• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 6 oktober 2011

Van 20.00 tot 21.00 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

Klik hier voor de agenda!

Alle raadsleden kunnen agendapunten toevoegen.

Notulen

Aanwezige raadsleden:

Afwezige raadsleden:

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


Overzicht van de vergaderingen

CategoryVergaderingen

community/Stichting/Vergaderingen/IRC20101006 (laatst bewerkt op 2011-09-29 19:53:37 door ThomasDeGraaff)