « pastebinit ». Vervolgens doet u: opdracht | pastebinit

pidgin

The Instant Messenger Client Pidgin (formerly Gaim) (http://help.ubuntu.com/community/Pidgin) supports MSN, XMPP (Jabber, GTalk and variants), AIM, Gadu-Gadu, Novell Groupwise, ICQ, YIM, IRC and others. See also !Kopete

pidgin

piracy

piracy discussion and other questionably legal practices are not welcome in the Ubuntu channels. Please take this discussion elsewhere or abstain from it altogether. This includes linking to pirated software, music, and video. Also see !guidelines and !o4o

piraat

Discussies over illegaal downloaden en andere activiteiten die zich in het grijze gebied van de legaliteit bevinden worden niet gewaardeerd in de Ubuntu kanalen. Gelieve deze discussies ergens anders te voeren of zich totaal niet met deze zaken bezig te houden. Ook linken naar sites waar commerciele muziek, software en films gedownload kunnen worden wordt niet gewaardeerd. Zie ook !richtlijnen

players

Audio (Ogg, MP3...) players: Audacious, Banshee, Beep Media Player, Listen, Quod Libet, Rhythmbox, Exaile, XMMS2 (GTK/Gnome based) and Amarok, JuK (Qt/KDE based). Video players: Totem, Xine, MPlayer, VLC, Kaffeine - See also !codecs

mediaspelers

Audio (Ogg, MP3...) spelers: Audacious, Banshee, Beep Media Player, Listen, Quod Libet, Rhythmbox, Exaile, XMMS2 (Gnome) en Amarok, Juk (KDE). Video spelers: Torem, Xine, MPlayer, VLC, Kaffeine - Zie ook !codecs

please

Avoid your questions being followed by a trail of "Please, help me", "Can nobody help me?", "I really need this!", and so on. This just contributes to making the channel unreadable. If you are not answered, ask again later; but see also !repeat and !attitude

aub

pm

Please ask your questions in the channel so that other people can help you, benefit from your questions and answers, and ensure that you're not getting bad advice. Please note that some people find it rude to be sent a PM without being asked for permission to do so first.

pm

printing

Printing in Ubuntu is done with cups. See https://help.ubuntu.com/community/Printers - https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsPrinters - http://linuxprinting.org - Printer sharing: https://wiki.ubuntu.com/NetworkPrintingFromWindows

printen

raid

Tips and tricks for RAID and LVM can be found on https://help.ubuntu.com/community/Installation/SoftwareRAID and http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO - For software RAID, see https://help.ubuntu.com/community/FakeRaidHowto

raid

register

Information about registering your nickname: https://help.ubuntu.com/community/InternetRelayChat/Registration - Type ? /nick <nickname> ? to select your nickname. Registration help available by typing /join #freenode

registreren

Zie: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/WerkenMetIRC#Registrerenopfreenode of voor directe (engelstalige) hulp doe: /join #freenode

releases

Ubuntu releases a new version every 6 months. Each version is supported for 18 months to 5 years. More info at https://wiki.ubuntu.com/Releases & http://wiki.ubuntu.com/TimeBasedReleases

uitgaves

repeat

Don't feel ignored and repeat your question quickly; if nobody knows your answer, nobody will answer you. While you wait, try searching https://help.ubuntu.com or http://ubuntuforums.org or http://askubuntu.com/

herhalen

repos

The packages in Ubuntu are divided into several sections. More information at https://help.ubuntu.com/community/Repositories and http://www.ubuntu.com/project/about-ubuntu/components - See https://wiki.ubuntu.com/RecommendedSources for the recommended way to set up your repositories

distributie

root

Do not try to guess the root password, that is impossible. Instead, realise the truth... there is no root password. Then you will see that it is 'sudo' that grants you access and not the root password. Look at https://help.ubuntu.com/community/RootSudo

root

Probeer het rootwachtwoord niet te raden. Er is namelijk geen wachtwoord voor root. Sudo geeft u toegang tot rootrechten, en niet het rootwachtwoord. Zie ook http://wiki.ubuntu-nl.org/Sudo

