• Vastliggende pagina
  • Info
  • Bijlages

Overzicht van de vergaderingen

Vergadering 28 juli 2011

Van 20.00 tot 21.00 in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

Klik hier voor de agenda!

Alle raadsleden kunnen agendapunten toevoegen.

Notulen

Aanwezige raadsleden:

Afwezige raadsleden:

Log

Log van de vergadering

Actielijst

Actielijst


CategoryVergaderingen

community/Stichting/Vergaderingen/IRC20100728 (laatst bewerkt op 2011-09-29 19:44:37 door ThomasDeGraaff)