• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages
Verschillen tussen versies 7 en 8
Versie 7 sinds 2018-05-14 18:39:50
Grootte: 2374
Auteur: testcees
Commentaar: /etc/netplan/01-netcfg.yaml
Versie 8 sinds 2018-05-14 18:55:56
Grootte: 2529
Auteur: testcees
Commentaar: /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 2: Regel 2:
Regel 7: Regel 8:
 * Alternatief is een vast ip-adres toe te laten wijzen door een DHCP server.   * Alternatief is een vast ip-adres toe te laten wijzen door een DHCP server.
Regel 10: Regel 11:
||ip-adres van de internetrouter ||192.168.1.1||
||gewenst vast ip-adres voor de server || 192.168.1.2||
||omvang subnet || 24 (255.255.255.0) ||
||naam van de netwerkadapter || eth0 ||
||DNS server (Google) || 8.8.8.8,8.8.4.4 ||
||ip-adres van de internetrouter ||192.168.1.1 ||
||gewenst vast ip-adres voor de server ||192.168.1.2 ||
||omvang subnet ||24 (255.255.255.0) ||
||naam van de netwerkadapter ||eth0 ||
||DNS server (Google) ||8.8.8.8,8.8.4.4 ||
Regel 19: Regel 20:
Regel 22: Regel 22:
Om een vast adres toe te wijzen bewerk je bijvoorbeeld bestand '''/etc/netplan/01-netcfg.yaml''' of '''/etc/netplan/50-cloud-init.yaml''' met nano: Om een vast adres toe te wijzen bewerk je bijvoorbeeld bestand '''/etc/netplan/01-netcfg.yaml''' of '''/etc/netplan/50-cloud-init.yaml''' met nano.

 {i} Bij een desktop installatie gebruikt Ubuntu bestand '''/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml''' voor de configuratie van netplan (via NetworkManager).
Regel 26: Regel 29:
Regel 52: Regel 54:
Bewerk het bestand '''/etc/network/interfaces''' bijvoorbeeld met nano:
Regel 53: Regel 56:
Bewerk het bestand '''/etc/network/interfaces''' bijvoorbeeld met nano:
Regel 57: Regel 59:
Regel 81: Regel 82:

Statisch IP adres instellen

Voor een server heeft een vast (ipv4-) netwerkadres de voorkeur.

 • Alternatief is een vast ip-adres toe te laten wijzen door een DHCP server.

In dit voorbeeld:

ip-adres van de internetrouter

192.168.1.1

gewenst vast ip-adres voor de server

192.168.1.2

omvang subnet

24 (255.255.255.0)

naam van de netwerkadapter

eth0

DNS server (Google)

8.8.8.8,8.8.4.4

 • dit zijn voorbeeldadressen, bepaal zelf de juiste adressen voor uw netwerk

Ubuntu 18.04 LTS

Vanaf 17.10 gebruikt Ubuntu netplan voor het instellen van netwerkverbindingen.

Om een vast adres toe te wijzen bewerk je bijvoorbeeld bestand /etc/netplan/01-netcfg.yaml of /etc/netplan/50-cloud-init.yaml met nano.

 • (i) Bij een desktop installatie gebruikt Ubuntu bestand /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml voor de configuratie van netplan (via NetworkManager).

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
 • wijzig de regel dhcp4 in no

 • voeg regels toe voor het vaste adres, gateway en DNS (name)servers
 • network:
    ethernets:
      enp0s3:
        addresses: [192.168.1.2/24]
        gateway4: 192.168.178.1
        nameservers:
         addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
        dhcp4: no
        optional: true
    version: 2

Sla het aangepaste bestand op in nano (Ctrl-o) en sluit nano (Ctrl-x)

Activeer de nieuwe instellingen:

 • sudo netplan apply

Ubuntu 16.04 LTS

Bewerk het bestand /etc/network/interfaces bijvoorbeeld met nano:

sudo nano /etc/network/interfaces

Wis de regel met dhcp of schakel de regel uit door op de 1e positie een #-teken te plaatsen:

 • # iface eth0 inet dhcp

Voeg de volgende regels toe voor een vaste (static) netwerkinstelling:

 • iface eth0 inet static
  address 192.168.1.2
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
  dns-servernames 8.8.8.8,8.8.4.4

Sla het aangepaste bestand op in nano (Ctrl-o) en sluit nano (Ctrl-x)

 • sudo /etc/init.d/networking restart

Meer informatie


CategoryNetwerkenEnServers

community/StatischIp (laatst bewerkt op 2018-05-14 18:55:56 door testcees)