rpm

RPM is the RedHat Package Management system. Ubuntu uses !APT, not RPM. RPM packages are not supported (the package "alien" can allow installing them, but it's quite dangerous and unsupported)

rpm

RPM staat voor RedHat Package Management system. Ubuntu gebruikt !APT, niet RPM. RPM packages worden niet ondersteunt. (Het commando "alien" kan helpen RPM pakketten te installeren, maar dit kan gevaarlijk zijn en wordt niet ondersteunt)

samba

Samba is the way to cooperate with Windows environments. Links with more info: https://wiki.ubuntu.com/MountWindowsSharesPermanently and https://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/windows-networking.html - Samba can be administered via the web with SWAT.

samba

shout

PLEASE DON'T SHOUT! We can read lowercase too.

schreeuwen

NIET SCHREEUWEN! We kunnen prima kleine letters lezen.

skype

To install Skype on Ubuntu, see https://help.ubuntu.com/community/Skype - To record on Skype, check: https://wiki.ubuntu.com/SkypeRecordingHowto - Please use open protocols instead if you can, see !Ekiga

skype

software

A general introduction to the ways software can be installed, removed and managed in Ubuntu can be found at https://help.ubuntu.com/community/SoftwareManagement - See also !Packages, !Equivalents

software

sound

If you're having problems with sound, click the Volume applet, then Sound Preferences, and check your Volume, Hardware, Input, and Output settings. If that fails, see https://help.ubuntu.com/community/Sound - https://help.ubuntu.com/community/SoundTroubleshooting - http://alsa.opensrc.org/DmixPlugin - For playing audio files, see !players and !mp3.

geluid

ssh

SSH is the Secure SHell protocol, see: https://help.ubuntu.com/community/SSH for client usage. PuTTY is an SSH client for Windows; see: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ for it's homepage. See also !scp (Secure CoPy) and !sshd (Secure SHell Daemon)

ssh

startup

To add programs to start up when you log into your Gnome session go to System>Preferences>Sessions and use the Startup Programs tab. For more information, see https://help.ubuntu.com/community/AddingProgramToSessionStartup - See !boot for starting non-interactive programs at boot

opstarten

sudo

sudo is a command to run command-line programs with superuser privileges ("root") (also see !cli). Look at https://help.ubuntu.com/community/RootSudo for more information. For graphical applications see !gksu (Gnome, XFCE), or !kdesudo (KDE). If you're unable to execute commands with sudo see: http://www.psychocats.net/ubuntu/fixsudo

sudo

sudo is de opdracht om met beheersrechten programma's uit te voeren. Zie http://wiki.ubuntu-nl.org/Sudo voor meer informatie.

tab

You can use your <tab> key for autocompletion of nicknames in IRC, as well as for completion of filenames and programs on the command line.

tab

terminal

The linux terminal or command-line interface is very powerful. Open a terminal via Applications -> Accessories -> Terminal (Gnome), K-menu -> System -> Konsole (KDE), or Menu -> Accessories -> LXTerminal (LXDE). Guide: https://help.ubuntu.com/community/UsingTheTerminal

console

De Terminal of opdrachtregel is erg krachtig. Open een terminal Toepassingen menu -> Hulpmiddelen -> Terminalvenster. Zie ook: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/WerkenMetDeTerminal http://wiki.ubuntu-nl.org/community/WerkenMetDeTerminal

themes

Find your themes at: http://www.gnome-look.org - http://art.gnome.org - http://www.kde-look.org - http://kubuntu-art.org - http://themes.freshmeat.net/browse/58/ - http://www.guistyles.com - https://wiki.ubuntu.com/Artwork/ - Also see !changethemes and https://help.ubuntu.com/community/UbuntuEyeCandy

themas

torrent

Torrent clients: Transmission (GTK and terminal-based), Deluge-Torrent, Freeloader, BitStormLite, BitTornado-GUI (GTK), KTorrent (KDE), QTorrent (Qt), Azureus (Java), TorrentFlux (web-based), bittornado, rTorrent, cTorrent, bittorrent, aria2 (terminal-based) - FAQ: http://www.bittorrent.com/FAQ.html - See also !P2P

