• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

In Aanbouw: Dit artikel is nog in aanbouw. Meer info...

Schijf-Beeldbestand

Inleiding

Dit artikel beschrijft een methode om een beeldbestand (image) te maken van een gehele schijf (Engelstalig: bare metal backups of disk cloning).

De methode maakt een kopie van alle informatie op een schijf. Deze kopie kan worden teruggeplaatst op dezelfde of een andere schijf.

 • Dit artikel beschrijft geen methode voor het maken van een kopie van een schijfdeel (beeldbestand van een partitie) of (back-up) van individuele bestanden en mappen.

Warning /!\ PAS OP Warning /!\ Lees eerst het hele artikel. Pas het alleen toe als je alles duidelijk is. Door verkeerd gebruik kan informatie geheel of deels verloren gaan! Controleer dubbel (of driedubbel) de gebruikte schijfbenamingen om ongewenst overschrijven van gegevens te voorkomen.

Voorbereiding

De voorwaarden om een beeldbestand van een schijf te maken in Ubuntu zijn:

 • exclusief gebruik van de schijf waarvan een beeldbestand moet worden gemaakt (ofwel: de schijf mag niet zijn aangekoppeld).
 • een locatie (netwerkmap, externe USB schijf, interne schijf, enz.) met minstens zoveel vrije schijfruimte als de omvang van de schijf waarvan het beeldbestand wordt gemaakt. Bijvoorbeeld, om een beeldbestand te maken van een 160GB schijf moet er 160GB vrije ruimte beschikbaar zijn.
 • Het bestandssysteem moet de omvang van de verwachte omvang van het beeldbestand ondersteunen (FAT ondersteund bestanden van maximaal 4 GiB groot, ext4 tot 16TiB)
 • Een geschikte werkomgeving, bijvoorbeeld een computer die is gestart met een Live-CD (DVD of USB).

dd

dd is een universele terminalopdracht om een kopie op laag niveau te maken. Het kan een kopie maken van een hele schijf, zelfs als deze maar deels is gevuld met gegevens.

 • Bijvoorbeeld: van een 100GB schijf met slechts 10GB gegevens maakt dd een beeldbestand van 100GB maar door toepassen van compressie kan in de praktijk het beeldbestand kleiner worden.

Om te bepalen van welke schijf een beeldbestand moet worden gemaakt kan de terminalopdracht fdisk worden gebruikt:

sudo fdisk -l

De uitvoer van deze opdracht geeft de naam van de schijf, bijvoorbeeld /dev/sda

Backup met dd

Het volgende voorbeeld kopieert een beeldbestand van de schijf /dev/sda naar een externe schijf (aangekoppeld aan /media/usb) en comprimeert het beeldbestand. Dit voorbeeld gebruikt bzip2 voor maximale compressie maar compressie met gzip, zip, enz. is ook mogelijk (afhankelijk van de gewenste snelheid, formaat, enz.):

sudo dd bs=4M if=/dev/sdx | bzip2 > /media/usb/image.bz2
 • Wijzig /dev/sdx in het juiste schijfnaam /dev/sda, /dev/sdb, enz.

Herstel van een schijf beeldbestand

Om een beeldbestand terug te plaatsten op een schijf (restore) kan worden opgestart van een Live-CD (DVD of USB). Het komt er feitelijk op neer om de waarden van if en of om te draaien. Dan zal dd de schijf overschijven met de gegevens uit het beeldbestand.

 • let op dat het beeldbestand niet is geplaatst op de schijf die wordt overschreven, dan zal zowel de schijf als het beeldbestand verminkt raken.
 • de schijf moet minimaal dezelfde of meer capaciteit hebben als de schijf waarvan het beeldbestand is gemaakt.

Om het beeldbestand uit voorbeeld hierboven terug te plaatsen:

sudo -i
bzcat /media/usb/image.bz2 | dd bs=4M of=/dev/sdx
 • Wijzig /dev/sdx in het juiste schijfnaam /dev/sda, /dev/sdb, enz.

Door het beeldbestand te plaatsen zal het systeem de namen voor de verschillende partities niet automatisch aanmaken (/dev/sda1, /dev/sda2, enz.). Herstart het systeem (van de Live-CD) om deze automatisch te laten detecteren.

Meer informatie


CC-BY-SA

CategoryVeiligheid

community/SchijfBeeldbestand (laatst bewerkt op 2016-01-31 20:13:50 door testcees)