• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering <dag maand jaar>

Van 20.00 tot 21.00 in #ubuntu-nl-stichting op Freenode.

Agenda

Klik hier voor de agenda!

Alle bestuursleden kunnen agendapunten toevoegen.

Notulen

Aanwezige bestuursleden:

Afwezige bestuursleden:

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


Overzicht van de vergaderingen

CategoryVergaderingen

community/Stichting/Vergaderingen/Template (laatst bewerkt op 2011-11-07 22:39:43 door ertai)