torrent

ubuntu

Ubuntu is a complete Linux-based operating system, freely available with both community and professional support. It is developed by a large community and we invite you to participate too! - Also see http://www.ubuntu.com

ubuntu

Ubuntu is een op Linux gebasseerd besturings systeem, gratis te verkrijgen met zowel gemeenschappelijke als professionele ondersteuning. Ubuntu wordt ontwikkelt door een grote gemeenschap en we moedigen jou aan om ook te helpen! - Zie ook http://www.ubuntu-nl.org

upgrade

For upgrading, see the instructions at https://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes - see also http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/upgrade

upgrade

usb

For information about installing Ubuntu from USB flash drives, see https://help.ubuntu.com/community/Installation/FromUSBStick - For a persistent live USB install, see: https://wiki.ubuntu.com/LiveUsbPendrivePersistent

usb

usplash

To select the usplash artwork you want, use "sudo update-alternatives --config usplash-artwork.so && sudo update-initramfs -u" - See https://help.ubuntu.com/community/USplashCustomizationHowto for adding your custom artwork

usplash

uuid

To see a list of your devices/partitions and their corresponding UUID's, run this command in a !shell: ? sudo blkid ? (see https://wiki.ubuntu.com/LibAtaForAtaDisks for the rationale behind the transition to UUID)

uuid

version

To find out what version of Ubuntu you have, type ? lsb_release -a ? in a !shell - To know the available version of a package, ? apt-cache policy <package> ?

versie

Om uit te vinden welke versie van Ubuntu u heeft typed in de !terminal "lsb_release -a".

virtualbox

virtualbox is a x86 !virtualizer. A !free edition is available from the package 'virtualbox-ose'. A non-free edition is available at http://virtualbox.org for most Ubuntu releases (help in #vbox) - Setup details at https://help.ubuntu.com/community/VirtualBox

virtualbox

virus

Antivirus is something you don't need on !Linux, except where files are then passed to windows computers (perhaps using samba), See https://help.ubuntu.com/community/Antivirus

virus

Antivirus is niet nodig in !Linux, tenzij bestanden worden gedeeld met windows computers (samba, email), Zie https://help.ubuntu.com/community/Antivirus

vmware

VMWare is not available in the Ubuntu repositories. Consider using !QEmu or VirtualBox as alternatives. Instructions for installing VMWare manually are at https://help.ubuntu.com/community/VMware

vmware

VMWare is niet beschikbaar in de Ubuntu archieven. Mischien wilt u !QEmu of VirtualBox gebruiken als alternatief. Instructies voor het installeren van VMWare vind u hier: https://help.ubuntu.com/community/VMware

vnc

VNC is a protocol for remote desktop. https://help.ubuntu.com/community/VNCOverSSH describes how to use it securely. It works best over fast connections, otherwise look at !FreeNX

vnc

VNC is een protocol voor desktop op afstand. https://help.ubuntu.com/community/VNCOverSSH beschrijft hoe u het veilig kunt gebruiken. Het werkt beter over snellere verbindingen, zie ook !FreeNX

webcam

Instructions for using webcams with Ubuntu can be found at https://help.ubuntu.com/community/Webcam - Supported cams: https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsMultimediaWebCameras

webcam

Instructies over het gebruik van webcams met Ubuntu kan gevonden worden op https://help.ubuntu.com/community/Webcam - Ondersteunde camera's: https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsMultimediaWebCameras

webmin

webmin is no longer supported in Debian and Ubuntu. It is not compatible with the way that Ubuntu packages handle configuration files, and is likely to cause unexpected issues with your system.

webmin

webmin wordt niet meer door Ubuntu (en Debian) ondersteund. Het is niet compatibel met de manier waarop Ubuntu omgaat met configuratiebestanden en kan waarschijnlijk onverwachte problemen opleveren met uw systeem.

