• Vastliggende pagina
 • Info
 • Bijlages

Netwerk bestandsserver (Samba)

Een veel voorkomende manieren om Ubuntu en Windows computers samen te laten werken is de Ubuntu computer configureren als bestandsserver. Dit artikel sectie behandelt het opzetten van een Samba-server om bestanden met Windows- (en Ubuntu-)systemen te delen.

De bestandsserver zal worden geconfigureerd om te gebruiken met andere computers in het netwerk zonder dat hiervoor een wachtwoord nodig is. Kijk voor meer beveiliging in het (Engelstalig) artikel Securing File and Print Server.

Installatie

De eerste stap is het installeren van het samba-pakket. Tik in een terminalvenster het volgende:

 • sudo apt install samba

Dat is alles. U kunt nu Samba configureren om bestanden te delen.

Configuratie

Het belangrijkste configuratiebestand voor Samba is /etc/samba/smb.conf. Dit configuratiebestand is voorzien van (Engelstalige) uitleg over de verschillende instellingen.

Niet alle beschikbare opties zijn opgenomen in het standaard configuratiebestand. Zie de smb.conf man-pagina of de (Engelstalige) Samba HOWTO Collectie voor meer informatie.

1. Om te beginnen, plaats de volgende sleutel-/waardepaar in de [global] sectie van /etc/samba/smb.conf met een naam (VOORBEELD) die past in uw omgeving:

 •    workgroup = VOORBEELD

2. Maak een nieuwe sectie onderaan het bestand of verwijder de hekjes bij een van de voorbeelden om de map te delen:

 •   [share]
      comment = Ubuntu File Server Share
      path = /srv/samba/share
      browsable = yes
      guest ok = yes
      read only = no
      create mask = 0755

Uitleg over deze configuratieaanpassing:

 • [share]: de netwerknaam van de gedeelde map.

 • comment: een korte beschrijving van de gedeelde map. Pas aan uw eigen wensen aan.

 • pad: het pad naar de te delen map.

Dit voorbeeld gebruikt /srv/samba/share omdat, volgens de Filesystem Hierarchy Standard (FHS), /srv de locatie is waar site-specifieke data geplaatst moet worden. Technisch gezien kan een Samba gedeelde map overal geplaatst worden als de toegangsrechten maar kloppen, maar het wordt aangeraden de standaard te volgen.

 • browsable: staat de Windows-clienten toe om de gedeelde map te verkennen door Windows verkenner te gebruiken.

 • guest ok: staat toe om te verbinden zonder een wachtwoord in te geven.

 • read only: bepaalt of de gedeelde map alleen lezen is of dat er schrijfrechten toegekend zijn. Schrijfrechten zijn alleen toegestaan wanneer de waarde no is, zoals beschreven in dit voorbeeld. Als de waarde yes is, dan is de toegang tot de gedeelde map alleen lezen.

 • create mask: bepaalt welke rechten nieuwe bestanden krijgen wanneer ze aangemaakt worden.

Nu Samba is geconfigureerd, moet de map worden aangemaakt en de permissies ervan gewijzigd worden. Open een terminalvenster en voer het volgende in:

 •   sudo mkdir -p /srv/samba/share
    sudo chown nobody:nogroup /srv/samba/share/
 • De -p optie laat de mkdir opdracht het hele pad aanmaken ook als deze nog niet bestaat.

Als laatste, herstart de samba-service om de nieuwe configuratie te gebruiken:

 •   sudo systemctl restart smbd.service nmbd.service

Warning /!\ Nogmaals, deze configuratie geeft iedereen op het lokale netwerk toegang tot de gedeelde map. Kijk voor meer beveiliging in het (Engelstalig) artikel Securing File and Print Server.

Op een Windows computer zal de Ubuntu fileserver te vinden zijn in de Netwerk omgeving van de Verkenner.

Probeer anders de fileserver te bereiken door het IP adres (bijvoorbeeld \\192.168.1.2) in te typen in de Windows verkenner.

 • Info <!> Op een andere Ubuntu desktop in het netwerk zal de fileserver ook te vinden zijn via Bestanden → Netwerk → Windows Netwerk.

Maak een nieuwe map aan op de fileserver om te zien dat alles werkt.

 • Info <!> De gedeelde map met de naam "share' en pad /srv/samba/share is slecht een voorbeeld. Pas de naam en het pad in dit gerust naar eigen wensen aan. Het is goed gebruik de naam van de share en de map dezelfde naam te geven. Een ander voorbeeld is dus de gedeelde map [afbeeldingen] en het pad /srv/samba/afbeeldingen.

Om meer gedeelde mappen te maken kunnen meerder [map] secties worden toegevoegd aan /etc/samba/smb.conf en samba herstart. Zorg er wel voor dat ht pad werkelijk bestaat (mkdir) met de juiste rechten (chmod).

Meer informatie

Engelstalig:


CategoryNetwerkenEnServers

community/SambaBestandsServer (laatst bewerkt op 2017-08-13 16:26:48 door ftack)