wifi

Wireless documentation, including how-to guides and troubleshooting information, can be found at https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs

wifi

Draadloos documentatie, inclusief hoe-te-doen en probleem oplossing informatie, kan gevonden worden op https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs

windows

For discussion on Microsoft software, or help with same, please visit ##windows. See http://launchpad.net/distros/ubuntu/+bug/1 http://linux.oneandoneis2.org/LNW.htm and /msg ubottu equivalents

windows

Voor discussies over Microsoft software of hulp hierbij, bezoek ##windows. Zie http://launchpad.net/distros/ubuntu/+bug/1 en http://linux.oneandoneis2.org/LNW.htm

wine

WINE is a compatibility layer for running Windows programs on GNU/Linux - More information: https://help.ubuntu.com/community/Wine - Search the !AppDB for application compatibility ratings - Join #winehq for application help - See !virtualizers for running Windows (or another OS) inside Ubuntu

wine

WINE is een manier om windows applicaties op GNU/Linux te gebruiken - Meer informatie: https://help.ubuntu.com/community/Wine - Bekijk de !AppDB voor applicatie geschiktheid waarderingen - Ga naar #winehq voor applicatie hulp - Zie !virtualizers om Windows (of een ander besturingssysteem) te gebruiken binnen Ubuntu

worksforme

Common Sense: Just because you can, does not mean you should (and especially recommend to others). Think before you do. "Works for me" does not mean it is ok. The latest version of everything is not always useful if you aim for stability. Please see http://geekosophical.net/random/worksforme/

wvm

Gezond verstand: Omdat het kan, betekent nog niet dat het zo moet (en zeker niet dat het aan te raden is voor anderen). Denk na voordat je doet. "Werkt voor mij" betekent niet dat het zo goed is. de laatste versie van alles is niet perse praktisch als je richt op stabiliteit. Zie http://geekosophical.net/random/worksforme/

wubi

Wubi is an Ubuntu installer for Windows users that allows you to install and uninstall Ubuntu like a Windows application, in a simple and safe way. http://wubi-installer.org/support.php and https://wiki.ubuntu.com/WubiGuide for troubleshooting. Please file bugs at http://launchpad.net/wubi/+filebug. For Ubuntu Maverick/10.10 http://releases.ubuntu.com/maverick/wubi.exe

wubi

Wubi is een Ubuntu installator voor Windows gebruikers die het toestaat on Ubuntu te installeren en verwijderen als een Windows applicatie, op een simpele en veilige manier. http://wubi-installer.org/support.php en https://wiki.ubuntu.com/WubiGuide voor probleemoplossing. Rapporteer fouten op http://launchpad.net/wubi/+filebug. Voor Ubuntu Maverick/10.10 http://releases.ubuntu.com/maverick/wubi.exe

x

The X Window System is the part of your system that's responsible for graphical output. To restart your X, type ? sudo /etc/init.d/?dm restart ? in a console - To fix screen resolution or other X problems: https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolution

x

Het X Window Systeem is onderdeel van uw systeem dat verantwoordelijk is voor de grafische uitvoer. Om X te starten, tiep: sudo /etc/init.d/?dm restart in een console - Om uw schermresolutie of andere X problemen te verhelpen: https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolution

xubuntu

Xubuntu is Ubuntu with Xfce instead of !GNOME. More info at http://www.xubuntu.org and http://wiki.ubuntu.com/Xubuntu/ - To install from Ubuntu: ? sudo apt-get install xubuntu-desktop ? - Join #xubuntu for support - See also: !Ubuntu and !Xubuntu-Channels

xubuntu

Xubuntu is Ubuntu met Xfce ipv !Gnome. Meer info op http://www.xubuntu.org en http://wiki.ubuntu.com/Xubuntu/ - Voor het installeren van Ubuntu: sudo apt-get install xubuntu-desktop - ga naar #xubuntu voor ondersteuning - Zie ook: !Ubuntu en !Xubuntu-kanalen

exe

Gebruik !wine om Windowsprogramma's uit te voeren.

alternatieven

Alternatieven op Ubuntu voor Windowsprogramma's http://ubuntuguide.org/wiki/Alternatives

Verwijzing naar meer informatie

Een overzicht van gebruikte verwijzingen voor meer informatie is te vinden op: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Team/Irc/bot/url

community/Team/Irc/Bot (laatst bewerkt op 2011-12-29 15:10:58 door MartenDeVries)